Kategorie
Wymagania

Życiorys zawodowy – wypełniony wzór

Życiorys zawodowy to dokument opisujący przebieg kariery zawodowej oraz naukowej kandydata ubiegającego się o nadanie uprawnień budowlanych. Był powszechnie stosowanym załącznikiem do wniosku składanego w postępowaniu kwalifikacyjnym. Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wrześniu 2014 roku, został on zastąpiony formularzem osobowym.

Ze względu jednak na fakt, iż dokument ten nadal pojawia się na stronach www niektórych okręgowych izb inżynierów jako wymagany podczas kwalifikacji, poniżej udostępniamy jego wypełniony wzór.

Życiorys zawodowy – jak wypełnić – PRZYKŁAD

Pobierz

 

8 odpowiedzi na “Życiorys zawodowy – wypełniony wzór”

Pracuje w firmie budowlanej zajmującej się ostatnio termomodernizacja kamienic w mieście polegająca na wyburzeniu starych pieców kaflowych i wykonaniu centralnego ogrzewania. Roboty odbywają się bez pozwolenia na budowę. Czy czas spedzony na takich robotach zalicza się do okresu „praktyk”?

Na pierwszy rzut oka taki zakres praktyki wydaje się bardzo ograniczony i nieodpowiadający bezpośrednio żadnej specjalności uprawnień budowlanych. Brak pozwolenia na budowę, a co za tym idzie brak formalnego kierownika budowy dodatkowo działa tutaj na niekorzyść.

Nie każda jednostka wojskowa jest terenem zamkniętym wg. definicji określonej w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tak więc najpierw należy to ustalić jak jest w Pana przypadku.
Wkrótce natomiast artykuł odnośnie praktyki za terenach zamkniętych.

Mam pytanie odnośnie zaliczania praktyki zawodowej pracując na stanowisku inspektora robót remontowo-konserwatorskich w jednostce wojskowej.
W jednostce, która chce mnie zatrudnić otrzymałem informację, że pracując u nich mam możliwość zdobycia praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane.
Na jakiej zasadzie się to odbywa ? Czy pracując tam uzupełniam zbiorcze zestawienie praktyk ? Kto to podpisuje ? Do praktyki zalicza się cały okres pracy tam czy tylko okresy trwania budowy ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Paweł

Praktyka potwierdzana jest w oświadczeniu i dokumentowana w zbiorczym zestawieniu. Zasady dokumentowania praktyki są takie same. Za praktykę zawodową uznawane jest pełnienie funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego. Tak więc praca Pana powinna mieć związek z robotami budowlanymi – drobne remonty i konserwacje pod to nie podchodzą.

Jak rozumieć taki zapis ?

„Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki jest:
dla praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *