Kategorie
Akty prawne

Warunki techniczne dla budynków

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie w wymaganiami Ustawy Prawo budowlane.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2021.

Stan prawny: WIOSNA 2021

Uwzględnione zmiany:  Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608

Warunki techniczne PDF tekst jednolity

Aplikacja Warunki Techniczne na Android

Aplikacja Akty prawne na Android

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *