Kategorie
Samorządy

Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB

Krajowy Sąd Dyscyplinarny Izby jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym sprawującym zadania z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej jej członków.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny – zadania

Krajowy Sąd Dyscyplinarny jako sąd drugiej instancji zajmuje się kwestiami odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej regularnych członków samorządu inżynierów. Dodatkowo jako organ pierwszej instancji rozpatruje sprawy członków Krajowej Izby PIIB oraz organów izb okręgowych.

Skład i zasady wyboru członków

Skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego tworzą przewodniczący oraz członkowie wybierani przez Krajowy Zjazd Izby, wybierani na podstawie regulaminu wyborczego oraz ustawy. Do składu Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy oraz sekretarz sądu.

Okręgowy sąd dyscyplinarny

Do zadań okręgowego sądu dyscyplinarnego należą sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną członków okręgowych izb. Okręgowy sąd wykonuje te zadania jako organ I instancji.

Skład okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą członkowie wybierani przez zjazd okręgowy izby wraz z kierującym jego pracami przewodniczącym. Prezydium podobnie jak w przypadku sądu krajowego tworzą przewodniczący, zastępcy i sekretarz sądu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *