Kategorie
Akty prawne

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.14.1278) normuje podstawowe kwestie związane z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych na terenie naszego kraju.

Uwaga. To rozporządzenie zostało zastąpione w 2019 roku przez: Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W rozporządzeniu określono

 1. rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
  • kierunki studiów wyższych odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności
  • wykaz zawodów związanych z budownictwem
  • wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności
 2. sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji:
  • dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania
  • stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej
  • przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej
 3. ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych

Aktualny tekst rozporządzenia w PDF

 

Pobierz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *