Kategorie
Aplikacje Android

Aplikacja Warunki Techniczne 2024

Aplikacja Warunki Techniczne umożliwia wygodne przeglądanie tekstu warunków technicznych dla budynków na telefonach i tabletach z systemem Android.

Aplikacja Warunki Techniczne 2024 zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczącego warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Tekst jednolity został przygotowany w oparciu o Internetowy System Aktów Prawnych ISAP nadzorowany przez Sejm RP i jest aktualny na rok 2024.

Aplikacja umożliwia błyskawiczny dostęp do przepisów dotyczących warunków technicznych dla budynków. Posiada czytelny spis treści i intuicyjny interfejs, co ułatwia nawigację między różnymi działami i rozdziałami. Dodatkowo, użytkownicy mogą łatwo wyszukiwać pojęć zawartych w przepisach.

Aplikacja Warunki Techniczne działa na telefonach i tabletach z systemem Android. Nie zawiera reklam i jest bezpłatna.

Zapewnia wysoki komfort korzystania dla profesjonalistów w dziedzinie budownictwa, wprowadzając nową jakość w pracy z przepisami dotyczącymi warunków technicznych dla budynków.

Dodatkowo, aplikacja umożliwia pracę w trybie offline.

Wszystkie funkcje aplikacji Warunki Techniczne 2024

Funkcje aplikacji warunki techniczne obejmują:

  • Przeglądanie spisu treści,
  • Przeglądanie przepisów z podziałem na działy i rozdziały,
  • Proste wyszukiwanie pojęć (na poziomie działów i rozdziałów),
  • Wyszukiwanie wyrazów i fraz w treści aktu prawnego, oraz wyświetlanie wyników i nawigacja pomiędzy poszczególnymi rezultatami

Aplikacja Warunki techniczne jest dostępna do pobrania w sklepie Google Play

Zapraszamy wszystkich kierowników budowy, inspektorów nadzoru, projektantów oraz osoby przygotowujące się do egzaminu na uprawnienia budowlane do pobierania i testowania.

Czego dotyczy rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla budynków i kiedy należy go stosować?

Rozporządzenie określa warunki techniczne, które powinny być spełnione przez budynki, a także związane z nimi urządzenia, ich lokalizację na działce budowlanej i zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę. Regulacje te mają na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie w trakcie procesu projektowania, budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków, a także budowli nadziemnych i podziemnych pełniących funkcje użytkowe budynków. Dotyczą również związanych z nimi urządzeń budowlanych.

W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania: a) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2, b) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymagania określone w § 1 mogą być spełnione w sposób inny niż precyzuje rozporządzenie. Taki sposób musi jednak odpowiadać wskazaniom ekspertyzy technicznej wydanej przez odpowiednią jednostkę badawczo-rozwojową lub rzeczoznawcę budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *