WYKAZ ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Zawody związane z budownictwem

1

architektoniczna

technik architekt

2

konstrukcyjno-budowlana

– technik budownictwa,

– murarz,

– murarz-tynkarz,

– cieśla.

3

inżynieryjna mostowa

– technik drogownictwa,

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik budownictwa.

4

inżynieryjna drogowa

– technik drogownictwa,

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik budownictwa.

5

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

– technik dróg i mostów kolejowych,

– technik budownictwa.

6

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

– technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,

– technik transportu kolejowego,

– technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.

7

inżynieryjna hydrotechniczna

– technik budownictwa,

– technik inżynierii środowiska i melioracji,

– technik budownictwa wodnego,

– technik melioracji wodnych,

– technik budownictwa wodnomelioracyjnego.

8

inżynieryjna wyburzeniowa

9

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

technik telekomunikacji

10

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

– technik urządzeń sanitarnych,

– technik energetyk,

– technik inżynierii środowiska i melioracji,

– technik gazownictwa,

– monter instalacji gazowych,

– monter sieci gazowych,

– monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

– monter sieci cieplnych,

– monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,

– monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

– technik elektryk,

– technik elektroenergetyk transportu szynowego,

– technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,

– elektryk.

 

3 KOMENTARZE

  1. Mam pytanie, czy będąc inżynierem Automatyki i Robotyki mogę rozpocząć praktykę, obecnie jestem na studiach II stopnia Elektrotechniki?
    Wg. powyższego nie, ale wg zawodów to mógłbym się starać o uprawnienia wykonanwcze o ograniczonym zakresie.
    Chodzi mi o uprawnienia pełne dla sieci elektrycznych.

  2. Witam , czy znacie jakiś przepis który mówi ,że w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej trzeba używać stanowisk inżynier budowy, majster nawet jeżeli jak w moim przypadku mam w kilku firmach stanowiska : inżynier ds.elektrycznych, inżynier robót elektrycznych, inżynier elektryk ale nigdy nie miałem inżynier budowy .

    • Nie ma takiego przepisu, a Pana obawy to nadinterpretacja. Inżynier jest jak najbardziej OK ( wcale nie musi być budowy – to stosuje się najczęściej w przypadku specjalności konstrukcyjno budowlanej), gdyż to determinuje w dużym stopniu zakres obowiązków na te techniczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here