Kategorie
Pytania użytkowników

Uprawnienia SRK jakie studia

Witam, książkę praktyk odbierałem na specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dopiero w następnym tygodniu będę wpisywany na budowę. Studia skończone automatyka i robotyka 1 stopnia. Czytałem że teraz książki praktyk nie potrzebuje już.

Chce zacząć studia 2 stopnia elektrotechnika i tutaj pojawia się pytanie czy będę mi się liczyć praktyki na budowie na specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym?


Odpowiedź

Kierunek elektrotechnika jest odpowiednim kierunkiem dla uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym tak więc po jego ukończeniu będzie mógł się Pan o takie uprawnienia starać.

Zgodnie z par. 3.3 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

Przy czym rozporządzenie nie precyzuje, iż ukończony trzeci rok studiów musi być odpowiedni lub pokrewny danej specjalności w momencie rozpoczęcia praktyki.

Oczywiście w momencie składania wniosku o uprawnienia wykształcenie na kierunku odpowiednim lub pokrewnym trzeba już posiadać.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *