Kategorie
Praktyka

Czas trwania praktyki zawodowej – 2015

Wymagany czas praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych określony został w artykule 12 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994.

Uwaga! Nowe zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych: SPRAWDŹ

Uprawnienia projektowe

Uzyskanie uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia rocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia rocznej praktyki na budowie

Uprawnienia wykonawcze

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
 3. odbycia czteroletniej praktyki na budowie – dla osób z tytułem zawodowym technika lub mistrza lub posiadaczy dyplomu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia projektowe i wykonawcze

Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie

 

Ważne!
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

220 odpowiedzi na “Czas trwania praktyki zawodowej – 2015”

Dzień dobry,
pracuję w firmie produkującej konstrukcje stalowe tj. otrzymujemy projekt od zewnętrznej firmy projektowej i na tej podstawie realizujemy konstrukcję dwuetapowo – najpierw na hali produkcyjnej, a następnie składamy konstrukcję na budowie. Moje stanowisko na umowie o pracę to kierownik. W firmie nie ma osoby, która posiadałaby uprawnienia budowlane.
Czy będzie się liczyło do uprawnień jeśli kierownik budowy na danej inwestycji podpisze mi zbiorcze zestawienie praktyki? Nie będę miał z tą osobą żadnej umowy, tylko umowę z moją firmą.
Mam nadzieję, że jasno określiłem problem.
Proszę o pomoc.

W taki wypadku można zaliczyć jedynie prace montażowe bezpośrednio na budowie. Okres prac wykonywanych w zakładzie niestety nie wlicza się w tym wypadku.
Stanowisko kierownik ( w domyśle robót ) powoduje zamieszanie w niektórych izbach, gdyż bez uprawnień nie można zgodnie z prawem kierować pracami budowlanymi. Bezpieczniejsze stanowiska to inżynier budowy lub majster budowy.
Jest możliwość podpisania praktyki przez zewnętrznego kierownika, jednak w niektórych izbach wymagane jest przedstawienie kopii umowy na podstawie, której odbywana jest praktyka zawodowa. W takim wypadku, niektórzy radzą sobie za pomocą umowy o staż, praktykę itp.

jak interpretować ten zapis:

4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

Witam. Dotyczy uprawnień elektrycznych
1.Czy dokumentując praktykę projektową trzeba być fizycznie wpisanym jako osoba opracowująca dany projekt; w części projektów uczestniczyłem ale nie ma mnie w tabelce.
2. czy w przerwach pomiędzy praktyką na budowie mogę wpisać praktykę projektową tak aby sie nie pokrywała z praktyką budowlaną?
na umowie mam asystent kierownika budowy?
3. czy można wpisać praktykę projektową przy projektowaniu przyłączy energetycznych wg.29a prawa budowlanego (bez zgłoszenia i ZUDP)

Czy komisja jest w stanie to zweryfikować. Z góry dziękuję za odpowiedź

1. Nie trzeba, natomiast taki wpis wiele ułatwia np. brak konieczności dodatkowych wyjaśnień, składania dodatkowych dokumentów itp.
2. Stanowisko asystent kierownika budowy ma niewiele wspólnego z projektowaniem także są małe szanse na zaliczenie takiej praktyki.
3. Są znikome szanse na zaliczenie praktyki projektowej wyłącznie przy sporządzaniu projektów przyłączy

Witam, mam wykształcenie wyższe mgr inż. Elektrotechniki. Czy stanowisko „Koordynator robót” w firmie zajmującej się usługami elektroinstalacyjnymi, budowy linii, przebudowy itp. pozwala na zaliczenie praktyki do UB?

Stanowisko brzmi „mało technicznie” i prawdopodobnie mogą być duże problemy z zaliczeniem takiej praktyki. Ewentualnie dodatkowe wyjaśnienia przez kierownika praktyki, pracodawcę itp. W przypadku praktyki wykonawczej wskazanymi stanowiskami są inżynier/ majster budowy/robót.

Witam,
czy w dalszym ciągu niezbędny jest dziennik praktyki ? z tego co słyszałem zostało to zniesione. Zaczynam pracę w firmie budowlanej jako inż budowy i co mam zrobić żeby praktyka już mi się wliczała do uprawnien?

Dzień dobry,

jeśli mam stanowisko pracy o nazwie „Inżynier Projektu” to będzie to równoznaczne z „Inżynierem Budowy”? Pełnię taką funkcję jak Inżynier Budowy.

Pozdrawiam,
Damian

Raczej nie, inżynier projektu to raczej funkcja związana z zarządzaniem, a nie inżynierią.

Dzień dobry, czy praca jako inżynier budowy w firmie zajmująca się remontami, wykończeniami i budowaniem małej kubatury ( z tym ze jeszcze nie budują) zalicza się do praktyki na uprawnienia ? Baardzo proszę o odpowiedz

Dzień dobry, mam pytanie: pracuję w biurze projektowym pewnej firmy już drugi rok, (czyli praktykę projektową mam zaliczoną) firma się rozwija i stawia halę produkcyjną. W jaki sposób mogę wykorzystać ten fakt i podjąć pracę w firmie budowlanej wykonującej halę (odbywać praktykę wykonawczą), jednocześnie nie zwalniając się z mojej firmy? Delegacja? Umowa zlecenie? Czy to w ogóle możliwe?
Pozdrawiam

Akceptowany jest każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Decyzja pewnie będzie zależeć od innych czynników typu liczba formalności, koszty …

Witam,
Robie uprawnienia budowalne wykonawcze bez ograniczeń. Mam przepracowane 8 miesiecy , jednak zastanawiam się nad zmianą firmy. Czy czas trwania praktyki zacznie naliczać mi się od początku ? Czy zostanie mi zrobić tylko w nowej firmie 10 miesięcy ?
Dziękuje za odpowiedz

Jeżeli będzie podpisane oświadczenie kierownika praktyki wraz z zestawieniem to można zaliczyć te 8 miesięcy, a dalej kontynuować praktykę w innej firmie.

Dzień dobry.
Ukończyłem studia inż na kierunku Energetyka a mgr na Elektrotechnika.
Pracuje w firmie energetycznej zajmującej się uruchamianiem, rozruchem instalacji energetycznych: kotły, turbiny itp…Obiekty są w fazie budowy, modernizacji… Czy mogę starać się o uprawnienia budowlane „Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” ?

Mam pytanie – jak rozumieć pojęcie „funkcji technicznej na budowie” czy ma znaczenie to co jest napisane na świadectwie pracy czy jedynie to co w oświadczeniu?

Najczęściej wpisywanym stanowiskiem/funkcją techniczną jest inżynier/majster budowy.
Generalnie stanowisko na umowie oraz w oświadczeniu powinno być takie samo.

Witam, czy przy obecnym stanie prawnym pracując w biurze projektowym (mam już tam wyrobiony roczny staż), mogę także pracować na budowie w wymiarze 4h dziennie (pół etatu) i taką częśc etatu zaliczyć do stażu do uprawnień budowlanych?
Kiedy planowane jest wprowadzenie zmian w prawie budowlanym w zakresie uprawnień budowlanych? W sieci znajduję sprzeczne informacje na ten temat.

Witam,

Czy praca przy monitoringu geotechnicznym na budowie, opracowanie wyników i ich analiza może zostać zaliczona do praktyki?

Witam,
Pracuje obecnie na dużej budowie. Jest to hala magazynowa. Oprócz konstrukcji dochodzą roboty drogowe parkingi i alejki z kostki betonowej. Czy pracując na jednej budowie można zbierać doświadczenie do różnych specjalności (np. KB+DRG)? Dodam, że za roboty drogowe odpowiedzialny jest podwykonawca, a nie moja firma która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

Witam.

Czy udział przy wykonywaniu ekspertyz i ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych pod opieką uprawnionego projektanta zalicza się jako praktyka projektowa, czy tylko wykonywanie projektów budowlanych lub wykonawczych?

Witam!
Jestem studentem II roku Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ukończyłem również Technikum z tytułem Technika Budownictwa. Zamierzam kontynuować swoją naukę tak, aby następnie uzyskać uprawnienia projektowe oraz wykonawcze bez ograniczeń. Wiadomo, muszę odbyć praktykę zawodową – przyjmijmy że ukończę studia z tytułem mgr inż., a więc rok w biurze, półtorej na budowie. Sporo się już naczytałem, że praktyki wliczające się do uzyskania uprawnień dopiero po 3. roku studiów. A czy w moim przypadku – Technika Budownictwa, który mógłby już teraz odbywać praktyki do uzyskania uprawnień wykonawczych z ogr. (4 lata praktyki) – sytuacja jest analogiczna czy inna? Nie występuje jakaś zależność, pozwalająca mi zbierać już te tygodnie praktyk (niejako tych 4 lat, na upr. wyk. z ogr.), a która daje mi możliwość ‚przerzucenia’ tego czasu praktyk, na praktyki już po studiach (czyli 1,5 roku na budowie). Gra jest ‚warta świeczki’ – zbierając już praktyki, po uzyskaniu tytułu magistra mógłbym OD RAZU (po odbyciu kursu) startować do egzaminu na uprawnienia wykonawcze lub zostawić sobie po studiach czas na zdobycie praktyk w biurze projektowym, mając już zaliczone 1,5 roku na budowie.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź!

Studia inżynierskie: kierunek budownictwo, specjalizacja :budownictwo energooszczędne. Czy specjalizacja ma znaczenie do wyboru uprawnień budowlanych? Czy kontynuując naukę, zrobić magistra, można ubiegać się o nieograniczone uprawnienia wykonawcze?

Obecnie specjalizacja nie ma znaczenia gdyż ważny jest tylko kierunek studiów. Natomiast są prowadzone prace by się to zmieniło i liczył się także zakres studiów.

Witam!
Jestem studentem II roku Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ukończyłem również Technikum z tytułem Technika Budownictwa. Zamierzam kontynuować swoją naukę tak, aby następnie uzyskać uprawnienia projektowe oraz wykonawcze bez ograniczeń. Wiadomo, muszę odbyć praktykę zawodową – przyjmijmy że ukończę studia z tytułem mgr inż., a więc rok w biurze, półtorej na budowie. Sporo się już naczytałem, że praktyki wliczające się do uzyskania uprawnień dopiero po 3. roku studiów. A czy w moim przypadku – Technika Budownictwa, który mógłby już teraz odbywać praktyki do uzyskania uprawnień wykonawczych z ogr. (4 lata praktyki) – sytuacja jest analogiczna czy inna? Nie występuje jakaś zależność, pozwalająca mi zbierać już te tygodnie praktyk (niejako tych 4 lat, na upr. wyk. z ogr.), a która daje mi możliwość 'przerzucenia’ tego czasu praktyk, na praktyki już po studiach (czyli 1,5 roku na budowie). Gra jest 'warta świeczki’ – zbierając już praktyki, po uzyskaniu tytułu magistra mógłbym OD RAZU (po odbyciu kursu) startować do egzaminu na uprawnienia wykonawcze lub zostawić sobie po studiach czas na zdobycie praktyk w biurze projektowym, mając już zaliczone 1,5 roku na budowie.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź!

Ja mam pytanie jak wygląda rozliczanie praktyki do uprawnień. Mam tytuł inżyniera kontynuuje naukę na studiach II-go stopnia a w trakcie chciałbym zdobywać już doświadczenie potrzebne do uprawnień. Tu moje pytanie czy praktyka w trakcie tych 1.5 roku zaliczana będzie do nieograniczonych czy tylko ograniczonych uprawnień, bo zależy mi na nieograniczonych uprawnieniach ?

Witam, bardzo ważne dla mnie pytanie w temacie praktyki dla uprawnień bez ograniczeń:
Studia inżynierskie I st. mam w zupełnie innej specjalności, po zapisaniu się na studia (inżynierię środowiska) II st. w 2011r., pobrałem książkę praktyk, studia skończyłem teraz w kwietniu 2017r.
Izba zakwestionowała cały ten okres praktyki od 2011 do kwietnia 2017r., tłumacząc to tym, że praktykę powinienem w takiej sytuacji rozpocząć „po ukończeniu studiów II stopnia” … raptem kilka miesięcy temu…
Czy mają rację? Z opinii kolegów wiem, i znam takie osoby, które kilka lat temu miały taką samą sytuację i nie było problemów.
Z góry dzięki za pomoc i jakąś podpowiedz.
Pozdrawiam
Seba

To niestety zależy od konkretnej Izby, a czasem konkretnego człowieka dlatego rozwiązaniem może być zgłoszenie się do izby w innym województwie ( czasem się udaje ..).
Taka sytuacja natomiast jest bardzo dziwna gdyż rejestracja i wydawanie książki praktyki odbywało się po okazaniu dowodu potwierdzenia ukończenia 3 roku ( indeks, zaświadczenie) a tam nazwa kierunku była wpisana… więc skoro jest niezgodność to książka nie powinna zostać wydana.

Jeśli odbywałam praktykę projektową i w tym samym czasie praktykę budowlaną jako nadzór autorski projektu, to jak to będzie liczone jako praktyka na budowie. Jaki musi być okres praktyki na budowie jeśli sprawowało się tylko nadzór na budowie a nie faktycznie było się tam zatrudnionym. Czy biuro projektowe musi wypisać delegacje na budowę?

Na uprawnienia projektowe muszę odbyć praktykę na budowie i w biurze. Czy wystarczające jest jeśli kierownik odpowiedzialny za część praktyki na budowie ma uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, a projektowe ograniczone?

Rozumiem, że odbywając praktykę zawodową na budowie, należy posiadać dowolną umowę z pracodowacą. Czy odbywając ten rodzaj praktyki konieczny jest zapis w umowie o byciu np.inżynierem budowy czy wystarcza oświadczenie opiekuna pratyk?

Może być dowolny rodzaj umowy cywilno-prawnej.
W umowie raczej musi pojawić się stanowisko/zakres obowiązków i lepiej by było ono związane z zakresem praktyki.

Czy jeżeli na umowie o pracę mam stanowisko „konstruktor” (praca w dziale projektowym na pełen etat) i jestem oddelegowany na budowę w celu odbycia praktyki do uprawnień projektowych oraz wykonawczych ( delegacja slużbowa zagraniczna do tej samej firmy, ale do działu wykonawczego), to czy moga z tym być problemy? Tzn. czy izba (dolnoślaska) może prosić o jakieś dodatkowe oświadczenia itp.?

Tak, to może być niejednoznaczne dla komisji KK więc lepiej dobrze wszystko udokumentować oraz przygotować się na dodatkowe wyjaśnienia.

Odbywam praktykę w zakresie uprawnień teletechnicznych. Jak się okazało prowadzący moja praktykę wykonawczą ma uprawnienia rozumiane w świetle zapisów jako ograniczone. Prowadzący prace projektowe ma uprawnienia bez ograniczeń. Czy dobrze rozumiem że taka sytuacja pozwala mi na staranie się o uprawnienia ograniczone, czy jednak mogę starać się o uprawnienia bez ograniczeń? Uprawnienia mieszane?
Czy w takiej sytuacji w przyszłości mogę starać się o uprawnienia bez ograniczeń odbywając jedynie praktykę na budowie przy prowadzącym z odpowiednimi uprawnieniami pomijając praktykę w projektowaniu?
Jak interpretować zapisy uprawnień ograniczonych teletechnicznych w odróżnieniu od bez ograniczeń?

W takiej sytuacji można się ubiegać o uprawnienia w ograniczonym zakresie ( projektowe, wykonawcze lub łączone).

Czy udział przy pracach związanych z wykonywaniem zbiorników retencyjnych wodnych na drodze ekspresowej może być zaliczony do doświadczenia na uprawnienia konstrukcyjne ????? Bardzo proszę o pomoc……

Generalnie jeśli przy takich pracach jest wymagany kierownik z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi i będzie on kierownikiem praktyki to jest duża szansa, że tak.

Czy to prawda że podczas części pisemnej egzaminu można korzystać z materiałów – ważne by umieć znaleźć odpowiedź a nie wyklepać wszystko na pamięć? Jeśli tak to czy tylko w wersji papierowej czy można w cyfrowej (tablet)?

To absolutna nieprawda. W części testowej nie można korzystać z żadnych pomocy.

Witam. Mam tytuł mgr inż. W 2002 roku tj. po ukończeniu studiów założyłem książkę praktyki zawodowej podstemplowaną przez Makowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Pierwszy wpis 15.03.2007r. Budowa trwała 19 miesięcy i 2 dni umowa zlecenie. Kolejna budowa 2 miesiące i 7 dni umowa o pracę. Następna budowa 1 miesiąc i 4 dni umowa o pracę. Kolejna budowa 25 dni umowa o pracę. Następnie 3 miesiące i 21 dni umowa zlecenie. Ostatnia budowa 7 miesięcy i 23 dni umowa zlecenie. W sumie 34 miesiące praktyki głównie na umowę zlecenie. Po tym czasie przestałem prowadzić zeszyt, pracowałem w innym zawodzie. Od roku znów pracuję na budowie.
Czy praktyki zapisane w zeszycie, podpisane przez inżynierów z uprawnieniami, uprawniają mnie do przystąpienia do egzaminu organizowanego przez MIIB w listopadzie 2017r.

Pytam bo nie wiem:
1. Ile po zmianie prawa powinienem mieć uzbieranych praktyk?
2. i czy to musi być przynajmniej w połowie praktyka w oparciu o umowę o pracę? Tak wynika z tabeli na stronie http://www.maz.piib.org.pl/index.php/dokumentacja

Czy osoby postronne mogą na wniosek do izby mieć wgląd do potwierdzenia odbycia praktyk? Czy osoby trzecie mogą kwestionować okres odbywanej praktyki poprzez złożenie np. donosu do izby? I czy istnieją regulacje wskazujące tryb postępowania w takich przypadkach?

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z nim jako „dowód w sprawie” można dopuścić wszystko co z nią związane.

Oczywiście osoby postronne nie mogą w Pani sprawie działać bezpośrednio , natomiast zawsze jest ryzyko, że Izba po takim donosie dokona weryfikacji informacji w nim zawartych lub zarząda dodatkowych wyjaśnień od Pani.

To zależy od konkretnej izby, najlepiej jest to sprawdzić w wymaganiach podanych na ich stronie. Przykładowo łódzka PIIB wymaga:

  kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa

Kilka miesięcy zapasu co do zasady jest wystarczające. Jednak oczywiście wszystko zależy tak naprawdę od zakresu praktyki oraz zgodności z uprawnieniami o jakie się kandydat ubiega. Ostateczna decyzja zależy do komisji.

Witam,
Czy jeżeli w umowie będę miał wpisane stanowisko „monter konstrukcji stalowych”, to czy izba weźmie to pod uwagę czy raczej nie, nawet jeśli odbędę praktyki

Biorąc pod uwagę biurokratyczne podejście niektórych komisji będzie niezwykle trudno zaliczyć praktykę zawodową z takim stanowiskiem.

Witam, jestem w trakcie praktyki na uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. Część praktyki na budowie odbywała się podczas remontu instalacji w domku jednorodzinnym. Zakres był dość szeroki (woda, kanalizacja, wentylacja, ogrzewanie, kotłownia) jednak nie było pozwolenia na budowę, zgłoszenia ani dziennika budowy (nie było wymagane). Na obiekcie jednak był kierownik robót sanitarnych z odpowiednimi uprawnieniami. Czy mogę zaliczyć bez problemu praktykę na takim obiekcie?

Jeżeli taka praktyka nie będzie stanowiła większości praktyki zawodowej to można ją wpisać.

Witam
Czy do praktyki projektowej wliczają się projekty wykonane w oparciu o art.29a Prawa Budowlanego (dokumentacja uproszczona) nie wymagające pozwolenia na budowę?

O jakie uprawnienia mogę się ubiegać, jeżeli mój „patron” posiada następujące:
a. „do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konst. elem. budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów i budowli hydrotech. i wodnomelior.
b. sporządzania w budownictwie os. fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstr-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
c. sporządzania w budownictwie os fiz. projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
– bud. inwentarskich i gosp, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania pplanów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków
-budowli nie będących budynkami.

Jeśli w uprawnieniach jest zapis ” w budownictwie osób fizycznych” to raczej są małe szanse by PIIB zatwierdził taką osobę na kierownika praktyki.

Witam,
Studia 5-letnie mgr budowlane ukończyłem 9 lat temu, do tego roku pracowałem za granicą na różnych stanowiskach (w głównej mierze budownictwo ale także czasowo poza branżą), zrobienie uprawnień w PL nie było dla mnie ważne. Teraz jestem w Polsce i chcę poszukać ciekawej pracy z możliwością zrobienia formalnej praktyki pod patronatem właściwego kierownika budowy.

Jak patrzą Izby na taką osobę wiele lat po studiach? Nie ma przeszkód? Kontakt z zawodem mam, wiedzę na pewno też, kwestia też dobrego przygotowania się do egzaminów na UB.

Dzięki za odpowiedź

Nie ma znaczenie kiedy zdobyło się wykształcenie, ważne by ukończony kierunek był odpowiedni do rodzaju i zakresu uprawnień o jakie się ubiegamy. Dużo osób bez uprawnień ma większą wiedzę i doświadczenie niż osoby, które zdobywają je np. zaraz po studiach, więc raczej nie ma się czym martwić na zapas.

Witam,
ukończyłam studia Igo stopnia na kierunku budownictwo specjalność: technologia i organizacja w budownictwie. Obecnie jestem na mgr z budownictwa specjalność konstrukcje budowlane. Pracuję juz rok w biurze projektowym. Chciałabym zrobić jednocześnie uprawnienia konstrukcyjno budowlane wykonawcze i projektowe bez ograniczeń. Jak należy liczyć czas praktyki w takim przypadku ?

A co w sytuacji kiedy nie odebrałam książki praktyk do specjalności architektonicznej? Obecnie posiadam uprawnienia konstrukcyjno budowlane do projektowania bez ograniczeń. Czy Izba architektów może nie uznać tej praktyki skoro była odbywana w 2009roku bez posiadanej książki w spec. architektonicznej. Skoro posiadam uprawnienia to znaczy że praktykę odbyłam tylko że była w innej książce ale dotyczyła tego samego zakresu kierownik nadzorujący praktykę posiada uprawnienia konstrukcyjno budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – pełniłam funkcję inżyniera budowy.
Obecnie pracuję w biurze architektonicznym i chciałabym wykorzystać zdobyte doświadczenie.

Specjalność do projektowania architektoniczna oraz konstrukcyjno budowlane to dwie różne specjalności oraz związane z tym różne zakresy praktyk projektowych. Dodatkowo od 2014 roku uprawnienia KB są zdawane w PIIB a architektoniczne w IARP , a to dwie różne izby.

A rok który przepracowałam w biurze po ukończeniu Igo stopnia już normalnie mi się liczy do wymaganej praktyki czy dopiero po ukończeniu mgr powinnam odliczyć 1 rok praktyki projektowej i 1,5 roku na budowie ?

Bez zarejestrowanej książki praktyki do września 2014 roku praktyka prawdopodobnie nie zostanie zaliczona. Po tej dacie nie było już konieczności rejestracji praktyki.

Witam.
Jestem w trakcie kwalifikowania na egzamin na upr. projektowe i wykonawcze. Praktyki wykonawczej na okres składania dokumentów miałem na równo… Czy jeśli moja praktyka na upr projektowe i wykonawcze nie będzie wystarczające to czy mogę podejść do egzaminu na same upr. projektowe? W jaki sposób i kiedy i kogo poinformować, że mimo nie zakwalifokowania na upr wykonawcze chciałbym podejść do egzaminu na upr projektowe?
Drugie pytanie czy mogę donieść praktykę, którą odbyłem po okresie składania wszystkich dokumentów. Wiem, że w niektórych izbach to przechodziło

Dzięki, pozdrawiam.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w oparciu o przepisy KPA. Jeżeli komplet dokumentów został złożony, to należy czekać na rozpatrzenie wniosku.
Gdy będzie coś z nimi nie tak , wtedy otrzyma Pan pismo listem poleconym z komisji z prośbą o wyjaśnienie/uzupełnienie ( wtedy będzie szansa na ustalenie możliwości zmian).

Jeśli natomiast wszystko z dokumentami będzie OK, to najpóźniej na miesiąc przez egzaminem komisja wysyła list informujący o pozytywnej kwalifikacji.

Witam.

Pytanie związane z jednym punktem koniecznym do uzyskania uprawnień budowlanych. Otóż podczas składania dokumentów ubiegając się o uprawnienia należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie podczas odbywania praktyk. Jestem studentem IV roku, studia stacjonarne (dzienne) i właśnie uzyskałem tytuł inżyniera Elektrotechniki. Od marca zaczynam studia magisterskie, II stopnia- również dzienne. W tym czasie chciałbym wykonywać praktykę przy projektach i na budowie. Moje pytanie to czy w ramach wymaganych praktyk przy projektach i na budowie mogę zawrzeć umowę o staż bezpłatny z pracodawcą, u którego będę odbywał praktykę? Czy taka umowa daje mi odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne w razie jakiegoś wypadku na budowie w czasie praktyk i czy będę mógł przebywać i pełnić samodzielne funkcje techniczne na budowie „legalnie” w razie jakiejś kontroli inspekcji pracy? Czy pracodawca musi odprowadzać jakieś składki (np. do ZUSu) z tytułu mojej umowy z nim o bezpłatny staż?

Dziękuję i pozdrawiam

Piib akceptuje każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej. Natomiast z punktu widzenia prawa pracy itp. bezpłatne staże są ryzykowne i kłopotliwe dla pracodawcy. Trzeba już o to pytań w konkretnej firmie.

Witam,
Proszę o informację czy jeśli pracuję w jednej firmie na etat jako kosztorysant budowlany, zaś w drugiej odbywam praktyki po 3 godziny dziennie jako inżynier budowy (w celu uzyskania praktyki zawodowej do uprawnień projektowych), moja praktyka na budowie będzie pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Kwalifikacyjną i czy wystarczy mi rok takich praktyk? Będę wdzięczna za odpowiedź.

To niestety zależy już od konkretnej komisji i jej podejścia, gdyż generalnie sposób rozliczania okresu praktyki nie jest oficjalnie uregulowany.
Na początku zeszłego roku otrzymaliśmy informację od użytkowników o nowym praktycznym podejściu niektórych izb do rozliczania praktyki: https://uprawnieniabudowlane.pl/rozliczanie-czasu-pracy-przy-odbywaniu-praktyki-zawodowej/
w formie którego taka Pani praktyka mogłaby zostać zaliczona.
Natomiast na początku tego roku pojawiły się nowe projekty m.in. rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa przygotowane przez PIIB w których jasno wspomina się już o 8 godzinach praktyki w ciągu dnia ( lub mniej ale wtedy okres ulega proporcjonalnemu wydłużeniu).
Polecamy zatem udać się do konkretnej Izby tam gdzie zamierza Pani zdawać uprawnienia.

Witam

Ukończyłem studia pierwszego stopnia. Staram się o praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień bez ograniczeń, specjalność konstrukcyjno-budowlana.
Pytanie: Czy praktyka 3-letnia na budowie musi być nie przerwana, czy taką samą praktykę 3-letnia mogę zrobić np. w 5 lat w różnych firmach, w różnym odstępie czasowym. I czy wystarczy prowadzenie książki praktyki zawodowej czy też zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej?

Pozdrawiam

Witam

Ukończyłem studia mgr inżynieria środowiska, mam już 1,5 roku praktyki na budowie i 1 rok w biurze projektowym, branża sanitarna – staram się o uprawnienia bez ograniczeń : Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pytanie czy w takim przypadku mogę się strać równocześnie (bez dodatkowych praktyk)o nadanie uprawnień: Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie?

Pozdrawiam

Niestety nie może Pan gdyż inna specjalność uprawnień wymaga oddzielnej praktyki o innym zakresie oraz potwierdzanej przez osobę i innymi uprawnieniami.

Witam,
Od kwietnia 2015r. pracuję w firmie budowlanej u generalnego wykonawcy. Posiadam tytuł inżyniera. W majowej sesji egzaminacyjnej planuję przystąpić do egzaminu na uprawnienia wykonawcze ogólnobudowlane-konstrukcyjne w ograniczonym zakresie ( na razie brak tyt mgr.) W między czasie na budowie było 2 kierowników oboje z uprawnieniami bez ograniczeń. Czy wystarczy mi jeden załącznik zbiorczego odbycia praktyki + dwa oświadczenia kierowników? Dodatkowo koło lipca uzyskam tytuł mgr. Planuje w listopadowej sesji po raz kolejny przystąpić do egzaminu na uprawnienia tym razem bez ograniczeń. Czy mogę się w kolejnej sesji egzaminacyjnej podpierać tymi samymi dokumentami czy będę musiał po raz kolejny wszystko uzupełniać ?
Pozdrawiam.

Przede wszystkim proszę zauważyć, iż zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki które on podpisuje. Tak więc po jednym zestawieniu do każdego oświadczenia.

w przypadku rozszerzenia uprawnień nie ma potrzeby powtarzać praktyki ( jeśli oczywiście pierwotna praktyka była nadzorowana przez osobę z pełnymi uprawnieniami) tak więc dokumenty dot praktyki nie będą wymagane. Składa się tylko kopie posiadanych uprawnień.

Natomiast cały proces kwalifikacyjny ( oraz oczywiście opłaty 🙂 ) trzeba będzie przejść ponownie.

Mam pytanie czy budowa parkingu/miejsc postojowych oraz zjazdu publicznego, które nie znajdują się w pasie drogowym, ale był ogłoszony przetarg i wymagano kierownika z uprawnieniami drogowymi, czy taka praktyka może być wliczona do praktyki na uprawnienia drogowe?

Z Pańskiego opisu wynika, iż wykonywane roboty związane są z pracami wykonywanymi w ramach specjalności drogowej więc istnieje duża szansa, że zostaną zaliczone. To czy jest przetarg czy nie , nie ma znaczenia w kontekście praktyki.
Ostateczna decyzja o kwalifikacji praktyki należy jednak do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Tak, rozumiem, tylko, że uprawnienia dotyczą budowy dróg publicznych, natomiast na coś co nie jest w pasie drogowym, nie ma obowiązku posiadania uprawnień drogowych aby dane roboty wykonywać, choć specyfika tych robót jest właśnie związana z branżą drogową. Równie dobrze taką inwestycję mógł wykonywać ktoś z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

Ważne jaki jest stan faktyczny, nie można więc odbywać praktyki do uprawnień drogowych pod kierownictwem osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

Witam,

Ubiegam się o uprawnienia w specjalności mostowej. Na początku pracowałem jako inżynier budowy przy wznoszeniu wielopoziomowych budynków, a następnie zmieniłem pracę na firmę zajmującą się mostami. Moje pytanie brzmi czy do uprawnień mostowych mogę wliczyć zarówno jeden jak i drugi okres, czy tylko czas spędzony wyłącznie z obiektami mostowymi?

Praktyka powinna być zgodna z zakresem specjalności o jaką się kandydat ubiega. Tak więc praktyka przy budynkach .. nie ma z mostami wiele wspólnego.

A tak z ciekawości… Patrząc odwrotnie, tzn. gdybym starał się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to czy praktyka zdobyta na mostach może się wliczać? Czy raczej to jest ściśle powiązane i konstrukcyjno-budowlane wyłącznie podczas pracy przy obiektach kubaturowych?
Dziękuję za odpowiedź.

W odwrotnym kierunku jest to bardziej prawdopodobne, o ile nie praca „przy mostach” nie stanowiła by całości takiej praktyki. Natomiast oczywiście decyduje konkretna komisja, która jak wiadomo podejmuje decyzje indywidualne dla każdego kandydata i nie ma na to ogólnej wytycznej.

Mam pytanie dotyczące uprawnień konstrukcyjno budowlanych (w zakresie projektowania) czy w przypadku gdy pracuje się w firmie hydrotechnicznej (przy różnorodnych obiektach ale w 85% związanych z hydrotechniką) można ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno budowlane? (zarówno projektant jak i kierownik budowy posiadają uprawnienia konstrukcyjno budowlane).
Pozdrawiam

Jest na to duża szansa gdyż wcześniej uprawnienia hydrotechniczne wchodziły ” w skład ” uprawnień konstrukcyjno budowlanych. Ostatecznie decyzję o kwalifikacji podejmuje właściwa komisja kwalifikacyjna PIIB.

Mam taką sytuację: Jestem w trakcie odbywania praktyk, i chciałbym przystąpić do egzaminu w sesji wiosennej. Problem w tym, że brakuje mi jeszcze 3 miesięcy. Termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminu upływa 24 lutego. Czyli na ostatni dzień składania wniosków nie będę miał odpowiednio długiej praktyki. Ale egzamin jest w maju, więc na dzień egzaminu będę miał odpowiednio długą praktykę.
Czy ktoś wie, która data jest decydująca?

Data złożenia dokumentów, gdyż praktyka jest potwierdzana przez kierownika w konkretnym terminie ( nie może potwierdzić zaocznie do przodu ). Ewentualnie można spróbować złożyć do 24 lutego i liczyć na to, że izba wezwie do uzupełnienia dokumentów ( tj. brakującego okresu praktyki ). Polecam jednak to dobrze skalkulować oraz dowiedzieć się wstępnie w Izbie czy taki „numer” przejdzie gdyż ryzyko to 800 zł

Witam,
nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi, czy do praktyki na uprawnienia budowlane zaliczają się tylko budowy na pozwolenie na budowę, czy mogą to być również przebudowy, remonty na zgłoszenie.

Nie muszą być tylko z pozwoleniem na budowę. Zwykle natomiast te z pozwoleniem , mają większy zakres i złożoność więc taka praktyka jest bardziej „preferowana”.

Jeśli praktyki związane z przebudowami i remontami będą stanowiły 100% całego czasu praktyki to może pojawić się wątpliwość czy kandydat zapoznał się z całym zakresem prac dla swojej specjalności.

Dziękuję za odpowiedź.
Problem jest taki, że zarządcy dróg często uciekają od pozwoleń na budowę, wykonuje się rozbiórkę całej drogi i wykonuje ją od podstaw na nowo (odbudowa) zmieniając przy tym charakterystyczne parametry, powinno to iść na pozwolenie na budowę, a często jest to tylko zgłoszenie i nazwa „przebudowa” lub czasami nawet remont.
Dodatkowo nasuwa mi się kolejne pytanie czy budowa parkingu/miejsc postojowych oraz zjazdu publicznego, które nie znajdują się w pasie drogowym, ale był ogłoszony przetarg i wymagano kierownika z uprawnieniami drogowymi, czy taka praktyka może być wliczona do praktyki na uprawnienia drogowe?

W jaki sposób zatem wypełnić drugą kolumnę „zestawienia zbiorczego odbytej praktyki zawodowej”, gdzie trzeba podać „Numer pozwolenia na budowę”? Budowa „na zgłoszenie” nie otrzymuje numeru.

witam, Mam taki problem z uprawnieniami. otóż ukończyłem mgr inz inżynierie środowiska. robię uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie, i tu zaczyna się problem. jest w rozporzadzeniu napisane dla uprawnień w ograniczonym zakresie: do 12m wysokości itd i jest punkt: przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m.

i moje pytanie przy czy te „6” m to chodzi o to że szerokość budynku nie może być większa niż 6 m lub która kolwiek ze ścian konstrukcyjnych lub np. fundament? bo kubattura to jest do 1000m3. ale jesli ja moge być kierownikiem tylko w kurniku do 6m długości/szerokości murów i jeszcze zakres materiału jest niewiele mniejszy od zakresu na upr. bez ograniczeń to po co wogóle daja takie uprawnienia robić w ograniczonym zakresie? chyba ze zle rozumiem to

proszę o pomoc.

Rozporządzenie mówi, iż jakikolwiek element konstrukcyjny o rozpiętości do 6m, więc tak naprawdę możliwość projektowania się bardzo zawęża.
Więc tak jak Pan napisał uprawnienia w ograniczonym zakresie na niewiele się Panu przydadzą.

Witam

Chcę zdawać egzamin na uprawnienia projektowe bez ograniczeń, gdzie wymagany jest rok w biurze projektowym oraz rok na budowie.

Czy jeśli chciałbym w przyszłości rozszerzyć uprawnienia budowlane o kierownika robót, rok praktyki uzyskany wcześniej na budowie przepada mi i muszę odnotować od nowa 1,5 roczną praktykę n a budowie?

Dziękuje za odpowiedź.

Mam pytanie odnośnie umowy. Jestem zatrudniona na pełny etat w biurze projektowym, jednak bywam na budowach przy wykonywaniu moich projektów czy moge wpisać tą część praktyki jako wykonawczą jeśli podpisze mi ją kirownik budowy? Czy musze miec jakąś umowe odnośnie mojej praktyki na budowie? czy moze to być np. jako praktyka czy użyczenie pracownika?

Akceptowana jest w zasadzie każda forma umowy cywilno-prawnej w tym także umowa o staż , bezpłatną praktykę itp.
Odmienną sprawą pozostaje już co kryję się pod pojęciem „bycie na budowie” 😉

mam uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń – czy na projektowe wystarczy mi tylko praktyka w biurze projektowym i jakie przepisy o tym mówią

Nie trzeba w takim przypadku ponownie odbywać praktyki wykonawczej. ( pod warunkiem, iż uprawnienia były zdawane w Izbie , a nie jako egzamin Państwowy – czyli jakieś 15-20 lat temu)
Przepisy mówią wprost jedynie o przypadku kiedy rozszerza się uprawnienia z ograniczonych na nieograniczone ( art 14. ust.5 ustawy Prawo Budowlane)

Witam,

W czerwcu uzyskałem tytuł inż. z elektroniki i telekomunikacji. Obecnie zacząłem mgr z elektrotechniki. Chcę zrobić uprawnienia z projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy po skończeniu inż. o kierunku w/w mogę w dniu dzisiejszym zacząć praktykę?

Pozdrawiam.

Ukończenie studiów inżynierskich na kierunku elektronika i telekomunikacja w zasadzie nic Panu nie daje w kontekście zdobycia uprawnień o specjalności i kierunku o jakim Pan wspomniał. Dopiero ukończenie studiów 2 stopnia na tym kierunku umożliwiłoby Panu zrobienie wspomnianych uprawnień ale w stopniu ograniczonym.

Dopiero ukończenie studiów na kierunku elektrotechnika umożliwi Panu staranie się o nieograniczone uprawnienia w specjalności elektrycznej.

Tutaj można sprawdzić szczegółowe wymagania dla określonego wykształcenia: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

Uwaga. Może być konieczne uzupełnienie różnic programowych pomiędzy studiami I stopnia na kierunku elektrotechnika , a tym które Pan skończył. Warto się tym tematem zainteresować teraz, gdyż czasem Izby robią z tego tytułu problemy.

Witam,
Mam już uprawnienia wykonawcze (mgr inzynieria środowiska), natomiast chciałabym uzyskac uprawnienia projektowe. Czy potrzebuje ponownie roku praktyki na budowie? Czy wystarczy praktykia w biurze pojektowym?
Dziękuję za odpowiedź.

Wystarczy praktyka projektowa ( pod warunkiem, że rodzaj uprawnień będzie taki sam -> tzn przykładowo wykonawcze nieograniczone -> projektowe nieograniczone)

Witam, czy po skończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo o specjalności konstrukcje budowlane inżynierskie mogę ubiegać się o uprawnienia w specjalności drogowej?

Witam, czy do zaliczenia praktyk potrzebna jest jakaś umowa z pracodawcą (umowa zlecenie, lub o pracę) czy wystarczą oświadczenia o odbyciu praktyk i wypełnione zbiorcze oświadczenie?

Chodzi mi zarówno o praktyki projektowe jak i przy pracach budowlanych w zakresie EE.
Pozdrawiam

Izby wymagają dowolnego rodzaju umowy cywilno-prawnej ( czyli etat, zlecenie, umowa o dzieło, umowa stażu lub praktyki ) , choć domyślnie w większości Izb nie trzeba od razu jej przedstawiać.

Przypadkiem kiedy nie jest wymagana żadna umowa jest praktyka pod patronatem , ale to się odnosi tylko do praktyki projektowej.

Mam ukończone studia I stopnia, jestem w trakcie kończenia II stopnia. Oba stopnie w kierunku elektrotechnika, chcę starać się o uprawnienia w branży EE.

Czyli, aby móc starać się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowami w nieograniczonym zakresie muszę mieć odbytą roczną praktykę przy projektowaniu pod patronatem (nie jest wymagana przy tym żadna umowa, muszę być tylko wpisany na projektach jako opracowujący) oraz półtora roczną praktykę na budowie potwierdzoną umowami tak?

Mam pytanie, czy będąc zatrudniony w jednej firmie a budowę prowadzi inna firma, czy muszę mieć jakąś umowę z tą firmą realizującą budowę, czy może to być forma użyczenia pracownika? I czy jest potrzebna jakieś oświadczenie o użyczeniu?

Powinno być jakieś powiązanie pomiędzy kandydatem, a firmą. Zwykle załatwia się to w formie umowy o praktykę, staż itp.

Witam,
w czasie wykonywania praktyki naliczyłem 9 tygodni z wypadającym jednym dniem roboczym. generalnie przepracowałem w tych tygodniach 4 dni + czasem sobota. Do zakończenia praktyki (78 tyg,) brakuje mi 4 tygodni (odliczyłem oczywiście wszelkie urlopy i L4).

Jak interpretuje to komisja? Dla mnie to trochę niesprawiedliwe, że przepada mi 9 tygodni, gdzie czasem w dzień pracowało się po 12h, kiedy to zalicza się tydzień gdzie osoby mogą pracować po 1h/dziennie.

Generalna zasada interpretacji jest przedstawiona w powyższym artykule. Natomiast nie ma ogólnie przyjętego sposobu rozliczania stwierdzonego oficjalnym dokumentem i w każdej komisji pewnie zostanie to potraktowane nieco inaczej.

Najlepiej, jeśli to możliwe mieć pewien zapas okresu praktyki, by w razie zakwestionowania jakiegoś okresu przez Komisję wniosek o postępowanie kwalifikacyjne nie został odrzucony w bieżącej sesji.

Złożyć dokumenty i czekać na decyzję Komisji Kwalifikacyjnej, a w razie niepowodzenia uzupełnić wymagany okres praktyki.

Dokumenty już złożone. Dziś otrzymałam telefon iż praktyka projektowa nie może się pokrywać z wykonawczą. Nie mogę nic uzupełnić gdyż pracowałam na półtora etatu i w tym samym czasie robiłam dwie praktyki. Co jest zgodne z prawem. Nie rozumiem dlaczego komisja nie może tego przyjąć. To mam kłamać że robiłam to w innym czasie? Nie wiem czy czasowo starczy mi lat pracy aby to rozpisać w latach. Nie mam pojęcia co teraz zrobić.?

Witam mam pytanie ad. Wykonywania praktyki projektowej i budowlanej w jednym czasie. Czy jest to możliwe? Gdy zakończyłam praktykę w 2014 roku otrzymałam informacje iż można odbywać praktyki jednocześnie gdy jedna jest na cały etat A druga na pół etatu. Jak to wygląda teraz?

Witam,

Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń (sp. konstrukcyjno-budowlana). W zakresie praktyki był rok na budowie. Chciałbym teraz udokumentować uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w tej samej specjalności. Czy wystarczy udokumentować pół roku na budowie? Wykształcenie II-stopień (mgr inż.)

Generalnie potrzebne będzie uzupełnienie praktyki do wymaganego okresu dla wykonawczych ( czyli 0,5 roku). Pod warunkiem oczywiście, iż zakresy praktyk będą takie same.

Witam.

Dzień dobry.

Mam pytania związane z wymaganym wykształceniem wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych – Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.Czy po ukończeniu studiów zawodowych inżynierskich na kierunku Automatyka i Robotyka, a następnie studiów 2 stopnia na kierunku Elektrotechnika mogę ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń?
(w momencie przyjęcia na 2 stopień studiów na kierunek elektrotechnika wymagane jest zdanie egzaminu wstępnego tworzonego z treści kształcenia na studiach 1 stopnia kierunku elektrotechnika)

2.Jeżeli tak, to czy w momencie przyjęcia na studia 2 stopnia kierunek Elektrotechnika mogę realizować już wymaganą praktykę zawodową czy dopiero po otrzymaniu dyplomu mgr.?

Pozdrawiam

1. Tak. Ukończenie kierunku Elektrotechnika umożliwi Panu zdobycie uprawnień bez ograniczeń w wymienionej przez Pana specjalności.
2.

Witam.

Czy mógłbym również otrzymać odpowiedź na pytanie nr.2 ? W internecie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, a jest to bardzo ważna dla mnie kwestia.

Pozdrawiam

Witam, takiego pytania chyba jeszcze nie było. Otóż wyczytałam ze praktyka zawodowa moze być odbyta w paru miejscach (oby był wymagany czas) i nie musi być ciągiem. Ale czy jest jakiś malsymalny okres czasu pomiędzy jedna a druga praktyka żeby to zostało policzone jako łączny czas pracy na budowie ?

Nie ma określonego w przepisach takiego zastrzeżenia odnośnie maksymalnego okresu pomiędzy praktykami.

Witam
W lutym 2015 roku ukończyłem studia I stopnia na kierunku budownictwo ogólne, w lipcu 2015 roku zacząłem pracę na budowie jako majster budowy, w październiku zapisałem się na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku budownictwo, obecnie kończę II semestr, niedługo minie mi też rok praktyki na budowie. Trochę już się w tym wszystkim gubię, kiedy będę mógł ubiegać o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia? Jak uzyskam tytuł magistra za rok? Będę miał wtedy 2 lata praktyki ale uzyskane w czasie gdy miałem jeszcze tytuł inżyniera, więc nie wiem czy to będzie się liczyć. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź

Praktykę zgodnie z rozporządzeniem można rozpocząć m.in. po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni ( lub po ukończeniu 3 roku studiów ). Tak więc jeśli ten warunek jest spełniony to można rozpocząć odbywanie praktyki.
Natomiast do egzaminu można przystąpić dopiero po uzyskaniu wymaganego wykształcenia dla wybranego rodzaju i specjalności uprawnień.

W takim razie do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń będę mógł przystąpić od razu po uzyskaniu tytułu magistra? Będę wtedy z dwuletnią praktyką zawodową, chodzi o to czy będzie ta praktyka liczyła się mimo, że odbyłem ją mając jeszcze tytuł inżyniera? Pozdrawiam

Witam.
Posiadając 1 rok w projektowaniu, 1/bądź 1.5/ rok w wykonawstwie. Zdając najpierw uprawienia w projektowaniu. Czy później podchodząc pod uprawienia w wykonawstwie należy od nowa mieć czas na budowie czy można wliczać to co wchodziło w zakres upr. w proj? Robiąc oba jednocześnie to sprawa dla mnie oczywista 1+1,5, ale jak osobno?

Witam,
mam uprawnienia projektowe bez ograniczeń, brakuje mi pół roku, aby uzyskać uprawnienia budowlane do kierowania na budowie. Czy rozporządzenie wyjaśnia i czy jest to jakoś sprecyzowane, jaka ma być to forma zatrudnienia w trakcie praktyki zawodowej, czy może nie musi być jej wcale? Czy coś jeszcze muszę posiadać oprócz zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej podpisanej przez uprawnionego i wpisanego do izby kierownika?

Forma zatrudnienia jest właściwie dowolna:
Poza zestawieniem oraz oświadczeniem kierownika praktyki są jeszcze dokumenty wypełniane wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień ( w każdej Izbie dokumenty mogą nieco się różnić – najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronie )

Witam. Mam pytanie odnośnie czasu trwania praktyk a mianowicie mam uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń a chciałbym uzyskać jeszcze projektowe, czy muszę mieć znowu udokumentowany rok na budowie, czy wystarczy tylko roczna praktyka przy projektach

Witam, Studia I stopnia inżynierskie ukończyłam na Politechnice na kierunku Ochrona Środowiska. Studia II stopnia kończę (jestem na ostatnim semestrze) na Inżynierii Środowiska – specjalność Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i zagospodarowanie odpadów. Obecnie pracuję w biurze projektowym. Czy jest możliwość starania się o uprawnienia ?

Jeżeli mam wpisane stanowisko majster to moge się starac o uprawnienia? Skończyłem studia i od września pracuje w zawodzie na budowie, tylko mam w angażu wpisane majster. Czy jest to problem czy nie?

To zależy od zakresu wykonywanych obowiązków, odpowiedniego kierownika praktyki oraz odpowiedniego wykształcenia.

Dobry dzień, zastanawiam się nad uzyskaniem uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie. Proszę o odpowiedź: jak odbyta praktyka na budowie do uprawnień konstrukcyjno-budowlanych ma się do wymaganej praktyki na budowie do uprawnień architektonicznych? Czy ona się uzupełnia czy może jest konieczności udokumentowania, w postaci oświadczenia, kolejnego 1,5 roku?

Przede wszystkim powinien być kierownik praktyki z odpowiednimi uprawnieniami ( konstrukcyjno-budowlanymi w Pana przypadku). Zakres praktyki także jest inny więc, takiej praktyki w specjalności architektonicznej nie da się niestety zaliczyć na poczet praktyki konstrukcyjno-budowlanej.

Witam moja sytuacja wyglada tak posiadam dyplom technika, budownictwo ogólne od 2010r.pracuje w Niemczech na stanowisku „brygadzista cieśla szalunkowyw” firmie zajmującej się budową mostów,elektrowni same najwieksze inwestycje. Moje pytanie. Czy mogę się starać o uprawnienia budowlane z ograniczeniami i co ewentualne z praktyką. Dodam ze to Niemiecka firma i umowę mam po niemiecku. Proszę o odpowiedź.

Wykształcenie technik budownictwa pozwala Panu na ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej w ograniczonym zakresie. Potrzebuje Pan dodatkowo 4 lata praktyki zawodowej: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/
Praktykę dokumentuje się w zaświadczeniu wystawianym przez kierownika jednostki ( firmy) oraz potwierdzonym przez kierownika praktyki, czyli osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zaświadczenie może być po niemiecku, natomiast później trzeba załatwić tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu.

Chciałem zapytać czy prowadząc własną działalność (firmę budowlaną) okres ten mogę wliczyć do praktyki? jako właściciel, jeżeli zostanie podbita przez odpowiedniego kierownika budowy? czy praktyka zaliczana jest tylko na podstawie umowy o pracę w firmie, będąc zatrudnionym na stanowisku osoby technicznej np. inżyniera budowy?

Uprawnienia projektowe i wykonawcze z okresem praktyki rok przy projektowaniu i 1,5 roku na budowie są tylko dla osób z ukończonymi studiami II stopnia.

Oczywiście mam na myśli uprawnienia bez ograniczeń.
Natomiast do uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczą studia inż.

Chciałbym się spytać, czy praca w biurze projektowym w którym wykonywane są projekty architektoniczne, jednak kompletowane są wszystkie rodzaje projektów zalicza się do zdobycia uprawnień budowlanych projektowych?

Czy jest gdzieś określona liczba godzin, jaką należy wyrobić w przeciągu tych 2 lat, czy np. jak poświęcę 8h tygodniowo to też będą one zaliczone do praktyki?
Chciałam się też dowiedzieć czy nadal obowiązuje książeczka praktyk, bo z tego co zauważyłam od września 2014 zmieniły się zasady, które mówią o oświadczeniu o odbytej praktyce?
Czy trzeba coś jeszcze spełnić, oprócz ukazania dokumentu potwierdzającego uzyskanie dyplomu, aby móc uzyskać prawo do realizacji praktyk?

Pisałem już komentarz pod innym tematem ale powtórzę. Z rozmowy telefonicznej z Izbą Małopolską uzyskałem informację że nie ma mowy w nowych zasadach o czasie godzinowym pracy w ciągu dnia (nie jest istotne czy jest się na budowie 1 godzinę czy 12 godzin dziennie) liczy się 1 tydzień od poniedziałku do piątku, jeśli w czasie tygodnia wypada chociaż 1 dzień nie jest on zaliczany do praktyki. Pytałem dwa razy (ja swoją praktykę zacząłem dokumentować w dzienniku i tam było napisane że 1 miesiąc to 176 godzin) i dwa razy mi potwierdzono, nie ma już znaczenia ilości godzin…Ale niech Administrator to potwierdzi. Pozdrawiam

Witam
Ukończyłem studia II stopnia. Rozpocząłem prace w zawodzie na budowie we wrzesniu 2015. Czy musze sie zapisac do izby inzynierów aby za 1,5 roku starac sie o uprawnienia, czy nie jest to konieczne?

„Zapisać” do Izby można się dopiero po zdobyciu uprawnień budowlanych. Jeżeli chodziło o rejestracje praktyki, to od września 2014 roku już nie trzeba rejestrować jej rozpoczęcia.

Czyli za 1,5 od września 2015 moge starac sie o uprawnienia bez wczesniejszej wizyty w izbie?

A czy staż z urzedu pracy mozna wliczyc do praktyki zawodowej? Od marca 2015 byłem na stażu na budowie jako inżynier budowy a od wrzesnia 2015 mam unowe o prace.

Czy na urlopie macierzyńskim i wychowawczym mogę odbywać bezpłatną praktykę przez 8 godzin dziennie

Z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego oraz budowlanych przepisów powiązanych to, że praktyka jest odbywana w ramach urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego nie ma znaczenia. Natomiast obawiam się, ze przepisy Kodeksu Pracy ( oraz prawdopodobnie wymagania ZUS ) nie dadzą Pani takiej możliwości. Przyjmuje się, iż aby praca ( praktyka, szkolenia itp.) w ramach urlopu wychowawczego nie przeszkadzała w sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem nie może przekraczać pół etatu. Na urlopie macierzyńskim jest to zdaje się jeszcze bardziej ograniczone. Niestety bardziej szczegółowej porady w tym zakresie udzielić nie możemy.

Nie doczytałam się na forum takiej sytuacji jak moja dlatego zadam pytanie.
Mam ukończone studia inzynierskie i magisterskie na kierunku Budownictwo. jednak los tak potoczył życiem że pracuję jako projektant instalacji elektrycznych oraz inżynier elektryk na budowie. Rozpoczęłam studia mgr na kierunku Elektrotechnika ponieważ mamy system buloński mogłam zrobić taka operację ale nie do końca wiem czy izba przy składaniu dokumentów na uprawnienia elektryczne dopuści mnie do tego egzaminu? Który dyplom się składa inż i mgr? Czy ostatni otrzymany czyli mgr elektrotechnika gdy już ukończę kierunek? Tak samo jak jest z praktyką teoretycznie jestem mgr. inżynierem Budownictwa a z elektrotechniki będę miała tylko mgr. Czy praktyka liczy mi się od początku rozpoczęcia studiów Elektrotechnika?

Ustawa Prawo budowlane definiuje kwestię wykształcenia jednoznacznie. Do uzyskania uprawnień budowlanych wymagany jest ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku odpowiednim lub pokrewnym ( w zależności od rodzaju i specjalności uprawnień ).

Do uzyskania uprawnień: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń potrzeba: ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. W Pani przypadku elektrotechnika będzie odpowiednim kierunkiem, jednak do egzaminu może Pani podejść dopiero po jego ukończeniu.
Co do praktyki to zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie , może ona być odbywana po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni ( ewentualnie po 3 roku studiów ). Nie ma tutaj wymogu, że ten kierunek musi być odpowiedni lub pokrewny specjalności, o którą się ubiegamy. Więc praktykę może Pani rozpocząć wcześniej.

Witam
Książkę praktyki odebrałem w 2003 r. zacząłem ją uzupełniać na ostatnim roku studiów w 2005r. Studia ukończyłem w grudniu 2005r z tytułem inżyniera. W związku z tym moje pytanie jest takie: jaka jest długość praktyki którą muszę odbyć na uprawnienia bez ograniczeń? Dodam tylko że w tej chwili mam uzupełnione półtora roku praktyki. (do 2008r).

Mam pytanie, ukończone mam studia mgr inż z budownictwa. Obecnie pracuje w firmie instalacyjnej. Chciałabym zrobić uprawnienia instalacyjnej. Czy w momencie rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria srodowiska mogę również rozpocząć praktykę zawodową do uzyskania pełnych uprawnień do kierowania robotami?

Witam

Może Pani rozpocząć praktykę natomiast zgodnie z Prawem Budowlanym do uzyskania uprawnień nieograniczonych wykonawczych potrzeba jest ukończyć co najmniej studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim ( np. inżynieria środowiska) więc o takie uprawnienia może Pani się ubiegać najwcześniej za 3,5 roku ( tyle trwają studia I stopnia).

Alternatywną drogą jest uzyskanie uprawnień instalacyjnych ograniczonych. ( ich zakres pod adresem: https://uprawnieniabudowlane.pl/zakres-uprawnien-budowlanych/ ). Pani aktualne wykształcenie spełnia wymagane warunki ( budownictwo to kierunek pokrewny specjalności instalacje sanitarne ). Dodatkowo potrzebuje Pani 1,5 roku praktyki.

Po zdobyciu uprawnień ograniczonych , przy ubieganiu się o nieograniczone w tej samej specjalności nie trzeba ponownie odbywać praktyk ( zgodnie z art. 14 ust.5 ) ( jeżeli opiekun praktyki posiadał uprawnienia nieograniczone) więc pozostałoby Pani tylko zdać egzamin. Koszty takiego rozwiązani są oczywiście większe ale opłacalność już sama musi Pani rozważyć.

Mam pytanie, ponieważ już się pogubiłam, jeżeli pracuję na pełnym etacie jako inżynier budowy to na uprawnienia wykonawcze i projektowe bez ograniczeń jako mgr muszę przepracować 1+1,5 roku? Bo natknęłam się gdzieś na zapis, że dwa lata w zawodzie to rok praktyki zawodowej. Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje 🙂

Mam pytanie,
Jestem zatrudniony w firmie od 2014 roku na stanowisku montera, ale w rzeczywistości pracuje jako asystent projektanta,
Moje pytanie brzmi czy mogę udokumentować rok praktyki przy projektach ??
Projektanci z uprawnieniami podpisali by mi ksiązkę praktyk oraz zestawienie wykonanych projektów?

Generalnie ważne jest aby charakter wykonywanych czynności podczas praktyki był zgodny z uprawnieniami o jakie się ubiegasz. Natomiast znając podejście w niektórych izbach, możesz spotkać się z dużą podejrzliwością, gdyż monter a projektant dwie różne sprawy.
Jeszcze gdybyś ubiegał się o uprawnienia wykonawcze to powinno się udać, ale z projektowymi polecam jednak zmienić stanowisko.

Witam. Mam pytanie odnośnie starego dokumentowania praktyki w książce praktyk. Pracuję w firmie projektowej od 8 lat. Czy mogę z tych ośmiu lat wybrać sobie kilka okresów do wpisania do książki czy też wymagany okres musi stanowić jeden nieprzerwany ciąg?

Można wybrać kilka okresów , tak by łączna długość okresu praktyki była równa wymaganej. Proszę tylko zwrócić uwagę na datę rejestracji książki praktyki zawodowej. Aby praktyka wg. starych zasad została zaliczona musi odbywać się już po rejestracji książki w Okręgowej Izbie Inżynierów.

Witam, właśnie kończę studia i mam pytanie. Czy obecnie trzeba się zapisać do izby jak to było kiedyś aby okres pracy zaczął się wliczać do przepracowanej praktyki zawodowej? (kiedyś trzeba było się zapisać i mieć książkę praktyk aby to się mogło liczyć ale teraz książki praktyk nie ma więc jak to wygląda?

Witam serdecznie a jak ja mam książkę jeszcze na uprawnienia ograniczone budowlane i planuję je zdawać to czy w tym samym czasie mogę zbierać praktykę na uprawnienia nieograniczone już na oświadczeniach??

Witam,
piszę ponieważ nie padła moim zdaniem precyzyjna odpowiedź na to pytanie.
Skończyłem studia inżynierskie na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.
Po studiach 1st. zacząłem pracować na stanowisku Inżynier budowy.
Równolegle studiuję 2st. na studiach zaocznych tzn. równolegle biegnie mi praktyka na budowie. Studia mgr trwają 1,5roku.
Czy kończąc studia magisterskie mogę przystąpić do egzaminu na uprawnienia w nieograniczonym zakresie (wykonawcze)? Uwzględniając odpowiedni naddatek na wszelki wypadek?
pozdrawiam

Witam. Czy dokumentując praktykę projektową trzeba być fizycznie wpisanym jako osoba opracowująca dany projekt. Mam sporo projektów na swoim koncie ale niestety nigdy nie wpisywałem w projekt swojego nazwiska. Czy komisja jest w stanie to zweryfikować. Z góry dziękuję za odpowiedź

Nie ma formalnie takiego obowiązku. Tak naprawdę to w większości przypadków wpisują się tam osoby z uprawnieniami.
Natomiast wiedzę z zakresu projektu komisja jest w stanie zweryfikować na egzaminie ustnym.

To może i ja uzyskam odpowiedź na pytanie. Cel – uprawnienia projektowo – wykonawcze bez ograniczeń. Działanie – praktyka wykonawcza. Pytanie – Stosunek pracy. Czy biorąc udział w remoncie/renowacji starego budynku (pozwolenie i dziennik budowy +kierownik) muszę mieć umowę z firmą wykonawczą/kierownikiem budowy ? czy mogę mieć np. umowę z inwestorem ( i czy konieczne jest jakieś konkretne nazwanie stanowiska typu inżynier budowy) zdania izb z różnych regionów mi się mijają stąd pytanie)

nie jest istotne z kim masz umowe. wazne jest aby Ci sie wpisala osoba z uprawnieniami o , ktore sie starasz. w tych nowych dokumentach , ktore sa zamiast ksiazki praktyk nie wpisuje sie firmy, ktora Cie zatrudnia. Wiec mozesz byc zatrudniony w firmie x , a kierownik moze byc z firmy y. to nie ma znaczenia. grunt abys tylko mial jakas umowe bo to jest dowod, ze pracowales na tym stanowisku.

Witam. Jestem w sytuacji takiej, że z dniem 19.02.2016r. kiedy to trzeba zdać wszystkie dokumenty potrzebne do zakwalifikowania do egzaminu majowego będę miał 81 tyg. praktyki (potrzebne 78). Moje pytanie jest takie czy wiadomo coś Wam na temat odpisywania części praktyki przez osoby kwalifikujące przykładowo za urlopy itp… ?

Urlopy nie powinny zostać wliczane do okresu praktyki zawodowej. Ale też nie jest tajemnicą, iż w niektórych firmach budowlanych okres 1,5 roku bez poważnego urlopu nie jest niczym nadzwyczajnym.
Nie zaliczenie części praktyki się zdarzało, natomiast wszystko zależy od okoliczności oraz weryfikującego.
Ryzyko w Pana przypadku to koszt ok 800 zł za postępowanie kwalifikacyjne.

A czy może ktoś powiedzieć czy trzeba miec jakis naddatek okresu do praktyk? Jesli mam 19 miesiecy na wymagane 18 to moge skladac na spokojnie dokumenty??

Zawsze lepiej mieć trochę więcej, gdyż czasem się zdarza, iż weryfikujący obcina ( ze względu na urlop bądź inne czynniki ). Może Pan sprawdzić na stronie swojej Izby do kiedy przyjmowane są wnioski i maksymalnie ten okres wydłużyć. Ryzyko w tym przypadku do koszt postępowania czyli 800 zł.

Z jakiego przepisu bądź paragrafu to wynika? W regulaminie nie ma żadnego zapisu o odejmowaniu dni urlopoych, jest mowa jedynie o 1,5 letniej praktyce. Z prawnego punktu widzenia odejmowanie jest to bezpodstawne. Urlop jest integralną częścią świadczenia pracy w ramach umowy o pracę czyli de facto również praktyki zawodowej. Merytorycznie oznacza to tyle samo jakby odejmować przerwy na posiłek. Idąc tą drogą to 20 letnie doświadczenie zawodowe oznaczałoby w praktyce 16 letnie.

Wynika to z podejścia niektórych członków okręgowych komisji kwalifikacyjnych i niektórych komisji kwalifikacyjnych, na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście nie jest to reguła i nie ma na to potwierdzenia w przepisach ( PB, Rozporządzenie w/s samodzielnych funkcji technicznych ) , ale już np. w regulaminie Izby Dolnośląskiej odnośnie wypełniania książki praktyk znajdziemy: ” okresu urlopu lub choroby nie wlicza się do czasu praktyki
zawodowej
„.

Tak więc w przypadku praktyki o długości np. 1 rok to jeszcze może nie być problem, ale jak ktoś przez 2 czy 3 lata wpisuje ciągiem 52 tygodnie/rok to może budzić pewne wątpliwości

Witam Pana.
Zwracam się z zapytaniem w kwestii uprawnień budowlanych inżynieryjnych hydrotechnicznych. Otóż dzienniczek praktyk prowadziłem od I.2004 przez okres wymaganych trzech lat (łącznie wszystkich praktyk na budowach związanych z pracami hydrotechnicznymi – firma melioracyjna) pod nadzorem inżynierów posiadających uprawnienia bez ograniczeń w zakresie budowli hydrotechnicznych. Studia wyższe w Akademii Rolniczej o kierunku inżynieria środowiska ukończyłem w VII.2006, dzienniczek zarejestrowałem w I.2004 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (ponieważ hydrotechniczne przestały istnieć). W związku z ustawą deregulacyjną zamierzam starać się o uprawnienia hydrotechniczne w sesji wiosennej 2016. Czy w związku z delikatnym upływem czasu nie będzie przeciwskazań na moje zamierzenia? Bardzo proszę o odpowiedź.

Witam,
mam uprawnienia wykonawcze mostowe i chciałbym zrobić sobie uprawnienia wykonawcze w innej specjalności to ile potrzebuję praktyki?
Pozdrawiam

Witajcie, ukończyłem kierunek Inżynieria Środowiska, tytuł: magister inżynier. Czy jeśli teraz ukończę studia II stopnia na kierunku Budownictwo będę mógł starać się o uprawnienia również w tym zakresie? Jeśli tak to jak długo trwa praktyka? Z rozporządzenia wynika, że 1.5 roku ale nie ukończyłem Budownictwa I stopnia więc już sam nie wiem.

Witam ukończyłem studia 1 stopnia na specjalności budownictwo ogólne w 2014r. Potem studia 2 st. na specjalności geotechnika. Czy w myśl obecnych przepisów aby uzyskać uprawnienia wykonawcze muszę mieć 1,5 roku praktyki. Czy liczy się tylko kierunek studiów a specjalizacja jest teraz dowolna? I czy mogę już podejść teraz do egzaminu jeśli od zakończenia studiów 1 stopnia pracowałem i minęło już 1,5 roku praktyki?

Ukończenie studiów 1 stopnia na kierunku odpowiednim, (czyli budownictwo dla specjalności konstrukcyjno budowlanej ) umożliwia zdobycie uprawnień nieograniczonych pod 3 latach praktyki. Po 1,5 roku praktyki można jedynie w takim przypadku uzyskać uprawnienia w ograniczonym zakresie.
Wykaz kierunków odpowiednich i pokrewnych: https://uprawnieniabudowlane.pl/wykaz-kierunkow-studiow-wyzszych-odpowiednich-i-pokrewnych-dla-danej-specjalnosci/
Czas trwania praktyki: https://uprawnieniabudowlane.pl/czas-trwania-praktyki-zawodowej/

Witam, czy pracując na budowie po ukonczonym I stopniu i starajac sie o uprawnienia – obowiązuje wersja 3 lata czy 1,5 roku – jesli aktualnie studiuje się studia magisterskie (rok do zakończenia)?

Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy wolontariat w biurze projektowym i w pracach budowlanych jako asystent jest chonorowany przy rozliczeniu czasu praktyk? Pozdrawiam

Odebrałam książkę po ukończonych studiach inżynierskich, zaznaczyłam „kierowanie i projektowanie”. W między czasie zdałam mgr. Mając wymagany czas na budowie, mogę przystąpić TYLKO do egzaminu na uprawnienia wykonawcze? Czy jednak muszę robić projektowe? (podkreślone w książce).

Mając inż miałam 0,5 roku praktyki (obowiązywałyby ograniczone), zdałam mgr i mam dodatkowe 1,5 roku. Zależy mi na nieograniczonych uprawnieniach, na razie w wykonawstwie Czy komisja liczy praktykę jako 2 lata, czy jako 1,5 roku??

Chciałabym wyjaśnić jedną kwestię dot. uprawnień hydrotechnicznych. Odbywając praktykę na budowie hydrotechnicznej pod opieką kierownika robót, który posiada uprawnienia konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń (zdawał egzamin kiedy nie było jeszcze uprawnień hydrotechnicznych) o jakie uprawnienia mogę się ubiegać? Zależy to od rodzaju obiektu na jakim odbywałam praktykę czy od uprawnień opiekuna praktyki?
Z góry dziękuję za informację.

Czy dopuszczalne jest aby rozpocząć praktykę w czasie studiów magisterskich a następnie jedno i drugie ciągnąć równolegle ?

Praktykę możesz rozpocząć po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, a nikt nie będzie sprawdzał co w tym czasie robisz równolegle.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
par3 pkt 3

3. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

Witam.
Mam książkę praktyk od lipca 2011r. a zaczynam ją teraz uzupełniać.
Jeśli chcę mieć uprawnienia pełne projektowo-wykonawcze, to wystarczy mi
teraz wypełnić w książce tylko 1 rok projektowej i 1,5 roku na budowie? Dobrze to rozumiem?

Witam, czy ukończenie studiów na kierunku budownictwo o specjalności Inżynieria komunikacyjna uprawnia do uzyskania uprawnień budowlanych wykonawczych w zakresie konstrukcyjno budowlanych po uzyskaniu 1,5 roku praktyki na budowie w zakresie konstrukcyjno budowlanym oraz 1 roku praktyki projektowej k-b?

Po obu kierunkach masz tytuł mgr inż. budownictwa więc bez różnicy, dopiero w książce praktyk wpisujesz w jakiej specjalności chcesz uprawnienia.

Zbyt wiele pytań a zbyt mało odpowiedzi 🙂 Jeśli ktoś by tu się wypowiadał to prosiłbym wklejać link, lub numer konkretnej ustawy w dzienniku ustaw, aby można było łatwo dotrzeć do tego dokumentu.

Jak wygląda sprawa z długością trwania praktyk jeżeli zaczynam zdobywać doświadczenie na budowie mając ukończone studia I stopnia, a studia II stopnia skończę we wrześniu? Czy półtorej roku liczy się od zakończenia II stopnia czy od rozpoczęcia pracy mimo, że była rozpoczęta przed obroną?

Zrobiłem uprawnienia wykonawcze. Czy do uzyskania uprawnień projektowych potrzeba mi tylko praktyki projektowej? Czy też również od nowa praktyki na budowie?

Czy wiesz może jaki okres czasu praktyki wymagany jest przy sporządzaniu projektów, jeżeli mam już uprawnienia wykonawcze?

Witam. Może ktoś wie. Jeżeli osoba zaczyna zbierać praktykę zawodową od ostatniego semestru studiów inżynierskich i niestety z różnych powodów nie udaję się ukończyć tego semestru – trzeba czekać rok żeby wznowić to praktyka zebrana przez ostatni, nie ukończony semestr przepada? I co z czasem oczekiwania na wznowienie studiów? To w sumie rok praktyki. Czy praktyka znowu liczy się od początku?

Od ukończenie 3 roku liczy się praktyka i nic się nie zeruje. Dopiero jak masz tytuł możesz zdawać na uprawnienia.

Witam

Może ktoś się orientuje w takiej sprawie – wybrałem książkę praktyk zawodowych w czerwcu 2013 roku. Prace rozpocząłem w sierpniu 2013.
Chcę zdobyć uprawienia do kierowania robotami budowlanymi. ile muszę mieć praktyki 2 lata czy 1,5 roku? jak po zmianie przepisów?.
Oraz mam uzupełnić książkę w okresie od 08.2013 do 09.2014 (zmiana dot dokumentowania praktyki zawodowej przez oświadczenia), a pozostały okres już jako oświadczenie odbycia praktyki?

Pozdrawiam Paweł

Witam.
Pracuje w biurze jako asystent projektanta i mam pytanie, aby uzyskać zaliczenie praktyk musimy wpisywać się w projekcie na str. tytułowej i rysunkach jako osoba opracowująca dany projekt?

Witam,
„dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności”- jakie znaczenie ma tutaj kierunek i specjalność z pierwszego stopnia studiów? Mam na myśli sytuację, w której kończyłem studia pierwszego stopnia na specjalności zupełnie nie związanej ze studiami drugiego stopnia po których mam zamiar ubiegać się o uprawnienia projektowe.
Pozdrawiam,
Dawid

Czy jeśli ktoś pobierał książkę praktyk jak obowiązywał okres 2+2 lata na pełne uprawnienia projektowo-wykonawcze, a nadal nie udało mu się zrobić jego okres został skrócony do 1,5+1?

Witam
Tak. Czas trwania praktyki należy przyjąć wg. aktualnych przepisów , tak więc obowiązuje wersja „skrócona”

skad masz takie info a propos 1 rok projektowania i 1,5 w wykonastwie? ja dostalem maila z odpowiedzia od Pana ze slaskiej inzby inzynierow data sierpien 2014 i napisal ze jest 2 lata projektowania i 1 rok w wykonastwie? jak to w koncu jest?

W sierpniu 2014 były jeszcze 2 lata + 1 rok natomiast w znowelizowanej ustawie Prawo Budowlane wskazane są terminy takie jak we wpisie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *