Skip to main content

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

Zgodnie ze zaktualizowanym Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 24.09.2014 praktykę zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych można rozpocząć po uzyskaniu:

dyplomu ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych

– kierunek ukończonych/trwających studiów musi oczywiście być odpowiednim lub pokrewnym z kierunkiem studiów określonym w wykazie dla danej specjalności i rodzaju uprawnień, o które będziemy się ubiegać
przykładowo dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń odpowiednim wykształceniem będzie kierunek studiów w zakresie budownictwa

 

lub

uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

– tytuł zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje musi być zgodny z wykazem zawodów związanych z budownictwem

przykładowo dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiednimi zawodami będą: technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla

Sprawdź czy posiadasz wymagane wykształcenie do zdobycia uprawnień budowlanych TUTAJ

Szczegółowe zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia

Czy rozpoczęcie praktyki trzeba rejestrować w Okręgowej Izbie Inżynierów ?

W obowiązującym stanie prawnym przepisy nie nakładają obowiązku rejestracji rozpoczęcia praktyki zawodowej we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa. Obowiązek taki dotyczył książki praktyki zawodowej, która musiała być opieczętowana i zarejestrowana przez przedstawiciela komisji kwalifikacyjnej. Wówczas rozpoczęcie praktyki zawodowej możliwe było, nie wcześniej niż data rejestracji książki praktyk.

8 myśli na temat “Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

 1. Zastanawiam się czy mogę sobie zaliczyć praktyki zawodowe, które podjąłem przed wydaniem książki praktyki, skoro ona już nie obowiązuje?

  1. Też interesuje mnie odpowiedź na to pytanie. Czy można zaliczyć praktyki sprzed daty wejścia w życie nowych przepisów (24.09.2014) ?

 2. A jak z praktyką odbywaną po ukończeniu trzeciego roku studiów? Co to znaczy, że trzeba mieć dyplom (inżynier – 3,5 roku) ALBO po trzecim roku? Ja bronię się w lutym ale już robię praktykę na budowie (jestem po 3,5 roku ale bez dyplomu). Czy tę praktykę będę mógł w przyszłości sobie zaliczyć do uprawnień? Pozdrawiam

  1. Termin ukończenie roku nie jest ustawowo zdefiniowany i generalnie każda uczelnia w swoim regulaminie definiuje go inaczej. W epoce pobierania i rejestracji książki praktyki zawodowej ( co było konieczne do rozpoczęcia praktyki ) do Izby przychodziło się z indeksem z wpisem na 4 rok studiów, więc to myślę najprostsza interpretacja.

 3. Też mnie to ciekawi, z tym że ja jestem po 2,5 roku studiów, a praktyki mogę zbierać z racji tytułu technika. Czy gdy już zdobędę upragnionego inżyniera, będę mógł zaliczyć praktyki przebyte do tego czasu?

 4. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozdziale 2 mówi:

  3. Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

  W związku z tym, moje pytanie brzmi. Co w przypadku kiedy studia wyższe (techniczne ale nie budowlane) ukończyłem 8 lat temu, posiadam już wymagane ponad 3 lata doświadczenia na budowie, ale dopiero w marcu 2018 roku mam zamiar obronić pracę inżynierską na kierunku Budownictwo (obecnie kończę VI semestr). Czy teoretycznie zaraz po obronie pracy mogę przystąpić do egzaminu na uprawnienia pokazując praktykę „odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych” (tych moich pierwszych sprzed 8 lat)?

  1. To prawda, że wspomniane rozporządzenie jest w tym zakresie nieprecyzyjne i czytając go dosłownie można dojść do wniosku, iż wystarczy ukończyć 3 rok studiów na jakimkolwiek kierunku by rozpocząć praktykę.
   Niestety interpretacja izb nie wygląda już tak „różowo” i aby praktyka została zaliczona kierunek powinien być odpowiedni lub pokrewny danym uprawnieniom o jakie się ubiegamy.
   Tak więc praktykę powinien Pan zacząć dopiero po ukończeniu 3 roku studiów na kierunku Budownictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *