Kategorie
Samorządy

IARP – Izba Architektów RP

Informacje o IARP największym samorządzie zawodowym skupiającym architektów posiadających uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń na terenie Polski. Struktura i zadania organów izby architektów, prawa i obowiązki członkowskie oraz działalność finansowa i majątek.

Kategorie
Samorządy

PIIB – Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje, struktura organizacyjna i zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – największym samorządzie zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane na terenie Polski. Prawa i obowiązki członków, majątek izby i jej działalność międzynarodowa.