Kategorie
Aktualności

Składki członkowskie i koszty ubezpieczenia OC dla członków PIIB w 2018 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła wysokość składek członkowskich na krajową i okręgowe izby oraz obowiązkową składkę na ubezpieczenie OC obowiązujące w 2018 roku.

Wysokość składek członkowskich

Składka na okręgową izbę inżynierów wynosi 348 zł (płatność jednorazowa za cały rok lub w dwóch ratach co 6 miesięcy).

Składka na izbę krajową wynosi 72 zł (płatne jednorazowo za cały rok).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Roczna składka na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej inżynierów w 2018 roku wynosi 70 zł. Płatności należy dokonać razem ze składką na krajową izbę PIIB. Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Zatem łączny koszt ponoszony przez inżynierów chcących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2018 roku to 490 zł.

Dodatkowe informacje

Członkowie PIIB w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce Lista członków można wydrukować spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

5 odpowiedzi na “Składki członkowskie i koszty ubezpieczenia OC dla członków PIIB w 2018 roku”

Składki członkowskie nie zależą od ilości posiadanych specjalności uprawnień. Płaci się tą jedną ustaloną kwotę.

A jak ma się wpis do izby po zmianie miejsca zamieszkania? Chciałbym uzyskać wpis na listę członków, ale w perspektywie zamierzam zmienić miejsce zamieszkania (zatem także izbę)?

Nie ma obowiązku ( ani realnej potrzeby ) zmiany izby za każdym razem podczas zmiany miejsca zamieszkania.
Zdecydowana większość osób pojawia się w izbie jedynie przy zdawaniu egzaminów i załatwianiu formalności z tym związanych. Tak więc najlepiej złożyć tam gdzie najbliżej/najwygodniej wtedy.

W późniejszym terminie opłacanie składek łatwo można załatwić przez internet.

Bardziej chodzi mi o sam adres zamieszkania/korespondencji. Czy Izba nie będzie miała problemu z podaniem na drugim końcu Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *