Krajowa Rada Izby

krajowa rada izby PIIB

Krajowa Rada Izby PIIB reprezentuje interesy Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa i kieruje jej działalnością.

Zadania Krajowej Rady Izby

Do zadać Krajowej Rady Izby oprócz zarządzania interesami Izby należy także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Krajowej Izby a organami izb okręgowych, które nie podlegają właściwościom innych organów państwowych. Spory kompetencyjne, których stroną jest Krajowa Rada rozstrzyga Krajowy Zjazd.

Prezydium Krajowej Rady

Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady Izby w zakresie określonym regulaminem Krajowej Rady oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Izby i Krajowej Rady Izby. Prezydium Krajowej Rady Izby PIIB stanowią:

  • prezes
  • wiceprezesi
  • sekretarz lub ewentualnie także jego zastępca
  • skarbnik lub ewentualnie jego zastępca
  • członkowie w liczbie określonej przez Krajową Radę.

Okręgowa rada izby

Okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby oraz reprezentuje jej interesy. W jej skład wchodzą członkowie oraz przewodniczący wybrani przez okręgowy zjazd izby. Okręgowa rada izby wybierana jest na podstawie ustawy oraz regulaminu wyborów. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady izby w zakresie określonym regulaminem okręgowych rad oraz uchwałami okręgowej rady izby. Skład prezydium okręgowych rad jest analogiczny do składu Krajowej Rady Izby.

 

Przeczytaj rówież

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *