Kategorie
Testy i pytania

Pytania na uprawnienia architektoniczne z Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów

Zbiór przykładowych pytań testowych na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej udostępniony przez komisję kwalifikacyjną IARP. Zestaw obejmuje pytania opracowane na podstawie zbioru zasad postępowania dla architektów – Kodeks Etyki Zawodowej Architektów. W zbiorze zawarto 14 pytań  bez odpowiedzi. Wszystkie pytania wraz z odpowiedziami dostępne są w programie do nauki na uprawnienia architektoniczne.

Kodeks Etyki Zawodowej Architektów – przykładowe pytania testowe

Pobierz PDF: Kodeks Etyki Zawodowej Architektów pytania pdf

1. Kiedy architekci rezygnują z przyjęcia zlecenia:
2. Kiedy architekci respektują uzasadnione potrzeby i wymagania klientów:
3. Architekci, w celu zdobycia zlecenia nie uciekają się do działań:
4. Architekci nie podejmują się świadczenia usług zawodowych, jeśli strony nie uzgodnią na piśmie warunków zlecenia, a w szczególności:
5. Architekci traktują sprawy swoich klientów jako:
6. Adekwatnie do skali wykonywanych prac architekci posiadają:
7. Architekci wykonują swoją pracę zawodową w sposób:
8. Architekci bez zgody innych architektów, firm lub innej organizacji nie przywłaszczają:
9. W jakich konkursach nie uczestniczą architekci:
10. Architekci nie działają na rzecz pozbawienia innego architekta:
11. Architekci będący sędziami konkursowymi lub członkami komisji przetargowej nie występują później jako:
12. Architekci nie dyskredytują pracy innych architektów poprzez:
13. Wiedząc, że klient przyrzekł innemu architektowi zlecenie projektu lub pracy, którą proponuje do wykonania – architekt otrzymujący taką propozycję powinien:
14. W jakiej sytuacji architekt, któremu zlecono wydanie opinii o pracy innego architekta, nie powiadamia go o tym fakcie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *