Kategorie
Liczebność Samorządy

Statystyki i liczebność PIIB w 2019 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa pochwaliła się statystykami dotyczącymi członków samorządu zawodowego w 2019 roku. Z opublikowanej informacji możemy się dowiedzieć między innymi, ilu przyjęto nowych członków, ilu inżynierów aktualnie zrzesza izba, liczebności w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych oraz okręgowych izbach.

Liczebność PIIB 2019

Na koniec 2019 roku  PIIB zrzeszało 118 187 inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. Z tego w 2019 roku to grono powiększyło się o 6138 nowych członków, czyli około 300 osób mniej niż w 2018 roku.  Blisko 55% osób nowo przyjętych miało 35 lat  lub mniej , a prawie 22%  znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat.

Podział wg specjalności uprawnień budowlanych

Pośród inżynierów należących do samorządu zawodowego poszczególne grupy specjalności reprezentują:

 • budownictwo ogólne (BO) – 62372 członków – 52,77%
 • instalacje sanitarne (IS) – 22 582 członków – 19,11%
 • instalacje elektryczne (IE) – 17222 członków – 14,57%
 • budownictwo drogowe (BD) –8974 członków – 7,59%
 • budownictwo mostowe (BM) – 2512 członków – 2,13%
 • budownictwo kolejowe (BK) – 1952 członków – 1,65%
 • budownictwo wodne i melioracyjne (BWiM) – 1316 członków – 1,11%
 • instalacje telekomunikacyjne (BT) – 1080 członków – 0,91%
 • budownictwo hydrotechniczne (BH) – 159 członków – 0,13%
 • budownictwo wyburzeniowe (BW) – 18 członków

Wykształcenie, płeć i wiek

Blisko 74,40% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 24,44% stanowią technicy i 1,15% majstrowie.

Zaledwie 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a  aż 88% mężczyźni. Aż 4075 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była grupa wiekowa powyżej 66 lat (27 890 osób).

W 2019 roku nadano 6272 nowych uprawnień budowlanych.

Statystyki związane z kwalifikacjami zawodowymi

 • 36 319 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;
 • 11 179 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi  9,5% wszystkich członków Izby;
 • 30,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;
 • 2,18 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;
 • 22 423 osoby, czyli 18,97% wszystkich członków PIIB, skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących  się na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2019 r. zamieszczonych było 27 kursów;
 • 25 648 członków, czyli 21,70% wszystkich  skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy  norm PKN zamieszczonej na Portalu PIIB, 12541 członków skorzystało z Serwisu budowlanego  i 8678 z Serwisu Bistyp;
 • 100 stron ma czasopismo „Inżynier Budownictwa”; do nr. 6 miesięczny nakład czasopisma liczył 120 000 egzemplarzy, a od wydania nr 7–8 w wersji drukowanej pozostało 105300, natomiast ok. 16 000 członków otrzymuje wersję elektroniczną czasopisma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *