Formularz osobowy to dokument wymagany w postępowaniu kwalifikacyjnym, będący załącznikiem do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Dokument zawiera wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Jego wzór ustalono w oparciu o załącznik nr 4 do Rozporządzenia  z 23.10.2014 w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

[tlt_header important=”3″]Formularz osobowy – jak wypełnić – PRZYKŁAD[/tlt_header]

[tlt_button label=”POBIERZ WZÓR WYPEŁNIONEGO FORMULARZA OSOBOWEGO” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/Formularz-Osobowy-Wypełniony-przykład.pdf” size=”large” icon=”download”]

[tlt_header important=”3″]Dodatkowa informacja[/tlt_header]

Niektóre okręgowe komisje kwalifikacyjne oprócz formularza osobowego wymagają także życiorys zawodowy. ( Pobierz wypełniony wzór )

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here