Kategorie
Samorządy

Krajowa Rada Izby

Krajowa Rada Izby PIIB reprezentuje interesy Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa i kieruje jej działalnością.

Zadania Krajowej Rady Izby

Do zadać Krajowej Rady Izby oprócz zarządzania interesami Izby należy także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między organami Krajowej Izby a organami izb okręgowych, które nie podlegają właściwościom innych organów państwowych. Spory kompetencyjne, których stroną jest Krajowa Rada rozstrzyga Krajowy Zjazd.

Prezydium Krajowej Rady

Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady Izby w zakresie określonym regulaminem Krajowej Rady oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Izby i Krajowej Rady Izby. Prezydium Krajowej Rady Izby PIIB stanowią:

  • prezes
  • wiceprezesi
  • sekretarz lub ewentualnie także jego zastępca
  • skarbnik lub ewentualnie jego zastępca
  • członkowie w liczbie określonej przez Krajową Radę.

Okręgowa rada izby

Okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby oraz reprezentuje jej interesy. W jej skład wchodzą członkowie oraz przewodniczący wybrani przez okręgowy zjazd izby. Okręgowa rada izby wybierana jest na podstawie ustawy oraz regulaminu wyborów. Prezydium okręgowej rady działa w imieniu okręgowej rady izby w zakresie określonym regulaminem okręgowych rad oraz uchwałami okręgowej rady izby. Skład prezydium okręgowych rad jest analogiczny do składu Krajowej Rady Izby.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *