Tag: kpa

wazne ustawy egzamin uprawnienia budowlane

Najważniejsze akty prawne na egzamin

Na egzaminach na uprawnienia budowlane i architektoniczne wymaga się znajomości ogromnej bazy aktów prawnych. W przypadku egzaminów w PIIB aktualna lista liczy 166 pozycji,...
pytania KPA uprawnienia architektoniczne

Pytania na uprawnienia architektoniczne – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Przykładowe pytania na testowy egzamin na uprawnienia architektoniczne udostępnione przez komisję kwalifikacyjną IARP. Opublikowane testy dotyczą zakresu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( KPA )....

Kodeks postępowania administracyjnego

Aktualny na rok 2018 ujednolicony tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W dostępnym tekście uwzględniono następujące najnowsze zmiany: Dz.U.18.149...

Odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne, w tym kwalifikowanie wykształcenia i praktyki jako odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności uprawnień budowlanych, a także wydawanie decyzji w sprawach nadawania...