Kategorie
Egzamin Statystyki

PIIB podsumowuje XXXVII sesje egzaminacyjną WIOSNA 2021

Jaka zdawalność i statystyki egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji wiosna 2021 w PIIB. Ile osób zdało testy i egzamin ustny?

Na zakończonym w październiku posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, doszło do podsumowania 37 sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Sesje rozpoczęto we wszystkich okręgowych izbach 28 maja 2021 od egzaminu testowego. Następnie w kolejnych dniach, aż do końca czerwca odbywały się egzaminy ustne. Wydłużony czas egzaminów związany był z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, ze względu na epidemię koronawirusa.

Ile osób zdawało egzaminy w sesji WIOSNA 2021

Do egzaminu testowego zostało dopuszczonych 3769 kandydatów, natomiast faktycznie przystąpiło do niego zaledwie 3041 osób, co stanowi niewiele ponad 80%. Jak podaje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, jest to zjawisko nasilone w okresie pandemii. Wiele osób w ostatniej chwili rezygnuje lub przekłada termin egzaminu na kolejne sesje. Warto pamiętać, iż nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie, wiąże się w takim wypadku z koniecznością ponownej opłaty egzaminacyjnej. Dla porównania w sesji jesień 2019 do egzaminu zostało dopuszczonych 4226 zdających, a przystąpiło do niego 3677 osób co stanowi ponad 87%.

Egzamin na uprawnienia Wiosna 2021 zdawalność. Ile uprawnień nadano?

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2021 z wynikiem pozytywnym zakończyło 2518 osób. Zdawalność tej części egzaminu wyniosła więc blisko 83%.

Na egzaminach ustnych w kolejnym etapie zdawalność była nieco niższa i wyniosła blisko 77%.

Ostatecznie we wszystkich okręgowych izbach inżynierów nadano 2472 nowych uprawnień budowlanych w sesji WIOSNA 2021.

Najwięcej nowych uprawnień tradycyjnie komisje nadały w izbie Mazowieckiej, Małopolskiej oraz Śląskiej.

liczba nowych uprawnień Wiosna 2021 PIIB
Liczba nowych uprawnień w izbach – Sesja Wiosna 2021 PIIB

Statystyki i zdawalność w latach poprzednich w dla egzaminów na uprawnienia budowlane w PIIB są dostępne w Naszym serwisie. Biorąc pod uwagę dane z lat poprzednich wiosenna sesja egzaminacyjna w 2021 roku nie odbiegała znacząco od ogólnie panujących trendów w mijających latach.

Sesja Jesień 2021 – Ile osób przystąpi do egzaminów

Jak podaje przewodniczący komisji kwalifikacyjnej PIIB, do jesiennej sesji egzaminacyjnej zaplanowanej od 19 listopada 2021 roku złożono 2894 wniosków, a wstępnie kwalifikacje uzyskało 2695 osób. Przewidywana całkowita liczba osób, które przystąpią do egzaminów w tej sesji to około 3800. Ponad 1000 zdających będzie więc ponownie przystępowało do egzaminów na podstawie wniosków złożonych we wcześniejszych sesjach.

Aktualnie ( 19.11.2021 r.) we wszystkich okręgowych izbach inżynierów rozpoczynają się egzaminy ustne, które w prawdopodobnie potrwają nawet do końca bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *