Kategorie
Wymagania

Wykaz zawodów związanych z budownictwem

Wykaz zawodów związanych z budownictwem zawarty w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zawiera listę zawodów z branży budowlanej powiązanych z konkretnymi specjalnościami uprawnień budowlanych. Zestawienie służy do określenia czy dany kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane posiadający tytuł technika lub mistrza posiada odpowiednie wykształcenie.

Weryfikacji posiadanego wykształcenia i kwalifikowania w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla określonej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo uzyskanych kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika z poniższym wykazem zawodów związanych z budownictwem.

Sprawdź jak zdobyć uprawnienia budowlane po technikum.

Dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i przygotowanie zawodowe techników i mistrzów są:

 • odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
 • dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Wykaz zawodów związanych z budownictwem – dla techników lub mistrzów

 1. specjalność architektoniczna
  • technik architekt
 2. specjalność konstrukcyjno-budowlana
  • technik budownictwa
  • murarz
  • murarz-tynkarz
  • cieśla
 3. specjalność inżynieryjna mostowa
  • technik drogownictwa
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik budownictwa
 4. specjalność inżynieryjna drogowa
  • technik drogownictwa
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik budownictwa
 5. specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
  • technik dróg i mostów kolejowych
  • technik budownictwa
 6. specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • technik transportu kolejowego
  • technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 7. specjalność inżynieryjna hydrotechniczna
  • technik budownictwa
  • technik inżynierii środowiska i melioracji
  • technik budownictwa wodnego
  • technik melioracji wodnych
  • technik budownictwa wodnomelioracyjnego
 8. specjalność specjalność inżynieryjna wyburzeniowa – brak
 9. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
  • technik telekomunikacji
 10. specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  • technik urządzeń sanitarnych
  • technik energetyk
  • technik inżynierii środowiska i melioracji
  • technik gazownictwa
  • monter instalacji gazowych
  • monter sieci gazowych
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter sieci cieplnych
  • monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
  • monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych
 11. specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  • technik elektryk
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
  • elektryk

Sprawdź jakie uprawnienia budowlane z tytułem technika lub mistrza

Wymagane wykształcenie i praktyka

64 odpowiedzi na “Wykaz zawodów związanych z budownictwem”

Dzień dobry. Czy jako technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej mogę starać się o uprawnienia budowlane o specjalności sanitarnej ? Rafał Ptasznik

Czy jako technik budownictwa i Mistrz kominiarski z 11 letnia praktyką, jest jakaś możliwość uzyskać uprawnienia do wykonania kontroli wentylacji mechanicznej?
Pozdrawiam

Do kontroli wentylacji mechanicznej potrzebne są uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej lub konstrukcyjno budowlanej. Po techniku budowlanym jest możliwości ubiegania się o nie.

Posiadam technik pojazdów samochodowych, licencjat Bezpieczeństwo Narodowe oraz podyplomówka Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji

Witam. Posiadam tytuł technik mechanik o specj. Mechanika precyzyjna i automatyka. Czy mogę uzyskać jakieś uprawnienia w ograniczonym zakresie .

Niestety takiego kierunku nie ma na liście wymaganych kierunków dla żadnej ze specjalności uprawnień.

Posiadam tytuł technik urządzeń sanitarnych i mgr administracji, od 11 lat pracuję w Powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego czy taka praca może mi się wliczać do uprawnień w zakresie instalacji?

Kluczowy jest tutaj zakres wykonywanych obowiązków, oraz przede wszystkim gdzie one są wykonywane. Czy są to obowiązku jedynie biurowe czy też związane z pracami na budowie. Warto również dodać iż ewentualna praktyka w tym wypadku ulegnie dwukrotnemu wydłużeniu.

Cześć.
Posiadam tytuł: technolog robót wykonczeniowych w budownictwie (4letnie liceum profilowane budowlane) oraz tytuł: technik architekt 2letnie studium w szkole budowlanej(technik architekt), czy mogę się starać o uprawnienie budowlane?

Tytuł technik architekt pozwala na ograniczone uprawnienia wykonawcze w specjalności architektonicznej. Proszę sprawdzić w naszym kalkulatorze

Cześć.
Posiadam tytuł: technolog robót wykonczeniowych w budownictwie (4letnie liceum profilowane budowlane) oraz tytuł: technik architekt 2letnie studium w szkole budowlanej, czy mogę się starać o uprawnienie budowlane?

Witam. Mając tytuł technika budownictwa ogólnego, a wcześniej ukończyłem zasadniczą szkołę zawodową o kierunku: monter sanitarnych instalacji budowlanych (Hydraulika).
Czy w tym wypadku mogę starać się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Posiadam tytuł technika budowlanego oraz prowadzę firmę od 8 lat a od 2 lat wykonuje budowę domów w konstrukcji drewnianej szkieletowej oraz płyty fundamentowe i fundamenty. Każdy etap prac był odbierany przez kierownika budowy. Czy prowadzenie działalności w takim zakresie również się kwalifikuje do odbytej praktyki? I czy juz z zdobytymi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi ogr. mogę być kierownikiem budowy oraz projektować domy szkieletowe oraz prac związanych fundamentami?

W przypadku posiadania tytułu zawodowego technik budownictwa można ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie. Do tego potrzebne jest 4 lata praktyki na budowie.
Uprawnienia do projektowania dostępne są dopiero po ukończeniu studiów co najmniej I stopnia na odpowiednim kierunku.

Warto tutaj wiedzieć, iż posiadając uprawnienia ograniczone konstrukcyjno budowlane nie można nadzorować wszystkich robót, a jedynie te mieszczące się w ograniczeniach. Wspomniane ograniczenia przekraczają nawet niektóre domy jednorodzinne, więc warto się zainteresować na początek zakresem uprawnień ograniczonych, czy one będą miały w tym wypadku sens.

Witam, skończyłem technikum budowlane murarz – tynkarz czy dobrze rozumiem, że wystarczyło żebym przez 4 lata pracował na budowie później zdał egzamin i tak uzyskam uprawienia budowlane?

Potrzebny będzie tytuł zawodowy technik budownictwa lub dyplom mistrza w jednym z zawodów wymienionych w rozporządzeniu, czyli:murarz, murarz-tynkarz, cieśla.
Jeżeli chodzi o praktykę do potrzebne będą 4 lata, ale oczywiście musi być to praca w nadzorze nad robotami pod kierownictwem opiekuna z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
No i ważny szczegół w opisywanym przypadku możliwe jest uzyskanie jedynie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych do kierowania w ograniczonym zakresie.
https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-konstrukcyjno-budowlane/

Mam 42 lata I jestem technikiem budownictwa ogólnego. Ukonczylem 3 lata materiałoznawstwa na AGH Kraków. Od 20 lat pracuje na budowie dla europejskich firm a od 4 lat w swojej firmie sp z.o.o. w Polsce czym mógłbym się zajmować na dzień dzisiejszy, oraz jakie uprawnienia mogę zdobyć?

Z tytułem technik budownictwa można uzyskać uprawnienia wykonawcze ograniczone w wielu specjalnościach uprawnień, po odbyciu 4 lat praktyk na budowie.
Tutaj szczegółowe informacje w tym zakresie: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-specjalnosci-uprawnien/

Należy jednak wiedzieć, iż uprawnienia w ograniczonym zakresie są w praktyce mało przydatne w Polsce, ze względu na stopień ich ograniczenia. Przydają się jedynie w specyficznych sytuacjach ograniczonej liczbie osób.

Witam,jestem magistrem ekonomii, posiadam podyplomowe studia BHP, jestem inspektorem PPOŻ i posiadam 20 letnią praktykę w zawodzie. Chciałbym zdobyć uprawnienia budowlane. Czy obowiązkowo muszę ukończyć inżynierskie studia czy też mogę bezpośrednio ukończyć studia II stopnia na takowych kierunku.

Raczej wątpliwe jest by jakaś renomowana uczelnia techniczna przyjmowała na studia II stopnia na kierunkach wymienionych w rozporządzeniu osoby bez wykształcenia technicznego.
Kolejnym problemem może być fakt, iż niektóre komisje kwalifikacyjne mogą wymagać tytułu inżyniera po I stopniu studiów, więc tak czy inaczej może się okazać niezbędne ukończenie takich studiów inżynierskich „od początku”
Po więcej informacji odsyłamy do artykułu: https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-budowlane-gdy-jedynie-drugi-stopien-studiow-jest-odpowiedni/

Witam, jestem po Technikum Mechatronicznym oraz studiuję Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami (młody kierunek), czy jest szansa na zdobycie uprawnień budowlanych?

Bezpośrednio niestety nie bo taka specjalność nie została wymieniona w rozporządzeniu. Jedynie przez indywidualną interpretację izby, jeżeli specjalność jest związana ze specjalnością uprawnień jakie Ciebie interesują.

Ukończyłem technikum, o specjalności technik elektryk. Co muszę zrobić by starać się o uprawnienia budowlane specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Dzień dobry. Ukończyłem technikum kolejowe o specjalności: technik dróg i mostów kolejowych i pracuje już 4 lata w PKP PLK na stanowisku: diagnosta ds. nawierzchni i podtorza, który podlega bezpośrednio inspektorowi diagnoście ds. nawierzchni i podtorza. Czy to wystarczy, żeby uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie ? Jeśli nie, to czy stanowisko: toromistrz, (który podlega bezpośrednio pod naczelnika ds. drogowo-budowlanych), kwalifikuje się do zaliczenia praktyki na uprawnienia budowlane ?

Wykształcenie technik budowy dróg i mostów kolejowych umożliwia ubieganie się o uprawnienia kolejowe wykonawcze w ograniczonym zakresie ( specjalność KOB ). Praktykę taką można odbyć u zarządcy infrastruktury kolejowej, jednak w takim wypadku jej czas ulega dwukrotnemu wydłużeniu w stosunku do tradycyjnej praktyki na budowie. Tak więc wymagany okres praktyki w tym wypadku to nie 4 a 8 lat.

Na chwilę obecną zgodnie z listą wymagań powyżej niestety żadne. Chyba, że izba uzna iż przedmioty na tym kierunku odpowiadają przedmiotom na jednym z kierunków odpowiednich lub pokrewnych – ale aby to sprawdzić należy pewnie już złożyć dokumenty, a to wiąże się z kosztami.

witam
ukończyłem technikum budowlane – specjalność budownictwo ogólne
po szkole – zostałem zatrudniony jako administrator budynków mieszkalnych – pracowałem między 1995 a 2001 rokiem
obecnie pracuję jako inspektor techniczny – odpowiadam za stan techniczny budynków mieszkalnych
jak mam zdobyć uprawnienia jak nigdy nie pracowałem na budowie – po za praktykami w szkole – 3 lata

Niestety praktyka do uprawnień budowlanych wiąże się z wykonywaniem ściśle określonych obowiązków na budowie. Praca jako inspektor techniczny przy utrzymaniu budynków niestety się do nich nie zalicza.
Jedyną drogą w tym wypadku jest zmiana pracodawcy i zatrudnienie się przy wykonywaniu czynności na terenie budowy.

dzień dobry, mam pytanie-w 1993 roku ukończyłem w zespole szkół budowlanych Liceum Zawodowe o specjalności renowator zabytków architektury- nauka zakończona została egzaminem zawodowym;
robotnik wykwalifikowany murarz-tynkarz -renowator zabytków architektury-poźniej była matrua itp. liceum zawodowe trwało 4 -lata. od 20 lat prowadzę firmę budowlaną-o specjalizujemy się w remontachobiektów zabytkowych-czy jest jakaś minimalna szansa -bez robienia kolejnych studiów ( mam mgr-zupełnie nie związanego z budownictwem)-na uzyskanie uprawnień budowlanych-nawet w ograniczonym zakresie? czytam, czytam i nadal jestem głupi.dodam tylko,ze dwa-trzy lata poźniej licem zawodowe zostało zmienione za technikum..ale to już po mnie..prosże o podpowieź..dziękuję

ponownie witam-weryfikuję-na świadectwie dojrzałości z roku 1993 zostało to zapisane -nastepująco- ukończył naukę w Liceum zawodowym o czteroletnim okresie nauczania w zawodzie renowator zabytków architektury i złożył egzamin z nauki zawodu i uzyskał tytuł robotnika wykwalifikowanego w tym zawodzie.-
czy to coś mi daje? a jeśli nie-czy są jeszcze gdzieś w Polsce tachnika budowlane dla dorosłych ( zaoczne-eksternistyczne)? pozdrawiam

W kontekście uprawnień budowlanych takie wykształcenie niestety nic nie daje na chwilę obecną.

Ukończyłem technikum budowlane „budownictwo ogólne”. Od 9 lat pracuje przy budowie mostów i wiaduktów drogowych, a od 6 lat jestem brygadzistą. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o uprawnienia specjalność inżynieryjna mostowa?

Prowadzę firmę zajmującą się instalacjami sanitarnymi, posiadam również uprawnienia gazowe. Jakie wykształcenie musze zdobyć aby starać się o uprawnienia budowlane w tym zakresie?

Ukończyłem technikum drogowe czy mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane? Czy do ubiegania się o takie uprawnienia trzeba mieć zdaną maturę?

W kontekście uprawnień liczy się tak naprawdę tytuł zawodowy, czyli w tym wypadku tytuł technik drogownictwa.

Dzień dobry ukończyłem studia magisterskie na kierunku Mechanika i Budowa maszyn o specjalności transport linowy, zawodowo zajmuję się projektowaniem maszyn, oraz konstrukcji stalowych, czy można ubiegać się o uprawnienia budowlane?

Witam
Mam wykształcenie technika budownictwa, następnie skończyłem studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalności konstrukcyjno-menadżerskiej. Od 3 lat pracuję jako projektant konstrukcji stalowych i blaszanych. Czy mógłbym starać się o jakieś uprawnienia związane z projektowaniem?

Dzień dobry.
Ukończyłem Technikum Budowlane, o kierunku ogólnobudowlanym. Interesuje mnie specjalność technik architekt.
Pytanie z mojej strony jest takie:
1) czy po moim kierunku mogę pracować jako technik architekt?
2) jeżeli jest taka możliwość, to jaki kolejny krok lub kroki powinienem wykonać do wykonywania zawodu wyżej wspomnianego i jak wyglądałaby praca na tym stanowisku?
Z góry za odpowiedź dziękuję.

Technik architekt to jedynie tytuł zawodowy, a nie specjalność uprawnień. Jeżeli uda się znaleźć zatrudnienie na takim stanowisku to nie ma żadnych przeszkód.
Aby wykonywać „na poważnie” funkcje techniczne w budownictwie najlepiej jest ukończyć studia na odpowiednim kierunku oraz zdobyć uprawnienia budowlane. Proszę sprawdzić nasz poradnik: https://uprawnieniabudowlane.pl/jak-zdobyc-uprawnienia-budowlane-poradnik-krok-po-kroku/

Witam, czy po ukończeniu kierunku chemia budowlana można starać się o zdobycie jakichkolwiek uprawnień?

Witam zdobylem tytuł Inżyniera transportu i infrastruktury ruchu lądowego, aktualnie pracuje w PLK s.a na stanowisku Toromistrz jako nadzór nad stanem nawierzchni kolejowej, itp. Czy moge ubiegac sie o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Witam. Moja sytuacja jest dosyć złożona.
Po ukończeniu technikum budowlanego z tytułem technika budownictwa poszedłem na studia inżynierskie. W trakcie trwania trzeciego roku zatrudniłem się w laboratorium drogowym znajdującym się na budowie. Przepracowałem tam niecałe dwa lata mając stanowisko laborant/inżynier budowy. Następnie pół roku pracowałem na stanowisku inżyniera budowy przy kierowaniu robotami. Czy izba zaliczy mi pracę w labo jako prawowitą praktykę po ukończeniu studiów drugiego stopnia? Nazwa zawodu nie wygląda zbyt ładnie, ale przyznam szczerze, że w przeciwieństwie do zamawiania materiałów, spisywania godzinówek, liczników w walcach i przewracania kartek w biurze, praca w labo dała mi dużo więcej wiedzy technicznej.

Zaliczane są czynności wykonywane bezpośrednio na budowie związane z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy. Praca w laboratorium oraz opisywane czynności są związane z budową tylko pośrednio więc nie ma raczej co liczyć na zaliczenie takich robót do praktyki zawodowej.

Witam
Jestem studentem ostatniego semestru na kierunku Inżynieria środowiska-instalacje sanitarne(I stopień). Pracuje jako Kominiarz- monter instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych.
Szef posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Chciałbym się dowiedzieć czy moja praca kwalifikuje się jako praktyka.?

Mam pytanie, czy będąc inżynierem Automatyki i Robotyki mogę rozpocząć praktykę, obecnie jestem na studiach II stopnia Elektrotechniki?
Wg. powyższego nie, ale wg zawodów to mógłbym się starać o uprawnienia wykonanwcze o ograniczonym zakresie.
Chodzi mi o uprawnienia pełne dla sieci elektrycznych.

Witam , czy znacie jakiś przepis który mówi ,że w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej trzeba używać stanowisk inżynier budowy, majster nawet jeżeli jak w moim przypadku mam w kilku firmach stanowiska : inżynier ds.elektrycznych, inżynier robót elektrycznych, inżynier elektryk ale nigdy nie miałem inżynier budowy .

Nie ma takiego przepisu, a Pana obawy to nadinterpretacja. Inżynier jest jak najbardziej OK ( wcale nie musi być budowy – to stosuje się najczęściej w przypadku specjalności konstrukcyjno budowlanej), gdyż to determinuje w dużym stopniu zakres obowiązków na te techniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *