Kategorie
PIIB

Wybory w PIIB na kadencję w latach 2022-2026

Zbliżają się wybory w PIIB na lata 2022-2026. Duże przedsięwzięcie organizacyjne wyłoni członków struktur obwodowych, okręgowych jak i szczebla krajowego PIIB.

PIIB przygotowuję się do przeprowadzenia wyborów do swych okręgowych i krajowych organów na kadencję w okresie od 2022 do 2026 roku. Cały proces jest ściśle zaplanowany i obejmuje okres od ostatniego kwartału 2021 roku do końca czerwca 2022 roku. W tym czasie zostaną wybrane struktury zarządzające w obwodach, okręgowych izbach jak i przedstawiciele szczebla krajowego PIIB.

Obwodowe zebrania wyborcze

Pierwszym etapem wyborów będzie przeprowadzenie obwodowych zebrań wyborczych. Na zebrania będą zapraszani wszyscy członkowie samorządu zawodowego, którzy posiadają czynny status członkowski na dzień 31 sierpnia 2021. Osoby, które po tym czasie odnowią lub uzyskają status członkowski także będą miały prawo wziąć udział w wyborach.

Informacje o terminie i miejscu organizacji obwodowych zebrań wyborczych są przesyłane listownie na adres zamieszkania oraz za pomocą komunikacji elektronicznej. Informacje są również dostępne bezpośrednio na portalu PIIB w zakładce Lista członków.

Jak informuje PIIB miejsce, termin i forma obwodowych spotkań wyborczych może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju. Wybory mogą zostać przeprowadzone w zarówno w formie stacjonarnej, zdalnej jak również hybrydowej.

1 września 2021 Krajowa Rada PIIB uchwaliła ramowy regulamin przeprowadzania obwodowych spotkań wyborczych. Określa on w szczególności cel i zasady przeprowadzenia głosowania i sposoby dokumentowania jego przebiegu w zależności od wybranej formy.

Zgodnie z regulaminem obwodowe zebrania wyborcze będą odbywać się wg następującego porządku:

 1. Otwarcie zebrania przez osobę upoważnioną przez okręgową radę okręgowej izby inżynierów budownictwa
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza zebrania
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór komisji wyborczej
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Wybór delegatów
 8. Sprawy wniesione
 9. Zamknięcie zebrania

Terminy obwodowych zjazdów wyborczych

Obwodowe spotkania wyborcze zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku oraz styczeń 2022 roku. Na zebraniach zostaną wybrane osoby delegowane na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Okręgowe zebrania wyborcze

Okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze wg planów mają zostać zorganizowane do dnia 23 kwietnia 2022 roku. Na spotkaniach zostaną wybrani przewodniczący i członkowie następujących struktur okręgowych izb:

 • okręgowej rady izby;
 • okręgowej komisji rewizyjnej;
 • okręgowej komisji kwalifikacyjnej;
 • okręgowego sądu dyscyplinarnego;
 • okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 • delegatów na XXI Krajowy Zjazd PIIB;

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

Ostatecznie członkowie i przewodniczący okręgowych struktur izb inżynierów budownictwa wezmą udział w XXI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, którego termin zaplanowano na 24-25 czerwca 2022. Na spotkaniu wybrane zostaną osoby, które utworzą krajowe struktury Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W odpowiedzi na “Wybory w PIIB na kadencję w latach 2022-2026”

Uprzejmie proszę o informację, czy mogę podzielić się wiadomościami dot. zgłoszonej swojej sprawy do MOIIB-Kraków i sposobem rozwiązania problemu przez ten Urząd. Przy istnieniu takiej możliwości-bardzo proszę o wskazanie właściwego adresu. Zaznaczam, że nie jestem członkiem MOIIB-Kr., ale efekty działalności 2 członków MOIIB-Kr. dotknęły mnie bezpośrednio (ekspert z uprawnieniami i inspektor nadzorujący prace remontowe).
Jeżeli to możliwe, to jest to stosowny czas (przed wyborami) na zobrazowanie metod działania dotychczasowego samorządu (kilku osób)- w chwili składania sprawozdania z działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *