Kategorie
Akty prawne

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które straciło ważność w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. W wyroku zakwestionowano zapisy określające oraz ograniczające zakresy uprawnień budowlanych zawarte w rozporządzeniu i uznano je za niekonstytucyjne.

Nowe rozporządzenie w sprawie przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zdecydowanej większości pokrywa się z zastępowanym rozporządzeniem. Zasadniczą różnicą jest usunięcie zakwestionowanych przepisów, a mianowicie Rozdziału 4 Zakres uprawnień budowlanych i przeniesienie jego zapisów do Ustawy Prawo budowlane.

Zmiany są więc czysto formalne i nie wpłyną w istotny sposób na osoby posiadające uprawnienia budowlane. Warto jedynie odnotować, iż publikacja rozporządzenia kończy epopeje związaną z wyrokiem TK oraz formalnie przywraca możliwość nadawania uprawnień budowlanych, co jest szczególnie ważne gdyż zbliża się już majowa sesja egzaminacyjna.

Rozporządzenie określa:

rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

  • kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności
  • wykaz zawodów związanych z budownictwem
  • wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności

sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego  oraz jego weryfikacji, a w szczególności sposób:

  • dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także jego kwalifikowania
  • stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej
  • dokumentowania i odbywania praktyki oraz kryteria uznawania praktyki
  • przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Tekst rozporządzenia

Pobierz aktualny tekst rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

Pobierz PDF

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *