Polska Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła wysokość składek członkowskich na krajową i okręgowe izby oraz obowiązkową składkę na ubezpieczenie OC obowiązujące w 2018 roku.

Wysokość składek członkowskich

Składka na okręgową izbę inżynierów wynosi 348 zł (płatność jednorazowa za cały rok lub w dwóch ratach co 6 miesięcy).

Składka na izbę krajową wynosi 72 zł (płatne jednorazowo za cały rok).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Roczna składka na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej inżynierów w 2018 roku wynosi 70 zł. Płatności należy dokonać razem ze składką na krajową izbę PIIB. Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Zatem łączny koszt ponoszony przez inżynierów chcących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 2018 roku to 490 zł.

Dodatkowe informacje

Członkowie PIIB w czasopiśmie „Inżynier Budownictwa” otrzymują blankiety płatnicze. Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane znajdujące się na drukach.

Podane na drukach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce Lista członków można wydrukować spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here