Skip to main content

Wymagane wykształcenie i praktyka – zestawienie

wykształcenieZestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych. Dla każdego poziomu wykształcenia podano odpowiednie lub pokrewne kierunki studiów oraz wykaz zawodów związanych z budownictwem ( dla techników i mistrzów ).

Zestawienie opracowano na podstawie ustawy prawo budowlane oraz rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku.

Kliknij na interesującą Cię specjalność

specjalność architektoniczna arrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik architekt
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność konstrukcyjno-budowlanaarrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • architektura
 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria środowiska
 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • murarz
 • murarz-tynkarz
 • cieśla
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność inżynieryjna mostowaarrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność inżynieryjna drogowaarrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik drogownictwa
 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanycharrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • transport
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik dróg i mostów kolejowych
 • technik budownictwa
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowymarrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • transport
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • automatyka i robotyka
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • technik transportu kolejowego
 • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność inżynieryjna hydrotechnicznaarrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo hydrotechniczne
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • melioracja
 • budownictwo
 • inżynieria środowiska
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik budownictwa wodnego
 • technik melioracji wodnych
 • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność inżynieryjna wyburzeniowaarrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • budownictwo
 • górnictwo
 • geologia
 • inżynieria wojskowa
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • brak kierunków
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • brak związanych zawodów
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnycharrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • miernictwo elektryczne i telekomunikacja
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • informatyka
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • inżynieria elektryczna
 • elektrotechnika
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik telekomunikacji
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnycharrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • energetyka
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria naftowa
 • inżynieria gazownicza
 • wiertnictwo nafty i gazu
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • budownictwo
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik urządzeń sanitarnych
 • technik energetyk
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik gazownictwa
 • technik instalacji gazowych
 • technik sieci gazowych
 • technik instalacji i urządzeń sanitarnych
 • technik sieci cieplnych
 • technik sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • technik sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie
specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznycharrow_down
Wykształcenie Praktyka zawodowa
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
do projektowania w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 • odbycie rocznej praktyki na budowie
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim:

 • elektrotechnika
 • inżynieria elektryczna
 • elektroenergetyka
 • odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym:

 • energetyka
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • transport
 • elektryczny transport szynowy
 • miernictwo elektryczne i programowanie sterowników
 • automatyka i robotyka
 • odbycie trzyletniej praktyki na budowie
posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w specjalności:

 • technik elektryk
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
 • elektryk
 • odbycie czteroletniej praktyki na budowie

73 myśli na temat “Wymagane wykształcenie i praktyka – zestawienie

 1. Witam,
  Jak wygląda sprawa uprawnień budowlanych dwóch specjalizacji ?
  Ponad dwa lata temu zdobyłem książkę praktyk (elektronika i telekomunikacja)
  Zgodnie z wykształceniem mógłbym ubiegać się o pełne uprawnienia w zakresie
  instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (mam już niezbędną część projektową, brakuje mi jeszcze praktyki na budowie), ale jednocześnie robiłem projekty w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (niestety w tym wypadku mógłbym się starać o uprawnienia w zakresie ograniczonym, bo nie skończyłem określonego kierunku studiów). Rozumiem, że w taki wypadku musiałbym posiadać 1+1 (projektowych) + 1,5+1,5 (na budowie) ?

  Pozdrawiam

 2. Witam,
  czy posiadając tytuł inżyniera po kierunku inżynieria środowiska (spec. Gospodarka Opadami) oraz magistra po kierunku Energetyka (spec. Alternatywne technologie energetyczne), uzyskany w 2013 roku, mogę ubiegać się o uprawnienia?
  Dziękuję i pozdrawiam.

 3. Witam, mam pytanie. Skończyłem studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie. Chcę odbyć tylko 1,5 roku praktyki do uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, i w związku z tym wiem że muszę iść na studia magisterskie na kierunku Budownictwo. Pytanie czy mogę iść na specjalność budownictwo drogowe czy muszę iść tak jak byłem na pierwszym stopniu na specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie???? W ustawie nie ma tego wyszczególnione jest tylko napisane z zakresu Budownictwa, i nie wiem jak to interpretować.

  1. Nie liczy się specjalność studiów lecz kierunek. Kierunkiem odpowiednim dla specjalności konstrukcyjno-budowlane wykonawczej ( ale także drogowej ) jest kierunek budownictwo. ( a dokładniej powiedziane kierunek z zakresu budownictwa ).

 4. Witam.
  Jestem studentem czwartego roku studiów niestacjonarnych na kierunku budownictwo. Pracuję w firmie zajmującej się budownictwem inżynieryjnym.
  Czy mogę już odbywać praktyki do uprawnień budowlanych?
  Czy uczestnictwo w budowie mostu i 300-metrowego odcinka drogi może być zaliczone jako praktyki do uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?
  Czy uczestnictwo w remoncie nabrzeża portowego może być zaliczone jako praktyki do uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

  1. Zgodnie z rozporządzeniem praktykę zawodową można rozpocząć po ukończeniu 3 roku studiów wyższych.
   Jeśli chodzi o wskazane przez Pana prace to na pierwszy rzut oka są one bardziej odpowiednie dla praktyki do uprawnień drogowych/mostowych/hydrotechnicznych. Wszystko zależy od okoliczności i szczegółów, natomiast ostatecznie to dopiero komisja kwalifikacyjnej dokonuje oceny więc wiąże się to dla Pana z pewnym ryzykiem.

 5. Witam, skończyłem studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Chciałbym się ubiegać o uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń. Zgodnie z rozporządzeniem muszę odbyć praktykę 1 rok przy sporządzaniu projektów i 1.5 roku na budowie. Jeżeli chciałbym w przyszłości starać się również o uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie, praktyki (w biurze 1 rok i na budowie 1.5 roku) będę musiał odbywać ponownie w takim samym wymiarze czy jest możliwość łączenia czasu trwania praktyki i zapisania się do egzaminów na dwie specjalności w dwóch kolejnych sesjach egzaminacyjnych?

  1. Uprawnienia architektoniczne są teraz rozdzielone od budowlanych, a kwalifikacją i egzaminami zajmuje się Izba Architektów.
   Specjalności uprawień są różne więc zakresy praktyk także będą się różnić i nie uda się tego załatwić jednocześnie.

   ps. Aktualnie z uprawnieniami projektowymi architektonicznymi ograniczonymi można się podpisywać w budownictwie zagrodowym o kubaturze do 1000m3 więc ich sens w takiej formie jest niewielki.

 6. Witam serdecznie. Mam pytanie. Ukończyłam studia inżynierskie I-go stopnia na kierunku budownictwo. Chciałabym zdobyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Czy mogę odbyć trzyletnią praktykę na budowie u osoby która jest czynnym członkiem PIIB, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, posiada ponad pięcioletnią praktykę w zawodzie ale jej wykształcenie jest niższe od mojego, tj. techniczne (średnie)?

 7. Witam,
  Czy po skończonych studiach jednolitych magisterskich z MiBM na specjalności Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne i specjalizacji Systemy i Urządzenia energetyki Cieplnej, można starać się o uprawnienia instalacyjne wod-kan.

 8. Witam,
  jestem na trzecim roku studiów pierwszego stopnia o profilu budownictwo ogólne, chciał bym już zacząć praktykę w specjalności inżynieryjno drogowej do kierowania robotami budowlanymi (to jest trzy lata praktyki)
  ale gdybym podczas odbywania praktyki zrobił drugi stopień studiów to czy ta praktyka którą teraz zacznę będzie się liczyła i po odebraniu dyplomu z drugiego stopnia studiów będę mógł od razu przystąpić do egzaminu

  1. Witam
   Praktykę najwcześniej można rozpocząć po ukończeniu 3 roku studiów wyższych. Praktyka będzie się liczyć jeśli jej zakres będzie zgodny z zakresem uprawnień o jakie się Pan ubiega oraz pod nadzorem odpowiedniego kierownika.

 9. Dzień dobry, stwierdzenie „po ukończeniu 3 roku studiów” jest nieostre. Czy oznacza zakończenie roku po zdaniu wszystkich egzaminów np. w czerwcu czy po rozliczeniu roku na uczelni np. we wrześniu? Ma to wpływ na zapisanie się na egzamin w sesji zimowej czy wiosennej.

  1. Taki zapis znajduje się w rozporządzeniu.
   Co oznacza ukończenie roku zwykle zdefiniowane jest w regulaminie studiów na danej uczelni.

 10. Witam. Ukończyłem Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych (szkoła elektryczna). Uzyskałem Dyplom Tytułu Zawodowego w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych. Czy z takim wykształceniem mam możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie. Wykonuję instalacje elektryczne w domkach jednorodzinnych oraz mieszkaniach. Posiadam świadectwa kwalifikacji D i E oraz pomiary. Pozdrawiam

 11. Witam ,
  Ukończyłem w 1994 roku studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym o specjalności : Maszyny i urządzenia energetyczne specjalność : klimatyzacja i chłodnictwo . W tym roku nastąpiła zmiana Prawa Budowlanego , uniemożliwiając uzyskanie uprawnień po tym kierunku .
  Pytanie
  Jaki kierunek studiów II stopnia muszę skończyć aby uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?.
  Dotychczas projektuję instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne na podstawie indywidualnej odpowiedzi GINB w Warszawie . Coraz więcej Inwestorów żąda posiadania uprawnień o specjalności j.w. i stąd konieczność uzyskania wspomnianych uprawnień .

 12. Dzień dobry,
  mam pytanie związane z dokumentacją praktyk. Robię zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, jednak chciałbym się upewnić – czy trzeba go ostemplować/zarejestrować w PIIBie?
  A tak ponad to, to czy dobrze rozumiem: mam tytuł inż. po inżynierii środowiska, chciałbym się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci cieplnych. Czy dopuszczony jestem do zdobycia uprawnień bez ograniczeń?
  Czy jeśli zdecyduję się na uzupełnienie studiów mgr (po zdobyciu uprawnień na kierowanie robotami) na tym kierunku to jak wygląda uzupełnianie praktyki do projektowania bez ograniczeń? Muszę dodatkowo robić jeszcze rok praktyk na budowie?

 13. Witam
  Proszę o pomoc. Ubiegam się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej BEZ OGRANICZEŃ. Mam zrobioną praktykę, jednak kierownik budowy na której pracuję ma uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej z OGRANICZENIEM DO KONSTRUKCJI STALOWYCH.
  W Małopolskiej Izbie Inżynierów powiedziano mi, że kierownik budowy z ograniczeniem nie może podpisać mi zbiorczego zestawienia praktyk w przypadku, kiedy staram się o uprawnienia w stopniu nieograniczonym. Tzn. praktycznie może podpisać ale Komisja Kwalifikacyjna nie zaakceptuje mojego wniosku o uprawnienia budowlane w stopniu nieograniczonym.
  Na budowie pracuje też inżynier budowy, który ma UPRAWNIENIA NIEOGRANICZONE i tutaj mam pytanie, czy inżynier budowy z uprawnieniami w stopniu nieograniczonym może podpisać mi zbiorcze zestawienie praktyk i czy to będzie respektowane przez Komisję Kwalifikacyjną ?
  Dziękuję za odpowiedzi.

 14. Witam, czy po ukończeniu Energetyki I stopnia i Mechatroniki II stopnia mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień „SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH” w zakresie” do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń” i lub „do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie”

 15. Witam serdecznie,
  w nawiązaniu do paragrafu 3 ustęp 5: cytuje „. Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4, uznaje się za rok praktyki zawodowej na
  budowie.” trzeba pracować 3 trzy lata w nadzorze aby praktyka była zaliczona na okres 1,5 roku? W taki sposób rozumiem treść ustawy. Prośba o komentarz
  pozdrawiam

 16. Witam,
  Z jakiego źródła pochodzą informacje dotyczące wymaganego stopnia studiów na danym kierunku, koniecznego do starania się o odpowiednie uprawnienia? Przeczytałem rozporządzenie i nie znalazłem tam takiego wykazu.

   1. Witam.

    W załączniku nr 2 do rozporządzenia także nie znalazłem ani słowa na temat stopnia studiów. Ponawiam pytanie albo proszę o precyzyjne wskazanie zapisów z załącznika nr 2.

 17. Witam.
  Mam pytanie związane z możliwością uzyskania uprawnień budowlanych w pełnym zakresie. Posiadam ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku energetyka o specjalności elektroenergetyka. Jaką praktykę muszę odbyć aby możliwe było otrzymanie w/w uprawnień?
  Pozdrawiam

 18. Witam,
  Według powyższego zestawienia „ do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest: ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim-budownictwo oraz odbycie półtorarocznej praktyki na budowie”
  Chciałbym uściślić kwestie rozumienia studiów drugiego stopnia.
  Czy studia drugiego stopnia rozumiane są jako samodzielny tytuł mgr czy mgr inż. na kierunku budownictwo?
  Co w przypadku, gdy nie posiadam wykształcenia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo,a ukończyłem tylko studia magisterskie na kierunku budownictwo w trybie zaocznym (studia te są poprzedzone egzaminem wstępnym obejmującym zakres wiedzy studiów pierwszego stopnia)? Wcześniej zdobyłem tytuł inżyniera magistra innej specjalności (tryb dzienny) nie zawartej w rzeczowym zestawieniu kierunków kształcenia.
  Czy komisja kwalifikacyjna może podważyć tak zdobyte wykształcenie?

  1. Tak, może podważyć gdy kierunek pierwszego stopnia i drugiego są różne. Do tej pory nie było to nigdzie zdefiniowane w przepisach natomiast docierały do Nas sygnały, iż takie interpretacje przyjmowały izby.

   Niedawno pisaliśmy o planowanych zmianach w uprawnieniach ( które na razie są na etapie projektu) natomiast dosyć dobrze nakreślają podejście PIIB w tym zakresie. Wg nich:

   Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony w przypadku
   tożsamości kierunku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia.

   Więcej o kwalifikacji wykształcenia w paragrafie 4 planowanego rozporządzenia: https://uprawnieniabudowlane.pl//wp-content/uploads/2016/12/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-samodzielnych-funkcji-technicznych-w-budownictwie.pdf

 19. Witam serdecznie!!!
  Bardzo proszę o informację w temacie: ubiegam się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH. Mam ukończone technikum elektryczne, I stopień studiów na kierunku: TRANSPORT oraz II stopień studiów na kierunku: ELEKTROTECHNIKA specjalność: ELEKTROENERGETYKA. Obecnie pracuję w firmie związanej ze specjalnością do jakiej uprawnienia się ubiegam. proszę o informację jak długą praktykę powinienem odbyć przy projektowaniu a jak długo na robotach i czy w ogóle mogę ubiegać się o takie uprawnienia mając na uwadze, cytuję: (…)Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych uznaje się za spełniony w przypadku tożsamości kierunku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia (…).
  dziękuje za informację.
  M

  1. Wymagany okres praktyki można sprawdzić tutaj: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

   Może być natomiast problem z I stopniem studiów, gdyż nie jest on związany z wymaganym wykształceniem dla uprawnień o jakie się Pan ubiega. Generalnie można uzupełniać różnice programowe, ale jest to dosyć uciążliwe i skomplikowane.
   Polecamy więc przed rozpoczęciem praktyk udać się do właściwej Izby ze względu na miejsce zamieszkania i zapytać.

 20. Dzień dobry.
  Ukończyłem wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa na PW. Nie studiowałem na kierunku Energetyka lecz Mechaniki i Budowa Maszyn, mimo wszystko oba te kierunki mają prawie te same przedmioty w programie kształcenia. Czy tu mogę ubiegać się również o uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych po odbyciu niezbędnych praktyk?

  1. Do tego trzeba przeanalizować suplement do dyplomu i sprawdzić w jakim stopniu zakres przedmiotów ( wg. punktacji ECTS) odpowiada kierunkowi odpowiedniemu dla danych uprawnień ( przykładowo kierunkowi: energetyka). Aktualnie wielkość tego zakresu nie jest zdefiniowana i trzeba będzie udać się do swojej okręgowej Izby i zadać pytanie.

   Natomiast nowe projektowane przepisy: odpowiednie wykształcenie ten zakres już definiują na 50% dla uprawnień bez ograniczeń oraz 30% dla uprawnień ograniczonych.

 21. Dzień dobry.
  W 2004r zacząłem studia magisterskie na wyższej uczelni, po 3 roku wyciągnąłem książkę praktyk w Izbie Inżynierów i kontynuowałem naukę kończąc 5 lat studiów bez obrony pracy magisterskiej. W 2009r rozpocząłem pracę na budowie i jednocześnie praktykę budowlaną, którą kontynuuje do dziś. Pracy magisterskiej nie obroniłem(był to jedyny powód) i zostałem skreślony z listy studentów. W czerwcu 2016 roku obroniłem pracę inżynierską na innej uczelni ( nie mogłem bronić magisterskiej przez zmianę na studia dwu stopniowe). Czy praktykę, którą rozpocząłem w 2009 roku mogę zaliczyć do praktyk wymaganych do uprawnień, czy czas praktyk zacząć liczyć od miesiąca obrony inżyniera? Do kogo mogę zwrócić się z tym pytaniem w Izbie?

  1. Praktykę można było wtedy rozpocząć po 3 roku studiów, więc jeśli książka praktyki wtedy była zarejestrowana i spełnione zostały pozostałe warunki to powinna być szansa na zaliczenie. Natomiast aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć już tytuł inżyniera lub magistra. Tutaj może się pojawić pytanie o zgodność kierunków poprzedniego oraz tego na którym uzyskał Pan tytuł inżyniera.
   W każdej izbie dyżuruje w wyznaczone terminy osoba z okręgowej komisji kwalifikacyjnej i to do niej należy zwrócić się z tym pytaniem najlepiej zabrać ze sobą dyplomy i inne dokumenty ze studiów.
   Adresy okręgowych izb: https://uprawnieniabudowlane.pl/okregowe-izby-inzynierow-budownictwa-dane-kontaktowe/

 22. Witam! Mam wykształcenie średnie ogólnokształcące (matura 96r.). Od października zaczynam studia I stopnia na kierunku budownictwo. Do tej pory pracowałem „w budowlance”, z czego trzy ostatnie jako kierownik/koordynator robót drogowo-kanalizacyjnych. Pytanie moje, to czy ten staż będę mógł wpisać w jakimś stopniu w praktyki, czy nie… Pytanie kolejne – czym jest „ograniczony zakres” uprawnień?

  1. Niestety praktyka nie będzie się liczyć, gdyż jest zaliczana dopiero po:
   * uzyskaniu tytułu inżyniera, magistra inżyniera, technika w odpowiedniej specjalności lub ukończeniu 3 roku studiów.

   Ograniczony zakres oznacza, iż w ramach posiadanych uprawnień budowlanych można wykonywać mniej czynności ( oraz mniej ważne czynności) techniczne. W obecnych realiach uprawnienia ograniczone są bardzo mało „warte”.
   Szczegółowy wykaz czynności i różnice znajdzie Pan tutaj: https://uprawnieniabudowlane.pl/zakres-uprawnien-budowlanych/

 23. Witam serdecznie,
  Proszę o poradę i pomoc.
  Czy mogę uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych…. posiadając tytuł inżyniera po kierunku inżynieria środowiska (spec. Gospodarka Opadami) oraz magistra po kierunku Energetyka (spec. Alternatywne technologie energetyczne i zarządzenie środowiskiem), uzyskany w 2013 roku?

  Dziękuję bardzo i pozdrawiam.

 24. Witam, proszę o poradę w kwestii uprawnień b/o do kierowania robotami budowlanymi. Pracę rozpoczęłam po obronie tytułu mgr inż od STAŻU (organizowanego przez uczelnię). Trwał on 6 m-cy. W tym czasie zarejestrowałam książkę praktyk (rok 2010). Następnie zostałam zatrudniona na stanowisku inżyniera budowy – umowa o pracę – na rok i 10 mcy a następnie przeszłam na działalność gospodarczą i kontynuowałam pracę na kontrakcie przez kolejne 3 lata.
  Pytanie pierwsze: które z tych form zatrudnienia mogę oficjalnie przedstawić jako praktyki do uprawnień?
  Pytanie 2: po powrocie z urlopu macierzynskiego okazało się, że nie ma w biurze mojej książki praktyk. Wiem, że w tym momencie nie są już potrzebne, ale w takim razie co się przedstawia i czy można to wypisać wstecz? (Posiadamy pełna dokumentację budów wiec nr pozwoleń itp to nie problem) i czy fakt, że już rejestrowalam książkę nie stanowi problemu? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Generalnie akceptowany jest każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej w tym także staże. Od tego czy można zaliczyć praktykę zależy także zakres wykonywanych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz odpowiedni kierownik praktyki.
   Co do książki praktyki do służyła ona do dokumentowania do września 2014. Po tej dacie, praktykę zaczęto dokumentować w oświadczeniach i zestawieniu zbiorczym praktyki.
   Tak więc przed wrześniem 2014 w oświadczeniu takiej praktyki niestety nie da się przedstawić, a pozostaje tylko zarejestrowana książka.

 25. Witam!
  Proszę o wyjaśnienie skąd zaczerpnęli Państwo informację o czasie praktyki.
  Przykładowo:
  do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
  odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
  odbycie półtorarocznej praktyki na budowie
  ?
  Który dokument to reguluje? W Rozporządzeniu nie widziałem tej rozpiski dla poszczególnych specjalności.

 26. W pracy wykonuję projekty konstrukcji wsporczych do 3m (wykonywane ze stali oraz aluminiowych elementów typowych), czy sporządzanie ich zalicza się do praktyki budowlanej – sporządzanie projektów.
  Podpisuje i podbija je mgr inż. specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Z tego co wiem formalnie nie ma obowiązku zgłaszania modernizacji tego typu obiektów, jednak firmy, z którymi współpracujemy zgłaszają te projekty do urzędu jako dokumentacje techniczno-formalne. Czy tego typu dokumentacje zaliczają się do praktyki, oczywiście przy podbiciu przez w/w projektanta.

 27. Czy po skończeniu studiów 1 stopnia architektura, i 2 stopień budownictwo mogę starać się o upr. o specjalności konstrukcyjno budowlane do proj. i kierowania robotami bez ograniczeń? W wymaganiach jest mowa o 2 stopniu

  1. Teoretycznie tak, natomiast w praktyce często wymaga się aby kierunki były tożsame.. lub w czasie studiów 2 stopnia uzupełniono różnice programowe z I stopnia. W nowym rozporządzeniu, którego projekt przygotowywuje PIIB jest już to nawet bezpośrednio zapisane.

 28. Czy do uprawnień budowlanych po kierunku budownictwo, liczy się praktyka zawodowa odbywa w biurze architektonicznym, a nie biurze projektowym ?

 29. Witam,
  mam pytanie aktualnie posiadam tytuł inżyniera górnictwa i geologii o specjalizacji elektrotechnika i automatyka. Z tego co mi wiadomo mógłbym się ubiegać o uprawnienia w ograniczonym zakresie (SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH) ale od września mam zamiar zacząć studia 2 stopnia już bezpośrednio na wydziale elektrycznym (elektrotechnika). Zależy mi na uprawnieniach bez ograniczeń i stąd pytanie…Czy mógłbym już zacząć praktykę mimo tego że nie mam ukończonych studiów 2 stopnia ?

   1. Sam kierunek górnictwa i geologii rzeczywiście nic nie daje ale po specjalizacji Elektrotechnika i Automatyka niby jest odpowiednia liczba punktów ECTS które umożliwiają przystąpienie do egzaminu w ograniczonym zakresie.

    Co do ukończenia drugiego stopnia to wymieniłem tam elektrotechnikę nie elektronikę, dlatego zastanawiam się czy mogę zacząć praktykę w momencie gdy rozpocznę naukę na drugim stopniu już jako elektrotechnik.

 30. Witam wszystkich,
  proszę o poradę.
  Pracuję w firmie budowlanej na stanowisku inżynier budowy. Nie mamy w firmie zatrudnionego kierownika budowy, natomiast posiłkujemy się kierownikami z zewnątrz. Czy w takim wypadku, kierownik, który nie jest u nas zatrudniony może podpisać mi dziennik praktyk?
  Pozdrawiam

  1. Tak, może on potwierdzić praktykę, jeśli oczywiście spełnia wszystkie pozostałe wymagania stawiane kierownikowi praktyki

 31. Witam,
  Proszę o poradę.
  Ukończyłam studia I i II stopnia w kierunku inżynierii środowiska i rozpoczęłam prace w biurze projektowym, chcę się starać o uprawnienia do o projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wiec muszę: odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów oraz półtorarocznej praktyki na budowie. Przeglądając prawo budowlane nie zauważyłam informacji o prowadzeniu dzienniku praktyk. Czy teraz jest to wymagane? Czy wystarczy udokumentować prace w biurze?

 32. Dobry wieczór,

  czy chcąc zdobyć uprawnienia z inżynierii hydrotechnicznej praktyka zawodowa musi stricte związana z hydrotechniką (zarówno na budowie i w biurze projektowym)?

 33. Witam!
  Jestem studentem kierunku Energetyka, specjalność urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne na AGH. Chciałbym zapytać, czy po takiej specjalności istnieje możliwość zdobycia uprawnień budowlanych, specjalność instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?
  Może jest tutaj ktoś kto skończył ten kierunek i ma jakieś doświadczenie w tym temacie? Bardzo proszę o informację:)

 34. Witam
  Czy dla uzyskania uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  wystarczy ukończyć elektrotechnikę na studiach II stopnia, niezależnie od specjalności?
  Rozumiem, że wymieniona inżynieria elektryczna oraz elektroenergetyka to kierunki studiów, a nie specjalności, tak?

 35. Witam,
  czy praktyka przy budowie wiaduktów (liczona właściwie do specjalności mostowej) może być uznana częściowo do specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

  1. To już niestety zależy od interpretacji konkretnej komisji ( a nawet konkretnej osoby). Co do zasady natomiast powinny zostać zaliczone tylko czynności bezpośrednio związane ze specjalnością o jaką się kandydat ubiega.

 36. Witam wszystkich,
  Do kogo (do politechniki czy oiib) należy analiza suplementu do dyplomu i sprawdzenie w jakim stopniu zakres przedmiotów ( wg. punktacji ECTS) odpowiada kierunkowi odpowiedniemu dla danych uprawnień ? Kto powinien to obliczyć? Zanim ktoś zaangażuje się w praktykę musi wiedzieć czy będzie mógł ubiegać się o uprawnienia.
  Pozdrawiam,

  1. Izba to weryfikuje natomiast dopiero na etapie postępowania kwalifikacyjnego ( po wniesieniu opłaty I raty). Wcześniej należy zweryfikować we własnym zakresie by wiedzieć czy jest sens dany kierunek rozpoczynać. Ewentualnie w każdej izbie okręgowej okresowo dyżurują członkowie komisji i wtedy można zadać pytania z tym związane.

 37. Witam,
  Posiadam tytuł mgr inż. i posiadam pełne uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, chciałbym zdobyć uprawnienia sanitarne. Czy mogę je zdobyć jako bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie?

 38. Zastanawia mnie czy do egzaminu na uprawnienia mogę przystąpić po każdej uczelni, politechnice bądź szkole? Czy muszą one spełniać jakieś wymagania programowe itp. Nie chcę ryzykować, że po skończeniu uniwersytetu bądź prywatnej uczelni studiując budownictwo nie będe mogła przystąpić do egzaminów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *