Kategorie
Opłaty PIIB

Składki członkowskie i ubezpieczenie – PIIB w 2022 roku

Sprawdź ile będą wynosić składki członkowskie oraz opłata za ubezpieczenie OC w 2022 roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Wiemy już jakie składki członkowskie oraz opłaty za ubezpieczenie OC będą obowiązywały członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2022 roku. Każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane, która chciałaby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jest zobowiązana ponosić koszty opłat członkowskich.

Składki członkowskie PIIB 2022

Wszyscy członkowie PIIB w 2022 roku ponoszą następujące opłaty:

  • opłata na okręgową izbę – 29 zł miesięcznie, do zapłaty jednorazowo 348 zł lub płatność rozłożona na dwie raty po 174 złote.
  • opłata na izbę krajową – 6 zł na miesiąc. Do zapłaty jednorazowo za cały rok 72 zł.

Bardzo pozytywną informacją jest więc to, że opłaty nie wzrosły. Członkowie będą płacili dokładnie tyle samo co w 2021 roku. Niestety nie możemy powiedzieć tego samego o stawkach opłat kwalifikacyjnych.

Zasady płatności składek członkowskich

Blankiety opłat przesyłane są członkom wraz z czasopismem Inżynier budownictwa w formie papierowej. Na blankietach wypełniono już wszystkie potrzebne dane. Tak więc opłaty można w łatwy sposób dokonać za pomocą przekazu pocztowego. Istnie także możliwość płatności elektronicznej. W takim wypadku należy przepisać do formularza wszystkie podane w blankiecie dane.

Osoby, które blankietów nie otrzymały mogą w łatwy sposób je pobrać ze strony internetowej PIIB. Zakładka lista członków umożliwia wydruk spersonalizowanych blankietów do opłacenia składek oraz ubezpieczenia.

Każdy członek PIIB otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat. Niedozwolone jest więc wnoszenie zbiorczej opłaty za kilka osób jednym przelewem na jeden numer konta bankowego.

W przypadku wątpliwość co do stawek opłat należy zwrócić się bezpośrednio do Krajowego Biura PIIB lub do swojej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Opłata za ubezpieczenie OC w 2022 roku

Stawka opłaty związanej z obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wynosi jednorazowo 75 zł. Wszystkie osoby rozpoczynające okres ubezpieczeniowy od 1 stycznia 2022 roku i później są zobowiązane dokonać opłaty w takiej wysokości. Przypominamy, iż opłatę na ubezpieczenie należy regulować wraz ze składką na Krajową Izbę PIIB.

Przypominamy, iż składka za ubezpieczenie musi zostać opłacona co najmniej na 15 dni przed upływem terminu poprzedniego ubezpieczenia, aby została zachowana ciągłość.

Zobacz więcej informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia oc inżyniera i architekta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *