Kategorie
Aktualności

Obowiązkowe składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PIIB inżynierowie prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczać składki członkowskie na rzecz organów samorządu zawodowego w koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane obowiązkowe składki, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danym zakresie.

Inżynierów posiadających uprawnienia budowlane i zrzeszonych w PIIB ( oraz odpowiednio IARP ) do płacenia składek członkowskich obliguje Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zgodnie z art. 6 ust.1 wspomnianej ustawy: prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Możliwość rozliczania obowiązkowych składek członkowskich potwierdzają interpretacje organów podatkowych – przykładowo interpretacja z dnia 19 stycznia 2015 r. (IPTB1/415-590/14-4/AG) w sprawie obowiązkowych składek płaconych przez doradców podatkowych na rzecz KIDP.

 

Co więcej pojawiają się interpretacje umożliwiające zaliczenie w koszty kursów szkoleniowych i przygotowawczych oraz samego egzaminu na uprawnienia budowlane. ( np. interpretacja z dnia 14 czerwca 2014 roku nr ILPB1/415-608/14-2/AG ). Zgodnie z tym by uznać takie wydatki muszą być spełnione następujące warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie jest wymieniony w katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ( art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych )
  • wydatek musi być odpowiednio udokumentowany

 

 

W odpowiedzi na “Obowiązkowe składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów”

Czyli opłatę za kurs przygotowujący do egzaminu na UB wrzucam w koszty na podstawie otrzymanej faktury. A jak udokumentować opłatę za egzamin (I i II ratę) skoro nie otrzymałem żadnego potwierdzenia od WOIIB?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *