Kategorie
PIIB

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Nowości w PIIB w 2024 roku. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dostępne w portalu i aplikacji PIIB. Udogodnienie dla inżynierów.

Kategorie
PIIB

Komisja do spraw Cyfryzacji Krajowej Rady PIIB

PIIB ustanawia Komisję do Spraw Cyfryzacji! Nowe technologie BIM i SEOD zmienią polski sektor budowlany i sprawią, że będzie bardziej nowoczesny.

Kategorie
PIIB Prawo

Wyjaśnienia do decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

PIIB wyjaśni Twoje uprawnienia budowlane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Poznaj obowiązujące procedury oraz terminy.

Kategorie
PIIB

Czym się zajmuje rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Co robi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w PIIB. Statystyki spraw i skarg z zakresu odpowiedzialności zawodowej inżynierów. Ile skarg co roku?

Kategorie
PIIB

PIIB opracowuje standardy wykonywania przeglądów okresowych

PIIB ma w planach opracowanie standardów przeglądów okresowych budynków oraz opracowanie wzorów protokołów przeglądowych.

Kategorie
PIIB

Obradowała Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB

Komisja Doskonalenia Zawodowego PIIB obradowała nad tematyką szkoleń w 2024 roku oraz podsumowała działalność za rok 2023.

Kategorie
Opłaty PIIB

Składki członkowskie i ubezpieczenie – PIIB w 2022 roku

Sprawdź ile będą wynosić składki członkowskie oraz opłata za ubezpieczenie OC w 2022 roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Kategorie
PIIB

Wybory w PIIB na kadencję w latach 2022-2026

Zbliżają się wybory w PIIB na lata 2022-2026. Duże przedsięwzięcie organizacyjne wyłoni członków struktur obwodowych, okręgowych jak i szczebla krajowego PIIB.

Kategorie
Formalne PIIB

Procedura przyjęcia do PIIB – warunki i wymagania

Jak zostać członkiem PIIB po zdobyciu uprawnień budowlanych. Obowiązujące procedury i wymagane dokumenty. Dlaczego same uprawnienia budowlane nie wystarczą.

Kategorie
Aktualności Informacje PIIB

Kto może być kierownikiem budowy według PIIB

Opinia PIIB dotycząca uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy. Odpowiedź na argumenty IARP w piśmie skierowanym do GINB.

Kategorie
PIIB

Komisja Prawno Regulaminowa PIIB

Zadania jakie pełni Komisja Prawno Regulaminowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kiedy powstała KPR i kto wchodzi w jej skład?

Kategorie
Informacje PIIB

Mediatorzy w okręgowych izbach inżynierów budownictwa

Mediacja jako najlepsza droga do rozwiązywania sporów pomiędzy członkami samorządu zawodowego oraz kontrahentami. PIIB szkoli mediatorów oraz przygotowuje jednolite procedury mediacyjne.