PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa – największy samorząd zawodowy skupiający inżynierów budownictwa w Polsce.

PIIB składki 2020

Składki członkowskie PIIB i ubezpieczenie OC w 2020 roku – ceny

Znamy już wysokość obowiązkowych opłat, które będą ponosili członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2020 roku. Obowiązek członkostwa w samorządzie zawodowym wynika bezpośrednio z...

Polecamy