Kategorie
Aktualności Liczebność

Statystyki członkostwa w PIIB na koniec 2023 roku

Ilu członków zrzesza PIIB. Jakie specjalności uprawnień budowlanych są najliczniejsze. W jaki wieku są członkowie PIIB i gdzie mieszkają?

Podczas odbywającego się niedawno Prezydium Krajowej Rady PIIB podzielono się informacjami dotyczącymi członkostwa w samorządzie zawodowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Opublikowane dane są aktualne na 31 stycznia 2023 roku i dotyczą między innymi liczby członków, członkostwa w poszczególnych okręgach, liczebności członków w rozbiciu na poszczególne uprawnienia budowlane. Dodatkowo ujawniono również ile osób korzysta z dostępnych w portalu PIIB usług jak np. biblioteka norm i serwisy prawne.

Liczba członków i inne statystyki PIIB

Na koniec 2023 roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa zrzeszonych było 118 649 członków, co jest liczbą nieco mniejszą w porównaniu do 2022 roku ( 118 909 ). Należy tutaj podkreślić, że liczba członków PIIB jest od kilku lat w zasadzie stała. ( statystyki PIIB za 2019 rok )

Najwięcej inżynierów pośród członków PIIB zrzesza województwo mazowieckie oraz śląskie zaś najmniej województwa lubuskie i opolskie.

Liczba członków PIIB w rozbiciu na okręgowe izby:

 • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Mazowiecka OIIB) – 17 490 członków
 • Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Śląska OIIB) – 12 788 członków
 • Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Małopolska OIIB) – 11 798 członków
 • Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Opolska OIIB) – 2727 członków
 • Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Dolnośląska OIIB) – 9972 członków
 • Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Kujawsko-Pomorska OIIB) – 5312 członków
 • Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Łódzka OIIB) – 6581 członków
 • Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Lubelska OIIB) – 6375 członków
 • Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Lubuska OIIB) – 2705 członków
 • Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Podkarpacka OIIB) – 6544 członków
 • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Podlaska OIIB) – 3834 członków
 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Pomorska OIIB) – 8314 członków
 • Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Świętokrzyska OIIB) – 4243 członków
 • Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Warmińsko-Mazurska OIIB) – 4088 członków
 • Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Wielkopolska OIIB) – 10159 członków
 • Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (Zachodniopomorska OIIB) – 5731 członków

Jakiej specjalności uprawnień budowlanych posiadają członkowie PIIB

Podział procentowy poszczególnych specjalności:

 • Budownictwo Ogólne (BO) – 62 006 członków – 52,21%
 • Instalacje Sanitarne (IS) – 23 156 członków – 19,49%
 • Instalacje Elektryczne (IE) – 17 254 członków – 14,52%
 • Budownictwo Drogowe (BD) – 9 189 członków – 7,73%
 • Budownictwo Mostowe (BM) – 2 746 członków – 2,31%
 • Budownictwo Kolejowe (BK) – 2 128 członków – 1,79%
 • Budownictwo Wodne i Melioracyjne (BWiM) – 890 członków – 0,75%
 • Instalacje Telekomunikacyjne (BT) – 1 163 członków – 0,98%
 • Budownictwo Hydrotechniczne (BH) – 250 członków – 0,21%
 • Budownictwo Wyburzeniowe (BW) – 12 członków – 0,01%

*Liczba członków wyliczona na podstawie podziału procentowego. Może się nieznacznie różnić od rzeczywistej.

Jakie wykształcenie posiadają członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Około 67,5% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe ( magistrowie i wyższe ). Ukończone studia I stopnia i tytuł inżyniera zadeklarowało blisko 13% członków izby. Z kolei osoby z tytułem technika stanowią blisko 19% członków PIIB ( należy zauważyć znacznie większą liczbę w stosunku do inżynierów ). Najmniej liczbą grupę pod względem wykształcenia stanowią majstrowie – ich liczebność to niecały 1% ogółu.

Wiek członków samorządu zawodowego PIIB

Wśród członków PIIB jest 15364 osoby w wieku poniżej 36 lat. W wieku od 36 do 45 lat jest 32443 członków. Kolejne grupy wiekowe:

 • 46-55 lat – 21039 członków
 • 56-65 lat – 16928 członków
 • wiek powyżej 65 lat – 32875 członków

Dane wskazują jednoznacznie że najliczniejszą grupę członków PIIB stanowią osoby w wieku emerytalnym. To jednocześnie grupa gdzie najwięcej przybyło członków w ostatnich 5 latach. ( blisko 6000 osób )

Jest to szansa dla młodych członków, którzy będą musieli wkrótce przejąć ich obowiązki. Jest także duże ryzyko czy uprawnionych inżynierów w przyszłości nie braknie wobec zwiększonego zapotrzebowania rynku budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *