Kategorie
Liczebność Samorządy

PIIB w 2018 roku – statystyki i liczby

Polska Izba Inżynierów Budownictwa na koniec każdego roku podaje ciekawe informacje dotyczące swych członków oraz samego funkcjonowania izby i jej struktury organizacyjnej. Z komunikatu dotyczącego 2018 roku możemy się dowiedzieć między innymi, ilu przyjęto nowych członków, ilu inżynierów aktualnie zrzesza izba, liczebności w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych oraz okręgowych izbach.

PIIB – liczebność i statystyki

Na koniec 2018 roku w PIIB zrzeszonych było 117 222 inżynierów posiadających uprawnienia budowlane. Z tego w 2018 roku to grono powiększyło się o 6489 nowych członków.

Struktura wieku

Najliczniejszą grupę wiekową stanowią wśród członków PIIB stanowią osoby w wieku od 56 do 65 lat, bo aż 55,49%. Wśród nich 26699 to mężczyźni, natomiast 4019 stanowią kobiety.

piib struktura wieku

Specjalności uprawnień

Wśród inżynierów należących do samorządu zawodowego najliczniej reprezentowana są następujące zakresy budownictwa:

  • budownictwo ogólne (BO) – 61932 członków
  • instalacje sanitarne (IS) – 22305 członków
  • instalacje elektryczne (IE) – 17189 członków
  • budownictwo drogowe (BD) – 8893 członków
  • budownictwo mostowe (BM) – 2420 członków
  • budownictwo kolejowe (BK) – 1897 członków
  • budownictwo wodne i melioracyjne (BWiM) – 1458 członków
  • instalacje telekomunikacyjne (BT) – 1030 członków
  • budownictwo hydrotechniczne (BH) – 133 członków
  • budownictwo wyburzeniowe (BW) – 19 członków

PIIB specjalności

Wykształcenie

Ponad 2/3 wszystkich członków PIIB posiada wykształcenie wyższe ( magisterskie i/lub inżynierskie ). Technicy stanowią ponad 1/4 tej grupy, a majstrowie są w zdecydowanej mniejszości.

wykształcenie PIIB

Płeć

Tutaj nie ma zaskoczenia. Samorząd zawodowy inżynierów w zdecydowanej większości stanowią mężczyźni.

PIIB liczba kobiet i mezczyzn

Organizacja i struktury PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa składa się z 16 okręgowych izb inżynierów. Najliczniejsze izby w 2018 to mazowiecka (17283 członków), śląska (11505 członków) oraz małopolska (11506 członków). Najmniejszą okręgową izbą pod względem liczby członków stanowiła opolska (2634 członków).

Nowe uprawnienia budowlane w 2018 roku

W roku 2018 komisje kwalifikacyjne nadały uprawnienia budowlane 5758 osobom. Najwięcej uprawnień budowlanych nadano w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej (2681), sanitarnej (804) oraz elektrycznej (641).

W 2018 nadano 31 tytułów rzeczoznawcy budowlanego osobom, które już posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane.

17 osobom uznano kwalifikacje zawodowe uzyskane poza terenem naszego kraju i uzyskały możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *