Kategorie
PIIB

Czym się zajmuje rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Co robi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w PIIB. Statystyki spraw i skarg z zakresu odpowiedzialności zawodowej inżynierów. Ile skarg co roku?

Kategorie
Informacje

Obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB na początku 2024 roku

Co ustalono podczas obrad Krajowej Rady PIIB na początku 2024 roku? Jakie nowości i udogodnienia dla członków izba planuje wprowadzić?

Kategorie
PIIB

Wybory w PIIB na kadencję w latach 2022-2026

Zbliżają się wybory w PIIB na lata 2022-2026. Duże przedsięwzięcie organizacyjne wyłoni członków struktur obwodowych, okręgowych jak i szczebla krajowego PIIB.

Kategorie
Samorządy

Krajowa Rada Izby

Krajowa Rada Izby PIIB reprezentuje interesy Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa i kieruje jej działalnością. Zadania Krajowej Rady Izby Do zadać Krajowej Rady Izby oprócz zarządzania interesami Izby należy także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Krajowej…

Kategorie
Samorządy

Krajowy Zjazd Izby

Krajowy Zjazd Izby to najwyższy organ samorządu inżynierów budownictwa, który podejmuje najważniejsze decyzje związane z jej funkcjonowaniem. Podczas zjazdów wybierani są członkowie pozostałych organów PIIB, zatwierdzane są sprawozdania finansowe z jej funkcjonowania oraz zapadają decyzje…

Kategorie
Samorządy

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB

Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym sprawującym zadania z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej jej członków. Krajowy Sąd Dyscyplinarny – zadania Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako sąd drugiej instancji…

Kategorie
Samorządy

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym wykonującym zadania kontrolne w stosunku do pozostałych organów PIIB. Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej Do podstawowych zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności Krajowej…

Kategorie
Samorządy

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem PIIB na szczeblu krajowym, którego zakres działania i obowiązki uregulowano w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Krajowy Zjazd PIIB w…

Kategorie
Samorządy

PIIB – Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje, struktura organizacyjna i zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – największym samorządzie zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane na terenie Polski. Prawa i obowiązki członków, majątek izby i jej działalność międzynarodowa.