Skip to main content

Wykaz zawodów związanych z budownictwem

WYKAZ ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Zawody związane z budownictwem

1

architektoniczna

technik architekt

2

konstrukcyjno-budowlana

– technik budownictwa,

– murarz,

– murarz-tynkarz,

– cieśla.

3

inżynieryjna mostowa

– technik drogownictwa,

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik budownictwa.

4

inżynieryjna drogowa

– technik drogownictwa,

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik budownictwa.

5

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik budownictwa.

6

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

– technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

– technik transportu kolejowego,

– technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

7

inżynieryjna hydrotechniczna

– technik budownictwa,

– technik inżynierii środowiska i melioracji,

– technik budownictwa wodnego,

– technik melioracji wodnych,

– technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

8

inżynieryjna wyburzeniowa

9

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

technik telekomunikacji

10

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– technik urządzeń sanitarnych,

– technik energetyk,

– technik inżynierii środowiska i melioracji,

– technik gazownictwa,

– monter instalacji gazowych,

– monter sieci gazowych,

– monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

– monter sieci cieplnych,

– monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,

– monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– technik elektryk,

– technik elektroenergetyk transportu szynowego,

– technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,

– elektryk.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *