Kategorie
Aktualności Liczebność

Statystyki członkostwa w PIIB na koniec 2023 roku

Ilu członków zrzesza PIIB. Jakie specjalności uprawnień budowlanych są najliczniejsze. W jaki wieku są członkowie PIIB i gdzie mieszkają?

Kategorie
Liczebność Samorządy Uprawnienia architektoniczne

Statystyki i liczebność IARP

Ile jest czynnych zawodowo architektów w Polsce? Podział i statystyki architektów ze względu na płeć. W którym rejonie Polski liczebność architektów jest największa, a gdzie jest ich najmniej?

Kategorie
Liczebność Samorządy

Statystyki i liczebność PIIB w 2019 roku

Polska Izba Inżynierów Budownictwa pochwaliła się statystykami dotyczącymi członków samorządu zawodowego w 2019 roku. Z opublikowanej informacji możemy się dowiedzieć między innymi, ilu przyjęto nowych członków, ilu inżynierów aktualnie zrzesza izba, liczebności w poszczególnych specjalnościach…

Kategorie
Liczebność Samorządy

PIIB w 2018 roku – statystyki i liczby

Polska Izba Inżynierów Budownictwa na koniec każdego roku podaje ciekawe informacje dotyczące swych członków oraz samego funkcjonowania izby i jej struktury organizacyjnej. Z komunikatu dotyczącego 2018 roku możemy się dowiedzieć między innymi, ilu przyjęto nowych…

Kategorie
Liczebność Samorządy

Statystyki PIIB i uprawnień budowlanych od 2009 roku

Przedstawiamy statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz liczby uzyskiwanych uprawnień budowlanych w latach 2009-2014, które zobrazują jak wyglądała Izba na przestrzeni ostatnich lat oraz kierunki jej rozwoju. Liczba członków PIIB Liczba członków Izby na…

Kategorie
Liczebność Samorządy

Ciekawe statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014 roku

Prezentujemy najnowsze statystyki dotyczące Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na koniec 2014 roku do Izby należało 115 260 członków, z czego liczebność poszczególnych specjalności przedstawiała się następująco: 61 557 stanowili reprezentanci budownictwa ogólnego 21950 członków liczyła…

Kategorie
Liczebność Samorządy

Statystyki PIIB w 2012 roku

Prezentujemy statystyki dotyczące liczebności członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz szczegóły dotyczące struktur organizacyjnych w 2012 roku.

Kategorie
Liczebność Samorządy

Ciekawe statystyki uprawnień budowlanych w 2010

Ciekawe statystyki na temat osób posiadających uprawnienia budowlane i zrzeszonych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. STATYSTYKI: * PIIB ma 114 010 członków zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach według danych z 31 grudnia 2010 r. Najliczniejsza…

Kategorie
Liczebność Samorządy

Uprawnienia budowlane w liczbach

Uprawnienia budowlane w Polsce posiada około 101 tysięcy osób. Członkowie zrzeszeni są w 16 oddziałach/ izbach inżynierów budownictwa. Liczba członków w poszczególnych izbach kształtuje się następująco: