Kategorie
Samorządy

Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB

Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szczeblu krajowym wykonującym zadania kontrolne w stosunku do pozostałych organów PIIB.

Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej

Do podstawowych zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności Krajowej Izb oraz sprawowanie nadzoru nad działalnościami poszczególnych okręgowych komisji rewizyjnych.

Skład komisji i zasady wyboru członków

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą jej przewodniczący oraz członkowie wybierani na podstawie ustawy oraz regulaminu wyborczego. Natomiast Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej jest tworzone przez przewodniczącego, jego zastępców oraz sekretarza komisji.

Okręgowa komisja rewizyjna

Okręgowa komisja kwalifikacyjna ma za zadanie kontrolę działalności okręgowej izby inżynierów budownictwa, przy której została ustanowiona.

Podobnie jak komisja krajowa, okręgowe komisje rewizyjne wybierane są na podstawie ustawy i regulaminów wyborczych. Skład okręgowych komisji tworzy przewodniczący oraz statutowi członkowie wybrani przez okręgowe zjazdy izb.

W skład prezydium rewizyjnych komisji okręgowych wchodzi przewodniczący oraz zastępcy, a skład uzupełnia sekretarz komisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *