Kategorie
Aktualności

Komunikat o składkach członkowskich i kosztach ubezpieczenia OC w 2017 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa informuje, iż wysokości składek członkowskich w 2017 roku będą kształtowały się następująco:

  • składka na okręgową izbę – 29 zł / miesiąc ( możliwość jednorazowej opłaty za 6 miesięcy – 174 zł lub za 12 miesięcy – 348 zł )
  • składka na krajową izbę – 6 zł / miesiąc – płatna jednorazowo za cały rok – 72 zł
  • składka na obowiązkowe ubezpieczenie OC – 70 zł za rok – płatna jednorazowo wraz ze składką na krajową izbę

Zatem łączny koszt ponoszony przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2017 roku to 490 zł.

Opłaty dokonywane są na indywidualne numery rachunków bankowych, które można znaleźć na stronie izby w zakładce lista członków oraz na blankietach wpłat dostarczanych razem z czasopismem Inżynier Budownictwa, kolportowanym przez PIIB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *