Kategorie
Funkcje techniczne

Kierownik budowy a kierownik robót

Jaka jest różnica między kierownikiem budowy a kierownikiem robót? Czy nazwy tych funkcji można używać zamiennie.

Pojęcia kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych są często używane zamiennie. Ustawa Prawo budowlane w wielu artykułach zawiera zapisy wymieniające te funkcje alternatywnie. Jaka jest zatem między nimi różnica? Po co kierownik robót skoro jest już kierownik budowy?

Kierownik budowy koordynuje pracami kierowników robót

Zgodnie z art. 17 Ustawy Prawo budowlane zarówno kierownik budowy jak i kierownik robót są uczestnikami procesu budowlanego. Z tego tytułu spoczywają na nich określone w ustawie konkretne obowiązki.

Art. 42 ust.4 mówi, iż w przypadku prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.

Sytuacja taka ma miejsce w szczególności w przypadku dużych inwestycji o znacznym stopniu skomplikowania.

Na inwestycjach kubaturowych zwykle funkcję kierownika budowy pełni osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Natomiast kierownikami robót są w tym wypadku osoby z uprawnieniami sanitarnymi oraz elektrycznymi.

W zależności od rodzaju inwestycji funkcje mogą się oczywiście zmieniać. I tak na budowie drogi kierownikiem budowy będzie osoba posiadająca uprawnienia drogowe, na budowie sieci sanitarnych kierownik budowy posiadał będzie uprawnienia sanitarne.

W takim wypadku kierownik budowy koordynuje pracą kierowników robót branżowych. Kierownicy robót są jedynie odpowiedzialni za swoje zakresy prac i mogą raportują ich postęp w dzienniku budowy. Na zakończenie budowy kierownik budowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zgodności wszystkich wykonanych prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami. W takim wypadku kieruje się informacjami i zapewnieniami otrzymanymi od kierowników robót branżowych.

Czy na budowie może być kierownik budowy i kierownik robót w tej samej specjalności?

Oczywiście jest taka możliwość. Często na dużych i skomplikowanych budowach jest obecnych nawet kilkunastu kierowników robót w tej samej specjalności co kierownik robót. Przykładowo na budowie galerii handlowej kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlane współpracuje z kierownikami robót konstrukcyjno-budowlanych, którzy mogą oddzielnie nadzorować np. wykonywanie konstrukcji żelbetowych, montaż elementów prefabrykowanych, montaż konstrukcji stalowych, wykonywanie prac geotechnicznych itp. Wszyscy posiadają uprawnienia w tej samej specjalności, natomiast ze względu na duży zakres prac kierownik budowy nie jest w stanie sam fizycznie sprawować odpowiedniego nadzoru nad nimi.

Kierownik robót bez kierownika budowy

W niektórych sytuacjach, ze względu na specyfikę inwestycji może zostać powołany jedynie kierownik robót jako uczestnik procesu budowlanego. Dotyczy to w szczególności robót o niewielkim stopniu skomplikowania i zakresie.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 zarówno kierownik budowy jak i kierownik robót mogą prowadzić dziennik budowy.

Podsumowanie

W zdecydowanej większości przypadków pracami na budowie kieruje kierownik budowy. Kierownik robót pojawia się jako funkcja uzupełniająca przy skomplikowanych inwestycjach wymagających wiedzy i doświadczenia z różnorodnych specjalności budowlanych. W tym wypadku funkcje kierownika budowy i kierownika robót nie są tożsame.

Przy specyficznych inwestycjach o niewielkim zakresie kierownik robót może samodzielnie nadzorować prace budowlane. Wówczas jego obowiązki są tożsame z kierownikiem budowy.

W odpowiedzi na “Kierownik budowy a kierownik robót”

Czy członek BIIB ,wykonujący samodzielna funkcje kierownika dopuścił się samodzielnych zmian w konstrukcji budynku może zostać zawieszony w jako członek ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *