Kategorie
Informacje

Obrady Prezydium Krajowej Rady PIIB na początku 2024 roku

Co ustalono podczas obrad Krajowej Rady PIIB na początku 2024 roku? Jakie nowości i udogodnienia dla członków izba planuje wprowadzić?

24 stycznia 2024 w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się obrady Prezydium Krajowej Rady. Na spotkaniu omawiano liczebność i statystyki członkostwa inżynierów posiadających uprawnienia budowlane w izbie. Analizowano wprowadzone w roku poprzednim udogodnienia i benefity dla członków oraz omawiano projekt nowego Kodeksu Etyki Zawodowej Inżynierów Budownictwa.

Przedstawienie statystyki członkostwa w PIIB

Spotkanie członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) odbyło się 24 stycznia br. w siedzibie PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie. Spotkanie prowadzone w formie hybrydowej, skupiło się na prezentacji rocznych statystyk dotyczących członków izby oraz na dyskusjach nad propozycjami zmian w Kodeksie Etyki PIIB.

Obrady Prezydium KR PIIB, kierowane przez prezesa Mariusza Dobrzenieckiego, zgromadziły członków prezydium, przewodniczących organów izby oraz innych organów, takich jak Elżbieta Godzieszka, przewodnicząca Komisji Etyki Krajowej Rady PIIB, i Jacek Szer, pełnomocnik Prezesa PIIB ds. Szkolnictwa Wyższego.

Podczas spotkania omówiono także porządek obrad oraz przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia. Sekretarz Krajowej Rady PIIB, Tomasz Piotrowski, przedstawił zebranym aktualne dane statystyczne dotyczące liczby członków PIIB oraz omówił wzrost aktywności członków w korzystaniu z portalu PIIB oraz dostępu do serwisów i baz danych.

Udogodnienia Dla Członków PIIB: Elektroniczne Płatności i Pakiety Medyczne

Ważnym punktem dyskusji było wprowadzenie różnych udogodnień i benefitów dla członków PIIB. Doceniono uruchomienie elektronicznych płatności za pomocą platformy PayU, które od maja 2023 roku skorzystało około 13 000 inżynierów. Ponadto, zauważalny jest wzrost zainteresowania wykupem pakietów medycznych (Luxmed) oraz sportowych (Medicover) w preferencyjnych cenach. Omówiono również statystyki dotyczące mediów społecznościowych prowadzonych przez PIIB w serwisach takich jak Facebook i LinkedIn

Prace Nad Nowym Kodeksem Etyki PIIB

Członkowie Prezydium KR PIIB omówili także projekt nowego Kodeksu Etyki. Prace nad tym dokumentem, prowadzone przez Komisję Etyki PIIB pod przewodnictwem Elżbiety Godzieszki, miały na celu aktualizację zapisów i dopasowanie ich do obecnej rzeczywistości. Nowy tekst uwzględnia zagadnienia związane m.in. z publikowaniem opinii w mediach społecznościowych, zmianami w środowisku pracy, dyskryminacją, mobbingiem oraz korupcją. Wprowadzone klarowne i bardziej precyzyjne zapisy eliminują pole do różnych interpretacji. Przygotowany dokument zostanie przesłany przewodniczącym organów izby do zaopiniowania.

To spotkanie wyraźnie podkreśliło zaangażowanie PIIB w ciągły rozwój oraz dbałość o dobro swoich członków poprzez wprowadzanie nowych udogodnień, aktualizację etycznych standardów oraz zapewnienie transparentności działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *