Statystyki i liczebność PIIB w 2019 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa pochwaliła się statystykami dotyczącymi członków samorządu zawodowego w 2019 roku. Z opublikowanej informacji możemy się dowiedzieć między innymi, ilu przyjęto nowych członków, ilu inżynierów aktualnie zrzesza izba, liczebności w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych oraz okręgowych izbach.

Liczebność PIIB 2019

Na koniec 2019 roku  PIIB zrzeszało 118 187 inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. Z tego w 2019 roku to grono powiększyło się o 6138 nowych członków, czyli około 300 osób mniej niż w 2018 roku.  Blisko 55% osób nowo przyjętych miało 35 lat  lub mniej , a prawie 22%  znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat.

Podział wg specjalności uprawnień budowlanych

Pośród inżynierów należących do samorządu zawodowego poszczególne grupy specjalności reprezentują:

 • budownictwo ogólne (BO) – 62372 członków – 52,77%
 • instalacje sanitarne (IS) – 22 582 członków – 19,11%
 • instalacje elektryczne (IE) – 17222 członków – 14,57%
 • budownictwo drogowe (BD) –8974 członków – 7,59%
 • budownictwo mostowe (BM) – 2512 członków – 2,13%
 • budownictwo kolejowe (BK) – 1952 członków – 1,65%
 • budownictwo wodne i melioracyjne (BWiM) – 1316 członków – 1,11%
 • instalacje telekomunikacyjne (BT) – 1080 członków – 0,91%
 • budownictwo hydrotechniczne (BH) – 159 członków – 0,13%
 • budownictwo wyburzeniowe (BW) – 18 członków

Wykształcenie, płeć i wiek

Blisko 74,40% członków PIIB posiada wykształcenie wyższe, 24,44% stanowią technicy i 1,15% majstrowie.

Zaledwie 12% członków PIIB stanowiły kobiety, a  aż 88% mężczyźni. Aż 4075 kobiet należących do PIIB znajdowało się w przedziale wiekowym 36-45 lat i była to największa kobieca reprezentacja uwzględniając przedziały wiekowe. Wśród mężczyzn najliczniejsza była grupa wiekowa powyżej 66 lat (27 890 osób).

W 2019 roku nadano 6272 nowych uprawnień budowlanych.

Statystyki związane z kwalifikacjami zawodowymi

 • 36 319 osób skorzystało ze szkoleń gwarantowanych przez izbę;
 • 11 179 osób uczestniczyło w wycieczkach technicznych i konferencjach, co stanowi  9,5% wszystkich członków Izby;
 • 30,7% wszystkich członków PIIB uczestniczyło w szkoleniach;
 • 2,18 godz. poświęcił na szkolenie statystyczny członek izby;
 • 22 423 osoby, czyli 18,97% wszystkich członków PIIB, skorzystało ze szkoleń e-learningowych znajdujących  się na stronie internetowej PIIB. Na koniec 2019 r. zamieszczonych było 27 kursów;
 • 25 648 członków, czyli 21,70% wszystkich  skorzystało z bezpłatnego dostępu do elektronicznej bazy  norm PKN zamieszczonej na Portalu PIIB, 12541 członków skorzystało z Serwisu budowlanego  i 8678 z Serwisu Bistyp;
 • 100 stron ma czasopismo „Inżynier Budownictwa”; do nr. 6 miesięczny nakład czasopisma liczył 120 000 egzemplarzy, a od wydania nr 7–8 w wersji drukowanej pozostało 105300, natomiast ok. 16 000 członków otrzymuje wersję elektroniczną czasopisma.

Przeczytaj rówież

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *