Kategorie
Egzamin

Najważniejsze akty prawne na egzamin

Na egzaminach na uprawnienia budowlane i architektoniczne wymaga się znajomości ogromnej bazy aktów prawnych. W przypadku egzaminów w PIIB aktualna lista liczy 166 pozycji, natomiast w IARP jest są to 54 pozycje. Wśród nich można […]

Kategorie
Testy i pytania

Warunki techniczne pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań testowych dotyczących rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawowego aktu prawnego dla pracujących w zawodzie i sporządzających projekty architektów. Przykładowe testy opublikowane przez Izbę Architektów RP […]

Kategorie
Akty prawne

Warunki techniczne

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2019. Tekst rozporządzenia zawiera zmiany wprowadzone w warunkach technicznych od 01.01.2018 […]

Kategorie
Akty prawne

Zmiany w warunkach technicznych od początku 2018 roku

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie długo zapowiadana nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak podaje ministerstwo: ” celem jest wprowadzenie zmian, które będą odpowiadały […]

Kategorie
Aplikacje Android

Aplikacja Warunki Techniczne 2019 na Android

Aplikacja WARUNKI TECHNICZNE 2019 na ANDROID umożliwia szybki i łatwy dostęp do aktualnego i ujednoliconego tekstu Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stan prawny – 2019 Ostatnia uwzględniona aktualizacja: […]