Kategorie
Praktyka

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Od czego zależy termin rozpoczęcia praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych? Czy rozpoczęcie praktyki zawodowej należy zgłaszać w PIIB lub IARP?

Termin rozpoczęcia praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych został jednoznacznie określony w przepisach. Zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praktykę zawodową można rozpocząć po spełnieniu określonych warunków dotyczących posiadanego wykształcenia.

Ustawodawca przyjął tutaj zasadę by w pierwszej kolejności zdobyć odpowiednie wykształcenie, a dopiero w kolejnym etapie odbywać praktykę zawodową. Praktykę mogą odbywać więc osoby, które już posiadają odpowiednią wiedzę techniczną, co pozwoli im na dokładne poznanie zagadnień i czynności technicznych wykonywanych w ramach specjalności uprawnień o jakie się ubiegają.

Rozpoczęcie praktyki zawodowej

01. po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów lub po ukończeniu 3 roku studiów

Praktykę zawodową można rozpocząć po ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów wyższych.

Alternatywnie można także rozpocząć taką praktykę po ukończeniu 3 roku studiów na właściwym kierunku. W tym wypadku biorąc pod uwagę fakt, iż zwykle wymagany okres praktyki wynosi od 1,5 do 2,5 roku, o uprawnienia można by było się ubiegać zaraz po obronie dyplomu. Należy jednak zachować rozsądek, szczególnie w przypadku osób studiujących stacjonarnie – rzetelne odbycie praktyki zawodowej w tym wypadku może wzbudzić wątpliwości komisji kwalifikacyjnej.

02. po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Praktykę zawodową mogą także rozpocząć osoby z wykształceniem średnim technicznym lub z dyplomem potwierdzającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Odpowiednie wykształcenie to podstawa

Kierunek ukończonych lub trwających studiów ma kluczowe znaczenie dla uznania praktyki zawodowej za odpowiednią. Choć przepisy nie mówią o tym wprost, powinien on być odpowiedni lub pokrewny do specjalności i zakresu uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy. Listę kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla danych uprawnień jednoznacznie określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przykładowo dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń odpowiednim wykształceniem będzie kierunek studiów w zakresie budownictwa.

Podobnie w przypadku wykształcenia średniego zawodowego tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje musi być zgodny z wykazem zawodów związanych z budownictwem. Przykładowo dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiednimi zawodami będą: technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla.

Sprawdź czy posiadasz wymagane wykształcenie do zdobycia uprawnień budowlanych TUTAJ

Czy rozpoczęcie praktyki trzeba rejestrować w Okręgowej Izbie Inżynierów ?

W obowiązującym stanie prawnym przepisy nie nakładają obowiązku rejestracji rozpoczęcia praktyki zawodowej we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. Obowiązek taki dotyczył książki praktyki zawodowej, która musiała być opieczętowana i zarejestrowana przez przedstawiciela komisji kwalifikacyjnej. Wówczas rozpoczęcie praktyki zawodowej możliwe było, nie wcześniej niż data rejestracji książki praktyk. Jednak we wrześniu 2014 po nowelizacji przepisów książka praktyki została zastąpiona oświadczeniem, którego rejestrować już nie trzeba.

80 odpowiedzi na “Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową”

Witam,
Czy mogę rozpocząć praktykę zawodową, jeżeli skończyłem inżynierkę w innym kraju, a na studia magisterskie poszedłem w Polsce? Czyli z momentu przyjęcia mnie na studia w Polsce mógłbym już zacząć zbierać praktyki?
Z góry dzięki, pozdrawiam!

Niestety zazwyczaj nie jest to takie proste. Problemem jest tutaj zakres przedmiotów na kierunku i jego porównanie z kierunkami odpowiednimi dla poszczególnych uprawnień budowlanych. Nawet jeżeli zostałeś przyjęty na stopień studiów magisterskich na polskiej uczelni, to dla PIIB może się to okazać niewystarczające. Ze względu na wiele niewiadomych w tym pytaniu polecam udać się do najbliższej okręgowej PIIB z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i zasięgnąć opinii.

Dzień dobry,

aktualnie jestem na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika. W czerwcu będę miał tytuł mgr inż. Po 3 roku studiów (pół roku przed uzyskaniem tytułu inż.) rozpocząłem prace w biurze projektowym na stanowisku asystenta projektanta, na którym to pracuję do dnia dzisiejszego. Czy przepracowany przeze mnie czas mogę wliczyć do praktyki potrzebnej do uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami? Jeśli tak, to jak to najlepiej i z najlepszą korzyścią dla mnie wykorzystać? Pozdrawiam

Praktykę można rozpocząć po ukończeniu 3 roku studiów lub uzyskaniu tytułu inżyniera. Tak więc jeżeli będzie odpowiedni kierownik praktyki oraz jej zakres to taką praktykę można będzie zaliczyć do wspomnianych uprawnień.

„dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika ” czy oznacza to, że ukończenie technikum budowlanego bez uzyskania tytułu technika budownictwa kwalifikuje mnie starania się o uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w ograniczonym zakresie ? Jeśli nie to co w takim razie oznacza ten termin ?

Prawdopodobnie chodzi tutaj o „stare” wykształcenie średnie, które odpowiadało zakresowi obecnego technika, ale było inaczej nazywane.
W obecnej sytuacji potrzeby będzie minimum tytuł technika.

Czy po uzyskaniu tytułu magistra Gospodarki Przestrzennej można starać się o uprawnienia budowlane? Z wykazu kierunków w Rozporządzeniu nie wynika jednoznacznie czy ten kierunek również kwalifikuje się do uzyskania takich uprawnień. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dzień dobry,
jeżeli po uzyskaniu tytułu inż.arch. rozpoczęłam pracę w biurze projektowym i do końca studiów mgr kontynuowałam pracę to czy ten okres mogę zaliczyć do praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień w spec. arch bez ograniczeń ?
Pozdrawiam

Witam!

Po uzyskaniu tytułu magistra budownictwa rozpocząłem pracę w firmie o specjalności sanitarnej oraz równolegle zacząłem zaoczne studia magisterskie na inżynierii środowiska. Obecnie mija już 1,5 roku wymagane do praktyki oraz w ciągu 3 miesięcy będę bronił tytułu magistra z kierunki inżynierii środowiska. Tu zaczyna się moje pytanie, czy półroczna praktyka zawodowa odbyta przed uzyskaniem tytułu magistra inżynierii środowiska umożliwi mi uzyskanie pełnych uprawnień w tym zakresie? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz! Pozdrawiam!

Teoretycznie w przepisach warunkiem jest ukończenie 3 roku studiów lub obrona inżyniera (I stopień studiów). W praktyce natomiast niektóre izby wymagają by ten ukończony kierunek był odpowiedni do zakresu uprawnień o jakie się ubiegamy. Tak więc jeżeli I stopień studiów to inżynieria środowiska to nie będzie problemów. Jeżeli natomiast inny kierunek jak np budownictwo to w niektórych izbach mogą być problemy. Polecam więc zapytań bezpośrednio w swojej izbie by się potem nie rozczarować.

Witam,
Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba mieć już książki praktyk jednak 20.08.2014r zdążyłam ja pobrać, studia I stopnia ukończyłam 05.2014r. Czy praktykę powinnam zacząć rozpisywać od dnia pobrania książki czy od maja bo tak zaczęłam pracę zawodową? i czy muszę okazywać wogolę wypełnioną książkę, czy udokumentować praktykę zgodnie z nowymi zasadami?

Witam.
III-ci rok studiów inżynierskich ukończyłem w czerwcu 2015 roku,
IV-ty (ostatni) rok zgodnie z planem rok później. Nie składałem jednak pracy inżynierskiej przez dwa lata a którą obroniłem we wrześniu 2018?
W branży pracuję od 1999 roku do dziś.
Od kiedy mogę liczyć praktykę?
Pozdrawiam.

W przepisach jest zapis o dopuczszeniu praktyki po ukończeniu 3 roku studiów , ale to raczej dotyczy studiów jednolitych. Więc raczej należy nastawić się na termin od obrony pracy inżynierskiej.

Witam,
Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: „Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych”. Na jakiej podstawie określany jest termin ukończenia 3 roku? Czy wystarczy przyjąć rok przed ukończeniem studiów, czy wymagane jest jakieś potwierdzenie ?

Za czasów rejestracji książek praktyk przyjmowało się w przypadku studiów II stopniowych, że etapem tym jest obrona tytułu inżyniera, a dla studiów I stopniowych wpis na kolejny ( po 3 roku ) semestr studiów. Teraz powinno być podobnie.

Dzień dobry

Wśród kolegów powstała dyskusja na następujący temat.

Ukończyliśmy energetykę 1 stopnia, co daje nam możliwość ubiegania się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie. Lada dzień rozpoczynamy studia niestacjonarne na kierunku elektrotechnika drugiego stopnia co daje możliwość ubiegania się o te same uprawniania bez ograniczeń. Pracujemy w zawodzie który kwalifikowałby się do praktyki zawodowej.
Czy czas po uzyskaniu tytułu inzyniera w nowej pracy można zaliczać do praktyki niezbędnej do podejścia do egzaminu na uprawniania bez ograniczeń, jeżeli jeszcze nie ukończyliśmy elektrotechniki 2 stopnia?

Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ czym taka praktyka różniłaby się od obecnej, która podchodzi pod egzamin na uprawniania w ograniczonym zakresie.

Dziękuję za odpowiedź.

Tak, praktykę po uzyskaniu tytułu inżyniera można zaliczyć do praktyki do uprawnień bez ograniczeń. Oczywiście jeżeli kierownik praktyki posiada uprawnienia nieograniczone.

Dzień dobry;
Interesuje mnie zdobycie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w Specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ukończyłem II stopień Energetyki PG więc muszę odbyć praktykę na budowie w czasie 1.5 roku. Proszę mi powiedzieć czy jeżeli odbędę praktykę to ma ona jakiś „okres ważności” w przeciągu którego muszę przystąpić do egzaminu?

Nie nie ma okresu ważności, natomiast trzeba pamiętać, iż co kilka lat zmieniają się przepisy i można zostać na przysłowiowym „lodzie” jak np. technicy około 10 lat temu.

Witam
Słyszałem że jest problem z zaliczeniem praktyki zdobytej na budowach domów jednorodzinnych. Czy jest gdzieś odgórnie narzucone na jakich budowach powinna być zdobywana praktyka zawodowa? Dodam że ubiegam się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Nie jest nigdzie w przepisach zabroniona taka praktyka, natomiast faktem jest, iż na budowie domków jednorodzinnych ciężko jest zgłębić wystarczająco większość potrzebnego zakresu praktyki. Nie ma także co z góry skreślać takiej praktyki bo to zależy od komisji i interpretacji, natomiast na samym egzaminie z wiedzy praktycznej może być także duży problem.

Witam,

Ukończyłam studia inżynierskie I stopnia na kierunku budownictwo ponad dwa lata temu. Od tego momentu podjęłam pracę na stanowisku inżynier budowy. W międzyczasie trwania pracy kończyłam studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo. Obroniłam się w kwietniu bieżącego roku.
Mam w sumie przepracowane dwa lata w okresie pomiędzy obroną pracy inżynierskiej i magisterskiej oraz niecałe cztery miesiące po obronie pracy magisterskiej. Czy w związku z powyższym mogę przystąpić do uprawnień w sesji zimowej? Czy okres 1,5 roku praktyki zawodowej liczy się dopiero od momentu uzyskania tytułu magistra inżyniera czy praktyka odbyta wcześniej (po obronie pracy inżynierskiej) również wlicza się do tego okresu?

Czas praktyki w przypadku studiów dwustopniowych liczy się od uzyskania tytułu inżyniera.

Jestem studentką II stopnia na architekturze, od rou pracuje w biurze projektowym w momencie uzyskania dyplomu mgr (czerwoec 2019) bede miec staz pracy ponad dwa lata, czy mlge te lata zaliczyc do praktyki?

Zgodnie z przepisami praktykę można zaliczać od ukończenia 3 roku studiów lub zdobycia tytułu magistra/ inżyniera.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa zaliczanie praktyki najwcześniej dopiero po ukończeniu 3 roku studiów. Czy jest możliwość, aby z uwagi na zdobytą praktykę i wykonywaną pracę za moment rozpoczęcia praktyki uznać ukończenie 2 roku studiów ( studiów kierunkowych I stopnia)? Czy jest jakieś narzędzie odwoławcze?

Termin jest jasno określony w przepisach. Można od decyzji okręgowej komisji odwołać się do krajowej komisji, oraz do sądu administracyjnego ale to raczej z góry skazane jest na porażkę w tym wypadku.

Witam
Słyszałem że jest problem z zaliczeniem praktyki zdobytej na budowach domów jednorodzinnych. Czy jest gdzieś odgórnie narzucone na jakich budowach powinna być zdobywana praktyka zawodowa? Dodam że ubiegam się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

Witam
Mam takie pytanie, gdyż znalazłem informacje, że praktykę zawodową mogę zacząć po ukończeniu 3 roku (6 semestru), czy odnosi się to też do studiów niestacjonarnych które trwają 4,5 roku ?

W przepisach nie ma rozgraniczenia co do sposobu odbywania studiów ( stacjonarne, niestacjonarne ) tak więc zapis odnosi się do każdego rodzaju studiów.

Witam,
Moja sytuacja wygląda następująco; posiadam tytuł technika budownictwa i obecnie skończyłem drugi rok studiów niestacjonarnych na kierunku budownictwo. W tygodniu pracuję w firmie budowlanej pod nadzorem kierownika z uprawnieniami nieograniczonymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Po zakończeniu studiów chciałbym przystąpić do egzaminu na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności. Czy jest możliwość, żeby rozpocząć praktykę zawodową teraz i po trzech latach oraz w międzyczasie zdobytym tytule inżyniera, przystąpić do egzaminu na uprawnienia nieograniczone ?

W lipcu ukończyłem studia inżynierskie budownictwo. Zaraz po ukończeniu studiow poszedłem do pracy jako asystent projektanta. Od października wybieram się na studia magisterskie czy po ukonczeniu studiów i odbyciu praktyki zawodowej ( rok jako asystent projektanta, półtora roku na budowie ) będę mógł przystapic do egzaminu na uprawnienia bez ograniczen do kierowania i projektowania. Czy dopiero po ukończeniu studiów magisterskich mogę zbierac praktykę zawodowa na uprawnienia wyżej wymienione??

W dniu dzisiejszym w OIIB otrzymałem informację, że praktyka projektowa przed uzyskaniem tytułu mgr będzie zaliczona. Tytuł jedynie skróci jej czas do 1 roku.

Czy to oficjalna informacja na „papierze”? Niestety kwestia ta nie jest odgórnie uregulowana i w każdej izbie może być inaczej. Napisz coś więcej jakie uprawnienia oraz jaka izba. Trochę budzi wątpliwości stwierdzenie, iż „tytuł skróci jej czas do roku” gdzie uprawnienia do projektowania bez ograniczeń nie są możliwe bez II stopnia studiów i ustawodawca nie podaje możliwości ich zdobycia nawet przy dłuższej praktyce – tak jak to ma miejsce w przypadku uprawnień wykonawczych BO.

Witam.
jestem po inżynierze budownictwa i mam w planach od sierpnia 2018r. rozpocząć praktykę budowlaną. Od września 2019r. wybieram się na studia magisterskie Architektury. czy po skończeniu studiów II stopnia mogę ubiegać się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej? czy ta praktyka zawodowa z 2018 będzie uznana czy trzeba do niej przystąpić dopiero po ukończeniu studiów II stopnia?

Z tego co do tej pory wiadomo IARP wymaga ukończenia I i II stopnia na kierunku architektura tak więc może to nie być możliwe.

Witam,
Prawdopodobnie temat wałkowany ale zapytam.
Stopień inżyniera o specjalnsci elektrotechnika zdobyłem w 2001 roku 2009 pracuje w biurze projektowym na stawnowisku projektant/inzynier budowy. 2 miesiące temu obroniłem się na magistra (kierunek elektrotechnika). Czy w takim razie mogę składać dokumenty na uprawnienia na projektowanie i kierowanie bez ograniczeń? czy praktyka zaczyna liczyć dopiero od zdanego stopnia magistra?

dodam że mam udokumentowaną praktykę z budowy i biura projektowego

Dla uprawnień projektowych praktyka dopiero od magistra.

Witam,
Mam pytanie dotyczące odbywania praktyki zawodowej a mianowicie jestem pracownikiem/referentem w referacie budownictwa starostwa powiatowego od blisko dwóch lat, w najbliższym czasie zamierzam podjąć studnia na kierunku inżynieria środowiska i starać się o uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie. Czy istnieję możliwość zaliczenia praktyki wstecz? Posiadam tytuł magistra z gospodarki przestrzennej, który oczywiście nie daje mi możliwości wykonania uprawnień w takiej specjalności stad decyzja o kolejnych studiach. Jak odbywa się ewentualnie takie zaliczenie praktyk? na oświadczenie? ogólnie wiem ze jest możliwość odbycia praktyki w organach architektonicznych który wydłuża długość praktyk razy dwa ale jeśli istniałaby możliwość zaliczenia praktyki wstecz to zaraz po studiach miałbym odbytą praktykę. Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedz.

Nie ma możliwości zaliczenia praktyki wstecz bez odpowiedniego wykształcenia opisanego w powyższym wpisie.

Witam,
Jestem po kierunku Inżynierii Środowiska I- stopnia, interesuje mnie rozpoczęcie praktyki budowlanej specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Obecnie nie pracuje na stanowisku pełniącym funkcję techniczną na budowie, moja sytuacja jest o tyle skomplikowana że firma, w której dotychczas pracowałem została częściowo przejęta przez inną firmę zajmującą się budową sieci gazowych, niestety z przejściem na innego pracodawcę nie zmieniono mi stanowiska.
1.Czy pełnienie obowiązków bez zmiany stanowiska (np. na Inżyniera budowy), będzie zaliczone do okresu trwania praktyki?
2.Czy do rozpoczęcia praktyki wymagane jest moje członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa?
3.Czy muszę wnosić jakieś opłaty związane z rozpoczęciem praktyki?
4.Aby udokumentować praktykę wystarczy oświadczenie wraz z załączonym zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej?

1. Akceptowanymi stanowiskami dla uprawnień wykonawczych są inżynier/majster budowy. Pozostałe nie zamykają całkowicie drogi, natomiast mogą powodować konieczność dodatkowych wyjaśnień. To już zależy co się na praktyce robiło.
2. Członkiem izby zostaje się po zdobyciu uprawnień.
3. Praktyka nic nie kosztuje w izbie, dopiero kwalifikacja i egzaminy.
4. Dla standardowej praktyki tak.

Witam,
Posiadam dyplom magistra inżyniera – kierunek automatyka i robotyka. Po studiach podjąłem pracę (umowa o pracę) w biurze projektowym zajmującym się instalacjami elektrycznymi. Moje stanowisko na umowie to Projektant Instalacji Elektrycznych i Teletechnicznych.
Pracuję tak już 8 lat. Dodatkowo prowadzę działalność i również wykonuję projekty rozliczane poprzez f-rę. Każdy projekt jest podpisywany przez osoby posiadające upr. budowlane bez ograniczeń będące czynnymi członkami Izb Budowlanych.
Chciałbym skończyć studia zaoczne uzupełniające II stopnia o kierunku elektrotechnika.
Czy mogę przepracowane lata zaliczyć w zakres wymaganej praktyki zawodowej?

Do uzyskania uprawnień bez ograniczeń potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Aktualnie kierunek automatyka i robotyka pozwala na ubieganie się o uprawnienia elektryczne w ograniczonym zakresie. Praktykę zawodową choć nie jest to zdefiniowane w przepisach izby zaliczają dopiero po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenie ( lub zaliczenia 3 roku na odpowiednim kierunku). Tak więc w twoim przypadku zaliczenie wspomnianej praktyki byłoby możliwe jedynie dla uprawnień ograniczonych i to tylko po dacie 09.2014 ( wtedy weszły oświadczenia, a wcześniej była książka praktyki rejestrowana).

Witam.pracuje w firmie która zajmuje się remontami wykończeniami i budowa małej kubatury(z tym ze jeszcze nie budują)czy praca w takiej firmie liczy mi się do uprawnień budowlanych ?

Jeżeli są to drobne prace to raczej należy je traktować dodatkowo jako praktykę zawodową. Są różne interpretacje izb ale, na zbyt wiele w takim przypadku nie warto się nastawiać.

Witam,
ubiegam się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń – architektura. W procesie rekrutacyjnym komisja zakwestionowała odbytą praktykę projektową w trakcie trwania studiów chociaż w roku 2013 zarejestrowałam książkę praktyk w izbie będąc po 3 roku stud. 1 stopinia a następnie po 24.09.2015 odbywałam praktyki udokumentowane na podstawie oświadczeń. Według komisji powinnam dopiero po ukończeniu studiów II stopnia odbyć i udokumentować min. rok praktyki projektowej … czy ktoś miał taką sytuację ? co można zrobić?
Komisja powołuje się na dyrektywę 2013/55/UE a kwestię min. rok praktyki projektowej po ukończeniu studiów II stopnia argumentuje słowami ” w przypadku uprawnień budowlanych do projektowania przyjmuje się że zasada min. 1 roku praktyki po ukończeniu studiów 2 stopnia odnosi się do praktyki projektowej”…

Niestety w przypadku IARP to powtarzająca się interpretacja, nie poparta w oficjalnych polskich aktach prawnych.
Można oczywiście się odwoływać a administracyjnym toku instancji ale to proces długotrwały i raczej skazany na porażkę niestety.
Najprościej chyba uzupełnić brakującą praktykę w obecnej chwili.

Witam, przeczytałem chyba wszystkie artykuły na Państwa stronie i zostałem jej wielkim fanem, dzięki za kawał dobrej roboty! Analizując wszystkie kwestie mam jednak kilka nierozwianych pytań:

1. Pisaliście Państwo, że można zaliczyć praktykę studencką gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego – Czy to oznacza, że praktykę studencką, na której byłem za granicą w ramach programu Erasmus (3 miesiące) mogę także uznać przy oświadczeniu ?

2. Na stronie podlaskiej izby widnieje zapis ” Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej OIIB prosi osoby które odbywały praktykę zawodową w czasie studiów o dostarczenie potwierdzenia zaliczenia 3 roku (6 semestr).” – Nie za bardzo rozumiem co to oznacza, przecież ubiegając się o uprawnienia budowlane muszę posiadać tytuł inżyniera lub magistra, co za tym idzie mieć ukończony 3 rok studiów. Czy informacja dyplomu jes potwierdzeniem zaliczenia 3 roku lub co nim może być ?

3. Pisaliście Państwo „Nie ma znaczenia liczba przepracowanych godzin w danym dniu pracy. Tak więc niezależnie od tego czy kandydat pracował 1 godzinę czy 10 , i tak zostanie to potraktowane jaki 1 dzień pracy.” – Czy w takim wypadku, jeżeli po ukończeniu 3 roku studiów, pracowałem poza zajęciami w firmie budowlanej po około 2-3 godziny dziennie, to czy taką praktykę również licze jako dni pełne, a w konsekwencji mogę podliczyć cały semestr pracy, podczas gdy studiowałem ?

4. Praktyka pod kątem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga odbycia pracy 1,5 roku na budowie (w przypadku posiadanego tytułu magistra). W związku z tym chciałbym spytać czy praktyki pod kątem uprawnień bez ograniczeń dla II absolwentów stopnia mogą się liczyć już od 3 roku studiów I stopnia? Na moim przykładzie, skoro dotychczas mając już wyrobionych ponad 1,5 roku praktyk na budowie równocześnie studiując, mogę od razu po uzyskaniu dyplomu magistra składać wniosek do Izby o przyznanie uprawnień? Czy okres praktyk dla uprawnień bez ograniczeń II stopnia liczy się dopiero PO uzyskaniu tytułu II stopnia ?

Dziękuję,
Pozdrawiam

Książkę praktyk wybrałem w 2008 roku będąc na 3 roku studiów (do dnia dzisiejszego nie wypełniona) czy w obecnym czasie wystarczy ze wypełnię formularz zbiorczy od dnia 24.09.2014 do np 20.02.2018 r. i praktykę będę miał zaliczoną. Czy może, wybrana raz książka praktyk musi być złożona w PIIB niezależnie od zestawienia zbiorczego?

Nie ma obowiązku składania już pobranej książki praktyki zawodowej. Od września 2014 roku można ją z powodzeniem zastąpić zestawieniem.

Dzień dobry,.

Ukończyłem 3,5-letnie studia inżynierskie (inżynieria środowiska). Po trzecim roku dostałem się na praktyki a następnie podjąłem pracę w dużej firmie budowlanej. W międzyczasie rozpocząłem studia magisterskie (również inżynieria środowiska). Do czerwca bieżącego roku zamierzam obronić pracę magisterską. Tutaj moje pytanie: czy w momencie obrony pracy magisterskiej, mając już wymagane i udokumentowane ponad 1,5 roku pracy na budowie, mogę starać się o uzyskanie uprawnień bez ograniczeń?

Pozdrawiam,
Tymon

Jeżeli wszystkie inne warunki dotyczące praktyki oraz kierownika są spełnione to po 3 roku można zaliczyć taką praktykę.

Witam
Ukończyłem technikum budowlane w 2009r, w 2014 mój przełożony namówił mnie abym zaczął zbierać staż niezbędny do uprawnień. W międzyczasie a dokładnie w kwietniu 2017 obroniłem inżynierkę z budownictwa.
moje pytanie :
czy w związku z powyższym mogę przystąpić do egzaminu na uprawnienia bez ograniczeń – czy staż zdobyty w latach 2014-2016 będzie zaliczony

Witam, posiadam uprawnienia Toromistrza, czy gdybym rozpoczął teraz praktykę to bedzie ona mi się liczyla do uprawnień nieograniczonych którą planuje zaczac za rok po trzecim roku studiów?

Jako toromistrz mogę miec tylko uprawnienia w ograniczonym zakresie ale za rok juz bede mogl praktykować do nieograniczonych i chcialbym sie dowiedzieć czy to bedzie się liczylo.

Pozdrawiam

Uprawnienia toromistrza nie mają żadnego znaczenia/wpływu na uzyskanie uprawnień budowlanych. Tryb odbycia praktyki zawodowej będzie więc wg zasad ogólnych.

Jeszcze mam jedno pytanko
Jak pracuje w nadzorze inwestorskim w biurze inżyniera kontraktu, bedąc jego asytentem zalicza mi się to do uprawnień budowlanych ?

Piib nie akceptuje praktyki w nadzorze inwestorskim. ( o dziwo IARP już tak ;0)

Witam,

Posiadając tytuł inż oraz staż pracy na budowie mogę rozpocząć w tym samym czasie studia II stopnia ( trwajace 2 lata ) oraz praktykę w biurze projektowym ( rowniez 2 lata ) by móc starać się o uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń ?

Pozdrawiam
Tomek

Dzień dobry,

Zwracam się z pytaniem jak zalicza mi się praktyka do uprawnień. Aktualnie pracuje przy budowie autostrady u podwykonawcy, od 04.2016, studia stacjonarne I stopnia skończyłem na kierunku inżynierii środowiska i ukończyłem 02.2016. Wybrałem się na studia stacjonarne II stopnia na kierunek energetyka i planowana obrona jest na wrzesień. Chciałbym zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanym.
Z tego co mi wiadomo muszę odbyć praktykę 1,5 roku. ten czas praktyki zaliczał by mi się od 02.2016 ?
Dziękuje za odpowiedź

Obecnie w rozporządzeniu ws samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest mowa o rozpoczęciu praktyki po zdobyciu tytułu magistra i/lub inżyniera lub ukończeniu 3 roku studiów. W praktyce często izby wymagają by kierunek był odpowiedni lub pokrewny specjalności o jaką się ubiegamy. ( co ciekawe ustawodawca nie wpisał takiego wymogu w rozporządzeniu ;)).
Kierunek inżynieria środowiska spełnia powyższe kryteria dla uprawnień sanitarnych tak więc praktyka powinna być liczona po zdobyciu tytułu inżyniera.

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozdziale 2 mówi:

3. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

W związku z tym, moje pytanie brzmi. Co w przypadku kiedy studia wyższe (techniczne ale nie budowlane) ukończyłem 8 lat temu, posiadam już wymagane ponad 3 lata doświadczenia na budowie, ale dopiero w marcu 2018 roku mam zamiar obronić pracę inżynierską na kierunku Budownictwo (obecnie kończę VI semestr). Czy teoretycznie zaraz po obronie pracy mogę przystąpić do egzaminu na uprawnienia pokazując praktykę „odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych” (tych moich pierwszych sprzed 8 lat)?

To prawda, że wspomniane rozporządzenie jest w tym zakresie nieprecyzyjne i czytając go dosłownie można dojść do wniosku, iż wystarczy ukończyć 3 rok studiów na jakimkolwiek kierunku by rozpocząć praktykę.
Niestety interpretacja izb nie wygląda już tak „różowo” i aby praktyka została zaliczona kierunek powinien być odpowiedni lub pokrewny danym uprawnieniom o jakie się ubiegamy.
Tak więc praktykę powinien Pan zacząć dopiero po ukończeniu 3 roku studiów na kierunku Budownictwo.

Dzień dobry,

Nawiązując. Jestem w trakcie studiów magisterskich na kierunku innym niż budownictwo (w czerwcu bronie mgr inż.) Chciałbym w październiku rozpocząć studia niestacjonarne II stop. kierunek budownictwo (pisząc egzamin wstępny i opierając się na wynikach z ukończonych studiów inżynierskich). Pytanie: czy mogę zacząć praktykę zawodową w trakcie tych studiów? Warunek 3 roku studiów jest „względnie” spełniony. Chciałbym się odnieś też do Art.14 ust. 4a z Prawa budowlanego:
„Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16 delegacja ustawowa, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 168b współpraca w prowadzeniu studiów ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.”
Tyle że nie znalazłem nigdzie więcej informacji o umowach między uczelniami a OIIB.

Zgadza się, iż obecnie trudno znaleźć informację o umowach między uczelniami i PIIB, gdyż na koniec 2017 roku nie było żadnej takiej umowy. Jest to zapis wprowadzony przez tzw. ustawę deregulacyjną ale na chwilę obecną wydaje się być martwy.
Co do rozpoczęcia praktyki to faktycznie przepisy są nieprecyzyjne i interpretując je dosłownie można rozpoczynać praktykę nawet po 3 roku turystyki itp. W praktyce jednak nie jest tak łatwo i PIIB zalicza praktyki po ukończeniu 3 roku na kierunku odpowiednim lub pokrewnym wymienionym w rozporządzeniu. Dodatkowo aktualnie dąży się do tego by kierunek studiów I i II stopnia był tożsamy by móc zaliczyć to wykształcenie do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych.

„Dodatkowo aktualnie dąży się do tego by kierunek studiów I i II stopnia był tożsamy by móc zaliczyć to wykształcenie do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych.”
Może Pan rozwinąć, bo nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem.
Teraz naszła mnie myśl czy te studia II stopnia które chciałbym zacząć (bez skończonego I stopnia na kierunku odpowiednim) pozwoliłby mi się ubiegać o uprawnienia bez ograniczeń.

Też mnie to ciekawi, z tym że ja jestem po 2,5 roku studiów, a praktyki mogę zbierać z racji tytułu technika. Czy gdy już zdobędę upragnionego inżyniera, będę mógł zaliczyć praktyki przebyte do tego czasu?

A jak z praktyką odbywaną po ukończeniu trzeciego roku studiów? Co to znaczy, że trzeba mieć dyplom (inżynier – 3,5 roku) ALBO po trzecim roku? Ja bronię się w lutym ale już robię praktykę na budowie (jestem po 3,5 roku ale bez dyplomu). Czy tę praktykę będę mógł w przyszłości sobie zaliczyć do uprawnień? Pozdrawiam

Termin ukończenie roku nie jest ustawowo zdefiniowany i generalnie każda uczelnia w swoim regulaminie definiuje go inaczej. W epoce pobierania i rejestracji książki praktyki zawodowej ( co było konieczne do rozpoczęcia praktyki ) do Izby przychodziło się z indeksem z wpisem na 4 rok studiów, więc to myślę najprostsza interpretacja.

Zastanawiam się czy mogę sobie zaliczyć praktyki zawodowe, które podjąłem przed wydaniem książki praktyki, skoro ona już nie obowiązuje?

Też interesuje mnie odpowiedź na to pytanie. Czy można zaliczyć praktyki sprzed daty wejścia w życie nowych przepisów (24.09.2014) ?

Nie, gdyż praktykę na podstawie oświadczenia i zestawienia zbiorczego można zaliczyć tylko po 24.09.2015