Kategorie
Testy i pytania

Przykładowe zagadnienia z ustawy Prawo budowlane

Poznaj tajniki Prawa Budowlanego! Egzamin na uprawnienia budowlane? Ułatwiamy naukę przepisów i procedur budowlanych dla przyszłych inżynierów.

Kategorie
Testy i pytania

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – pytania na uprawnienia architektoniczne

Pytania przykładowe udostępnione przez IARP na egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne z zakresu znajomości ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Baza przykładowych pytań zawiera 21 pozycji bez odpowiedzi. Większość pytań wraz z odpowiedziami oraz możliwością…

Kategorie
Testy i pytania

Pytania na uprawnienia architektoniczne z Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów

Zbiór przykładowych pytań testowych na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej udostępniony przez komisję kwalifikacyjną IARP. Zestaw obejmuje pytania opracowane na podstawie zbioru zasad postępowania dla architektów – Kodeks Etyki Zawodowej Architektów. W zbiorze…

Kategorie
Testy i pytania

BHP roboty budowlane – pytania na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych na test na uprawnienia architektoniczne opublikowany przez Izbę Architektów RP. Pytania dotyczą znajomości rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Zestawienie zawiera 31 pytań testowych pozbawionych…

Kategorie
Testy i pytania

Pytania na uprawnienia architektoniczne – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Przykładowe pytania na testowy egzamin na uprawnienia architektoniczne udostępnione przez komisję kwalifikacyjną IARP. Opublikowane testy dotyczą zakresu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( KPA ). Zestaw składa się z 25 pytań egzaminacyjnych bez odpowiedzi. Kodeks Postępowania…

Kategorie
Testy i pytania

Pytania z prawa budowlanego na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Lista przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Testy przygotowane zostały przez krajową komisję kwalifikacyjną IARP, w celu ułatwienia nauki kandydatom przystępującym do egzaminów ze względu na ich szeroki zakres tematyczny.…

Kategorie
Testy i pytania Uprawnienia architektoniczne

Przykładowe pytania egzaminacyjne [ IARP ]

Zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Zbiór przykładowych pytań przygotowany w oparciu o wykaz aktów prawnych, których znajomość była wymagana do egzaminu w przednich sesjach egzaminacyjnych. Jak podaje…

Kategorie
Testy i pytania Uprawnienia architektoniczne

Przykładowy test uprawnienia architektoniczne IARP

Przedstawiamy przykładowy test z egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, opublikowany przez Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP. Ze względu na duży zakres materiału, wzór ma zaznajomić przyszłych zdających z formą egzaminu. Opublikowany materiał ma…

Kategorie
Testy i pytania

Testy na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane, które opublikowała Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB na początku 2018 roku. Zbiór 500 przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane umożliwia kandydatom orientacyjne określić czego mogą spodziewać się na egzaminie pisemnym…

Kategorie
Testy i pytania

Prawo budowlane – przykładowe pytania na egzamin testowy

TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – PRZYKŁADOWE PYTANIA Kogo powinien niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej kierownik budowy? a)       właściwy organ ( organy administracji architektoniczno-budowlanej ( Starosta, Wojewoda i GINB ) i nadzoru budowlanego ( PowiatowyINB, WojewódzkiINB…

Kategorie
Testy i pytania

Ochrona przeciwpożarowa – przykładowe pytania wraz z odpowiedziami

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych. Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami  przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

Kategorie
Testy i pytania

Przykładowe pytania – test na uprawnienia budowlane

Poniżej 500 przykładowych pytań na egzamin testowy na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności. Pytania dotyczą zagadnień: