Kategorie
Egzamin

Najważniejsze akty prawne na egzamin

Na egzaminach na uprawnienia budowlane i architektoniczne wymaga się znajomości ogromnej bazy aktów prawnych. W przypadku egzaminów w PIIB aktualna lista liczy 166 pozycji, natomiast w IARP jest są to 54 pozycje. Wśród nich można…

Kategorie
Testy i pytania

BHP roboty budowlane – pytania na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych na test na uprawnienia architektoniczne opublikowany przez Izbę Architektów RP. Pytania dotyczą znajomości rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Zestawienie zawiera 31 pytań testowych pozbawionych…