Kategorie
Wymagania

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych, dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W oparciu o to zestawienie komisje kwalifikacyjne PIIIB i IARP sprawdzają w procesie kwalifikacji, czy kandydat posiada odpowiednie wykształcenie techniczne do uprawnień o jakie się ubiega.

Weryfikacja wykształcenia w zakresie kierunku studiów, odbywa się na podstawie suplementu do dyplomu albo zaświadczenia o przebiegu studiów.

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku którego kierunek studiów jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu kwalifikowaniu jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Sprawdź zasady weryfikacji i kwalifikacji wykształcenia jakimi kierują się izby.

Kierunki odpowiednie i pokrewne

Specjalność architektoniczna

architektoniczna bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – architektura lub architektura i urbanistyka
 • kierunki pokrewne – brak

architektoniczna w ograniczonym zakresie

 • kierunki odpowiednie – architektura lub architektura i urbanistyka
 • kierunki pokrewne – kierunek studiów w zakresie budownictwa

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – brak

konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • architektury lub architektury i urbanistyki
  • inżynierii środowiska
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji

Specjalność inżynieryjna mostowa

inżynieryjna mostowa bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – brak

Specjalność inżynieryjna drogowa

inżynieryjna drogowa bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie budownictwa
 • kierunki pokrewne – brak

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie budownictwa lub transportu
 • kierunki pokrewne – brak

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie transportu lub elektrotechniki
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania
  • elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna

inżynieryjna hydrotechniczna

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie:
  • budownictwa hydrotechnicznego
  • inżynierii i gospodarki wodnej
  • melioracji
  • budownictwa
  • inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

Specjalność wyburzeniowa

wyburzeniowa

 • kierunki odpowiednie – kierunek studiów w zakresie:
  • budownictwa
  • górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż
  • inżynierii wojskowej

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
 • kierunki pokrewne – brak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • telekomunikacji
  • elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji
  • miernictwa elektrycznego i telekomunikacji
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • informatyki
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • inżynierii elektrycznej
  • elektrotechniki

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
 • kierunki pokrewne – brak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • energetyki
  • inżynierii środowiska
  • inżynierii naftowej lub gazowniczej
  • wiertnictwa nafty i gazu
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie budownictwa

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 • kierunki odpowiednie – kierunki studiów w zakresie:
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
 • kierunki pokrewne – brak

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • elektrotechniki
  • inżynierii elektrycznej
  • elektroenergetyki
 • kierunki pokrewne – kierunki studiów w zakresie:
  • energetyki
  • elektroniki
  • elektroniki i telekomunikacji
  • transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów
  • elektrycznego transportu szynowego
  • miernictwa elektrycznego i programowania sterowników
  • automatyki i robotyki

Specjalność uprawnień budowlanych wybierz przed rozpoczęciem studiów

129 odpowiedzi na “Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności”

Witam. Jaki typ uprawnień budowlanych zrobić do odbioru rusztowań? Szkoła wyższa czy technik budownictwa?
Proszę o pomoc:)

Do odbioru rusztowań potrzebne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Cześć,

Czy jest szansa że powyższa lista zostanie zaktualizowana? Jestem po mechatronice i na studiach miałem pełen przekrój od elektroniki przez energetykę po mechanikę a niestety nie łapię się do żadnej kategori

Szansa istnieje aczkolwiek częstotliwość aktualizacji tego przepisu to statystycznie 1 na 10 lat.

Dzień dobry stoję przed wyborem specjalności odnawialnych źródłach energii lub gospodarki odpadami na URK Kraków. Lada moment będę musiał wybrać specjalizację. Czy po ukończeniu którejś z nich będę mógł starać się o uprawnienia budowlane w danym obszarze?

Niestety aktualnie nie istnieje specjalność uprawnień budowlanych w zakresie odnawialnych źródeł energii lub gospodarki odpadami. Najbliżej tutaj do specjalności sanitarnej, natomiast te kierunki niestety nie pozwalają na zdobycie takich uprawnień.

Dzień dobry, ukończyłem studia I i II stopnia Ochrona Środowiska, czy będę mógł ubiegać się o uprawnienia budowlane?

Czy mając wykształcenie średnie, technik elektryk, mogę zdobyć uprawnienia do projektowania sieci światłowodowych na słupach telekomunikacyjnych?

Tutaj bardziej w grę wchodzą uprawnienia telekomunikacyjne, a jeżeli chodzi o projektowanie to potrzebne wykształcenie wyższe.

Dzień dobry,

rozważam rozpoczęcie studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika i automatyka czy po tym kierunku mogę uzyskać uprawnienia budowlane ?

Pozdrawiam

Dzień dobry,
Lada moment będę absolwentem studiow I stopnia na kierunku budownictwo, planuje studia II stopnia na tej samej uczelni. Szybko trzeba będzie wybrać specjalizacje. I tu pojawia się problem. Specjalizacją mostowa ktora mnie interesuje ma małe szanse na otwarcie, moje pytanie jest takie: jeżeli wybiorę specjalizacje konstrukcje budowlane i inżynierskie, mój dyplom będzie mi umożliwiał ubieganie się w przyszłości o uprawnienia w mostach? Czy wybór specjalizacji na studiach określą późniejsze uprawnienia? Może moja wiedza że studiów będzie bardzo okrojona w mostach, ale jako specjalista od konstrukcji będę przydatny przy pracach projektowych w zespole mostowym…
Pozdrawiam

Dzień dobry,
jestem przed wyborem studiów II stopnia. Ukończyłem studia I stopnia na kierunku budownictwo w specjalności TOB-Technologia i Organizacja Budowy. Mam za sobą 1,5roku praktyki, więc za 1,5 roku będę ubiegał się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń. W tej kwestii jest wszystko jasne, ale czy mogę iść na studia magisterskie na wydział środowiska? Gdybym uzyskał takie wykształcenie wyższe z inżynierii środowiska to czy mógłbym później starać się o uprawnienia projektowo sanitarne?

Tak, jest to możliwe w tym wypadku. Niektóre izby jednak przy kwalifikacji wymagają uzupełnienia różnic programowych przy zmianie kierunku studiów II stopnia. Proszę o sprawdzenie w swojej izbie jak sytuacja wyglada by zareagować odpowiednio wcześniej.

Dzień dobry, skończyłem kierunek Ekologiczne Źródła energii na AGH, kierunek jest pokrewny z Inżynierią Środowiska. Czy mogę się ubiegać o takie same uprawnienia jak po inżynierii środowiska?

Witam,
Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku logistyka, w planach mam zrobienie studiów magisterskich z kierunku budownictwo. Czy istnieje szansa na zrobienie uprawnień budowlanych po takich studiach czy nie ma na to szans.
Pozdrawiam

Szanse są po ukończeniu budownictwa, natomiast warto pamiętać iż niektóre izby wymagają zgodności kierunków studiów I i II stopnia. W tym wypadku może zajść konieczność uzupełnienia różnic programowych.

Witam,
Jeżeli mam ukończone studia II stopnia na kierunku budownictwo na inżynierii lądowej to aby móc przystąpić do egzaminu na uzyskanie uprawnień do kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacji wodnych gazowych itd. Muszę mieć ukończone studia I stopnia na kierunku inżynierii środowiska czy jest może jakaś inna droga niż robienie drugiego pokrewnego kierunku ?

Dzień dobry
Proszę o poradę 🙂
Mam ukończone jednolite studia na Politechnice Łódzkiej, kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów. Chcę dodatkowo zrobić studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika.
Chcę uzyskać uprawnienia bez ograniczeń w zakresie projektowania oraz kierowania robotami w specjalnościach:
1. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
2. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Chciałbym zapytać:
1) czy ukończone przeze mnie studia pozwolą na uzyskanie uprawnień w specjalności telekomunikacyjnej? A jeśli nie pozwolą to czy istnieje jakiś sposób by uzupełnić wykształcenie – nie mogę drugi raz zrobić tego samego kierunku, nie pozwolą mi także zrobić samej elektroniki (za bardzo się pokrywają), nie znalazłem też w Polsce uczelni gdzie na kierunku Elektrotechnika jest uruchomiona specjalność Telekomunikacyjna.
2) czy mogę rozpocząć zdobywanie praktyki na uprawnienia w specjalności elektrycznej zanim ukończę studia magisterskie z elektrotechniki?
3) czy mogę równocześnie odbywać praktykę na potrzeby obu specjalności?

Pozdrawiam serdecznie
Łukasz Piotr Łuczak

1/ Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora wykształcenia oraz specjalności uprawnień: https://uprawnieniabudowlane.pl/kalkulator-specjalnosci-uprawnien/
2/ Praktykę należy rozpocząć dopiero po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia dla danych uprawnień. Należy więc sprawdzić punkt 1.
3/ Można odbywać praktyki na 2 kierunkach jednocześnie natomiast nie należy liczyć, iż zostanie zaliczona praktyka z dwóch lat w ciągu jednego roku. Po prostu okres praktyki się proporcjonalnie wydłuży.

Dzień dobry,

skończyłem kierunek energetyka na I stopniu o specjalizacji „inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce”, mam 5 lat praktyki na budowie, czy istnieje szansa na uzyskanie uprawnień bez ograniczeń w wykonawstwie? z góry dziękuję za odpowiedź.

Witam,
Jestem po studiach na wydziale elektrycznym Pol. Sląskiej. Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka. Czy po takim kierunku mogą uzyskać uprawnienia zarówno w zakresie:
1. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
2. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
I czy można takie uprawnienia zrobić jednocześnie?

Wykształcenie dla poszczególnych rodzajów uprawnień budowlanych można sprawdzić tutaj: wykaz kierunków

Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania takich uprawnień jednocześnie to teoretycznie jest to możliwe, ale i tak należy odbywać oddzielne praktyki zawodowe, oddzielnie ponosić koszty egzaminów i kwalifikacji oraz oddzielnie zdawać egzaminy więc w praktyce nie ma to za bardzo sensu. Lepiej zrobić jeden rodzaj zaraz po odbyciu praktyki a następnie ubiegać się o drugi.

Witam,
skończyłem studia I stopnia inżynierskie na kierunku Technologia Chemiczna, oraz studia II stopnia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane?
Bardzo proszę o odpowiedź.

To pytanie pojawia się wielokrotnie na forum. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wg aktualnych przepisów wymagane jest ukończenie II stopnia studiów na odpowiednim kierunku. Natomiast niektóre izby wymagają także zgodności studiów I kierunku. ( niestety nie wiadomo do końca na jakiej podstawie). Najlepszą radą w tym wypadku jest zadanie pytania w swojej izbie inżynierów.

Dzień dobry,
Czy z tytułem inżyniera technologii chemicznej można ubiegać się o uprawnienia hydrotechniczne lub jakiekolwiek?

Dzień dobry,
Chciałbym się dowiedzieć czy po ukończeniu kierunku energetyki na I stopniu i ukończeniu elektrotechniki na II stopniu mam szansę zdobyć uprawnie budowlane wykonawcze bez ograniczeń? Czy konieczne jest ukończenie elektrotechniki na obu stopniach? Pozdrawiam

Temat niestety nie jest do końca określony w przepisach i pojawiają się wątpliwości.
Teoretycznie w większości wymagań jest mowa o ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów II stopnia, natomiast w praktyce pojawiają się kandydaci, którzy mieli problem z kwalifikacją wykształcenia ze względu na inny kierunek I stopnia. Najbezpieczniej zadać pytanie w swojej izbie.

Dzień dobry,

Skończyłem studia:
Inżynierskie na kierunku elektrotechnika na politechnice lubelskiej,
Magisterskie na kierunku elektrotechnika w specjalności: elektrotechnika w pojazdach samochodowych. Czy z takim wykształceniem mam szansę uzyskać uprawnienia budowlane w swoje specjalności?

Czy muszę powtórzyć magisterkę na innej specjalizacji?

Z góry dziękuje za odpowiedź

Generalnie podczas kwalifikacji liczy się ukończony kierunek a nie już konkretna specjalność wydzielony w ramach niego, więc jest duża szansa na uznanie takiego wykształcenia. Jeżeli nazwa kierunku na 2 stopniu studiów to elektrotechnika ( bez innych dodatków ) to powinno się udać.
Ostateczna decyzja jak zwykle w takim wypadku należy do izby.

Dzień dobry,
chciałbym się dowiedzieć, czy jak ukonczyłem :
– studia inżynierskie I stopnia:Budownictwo; specjalizacja:Konstrukcje Budowlane
– studia inżynierskie I stopnia:Energetyka; specjalizacja: OZE
W planach mam ukończenie:
-studia magisterskie II stopnia:Budownictwo; specjalizacja:Drogi Kolejowe
-studiów podyplomowych: „Infrastruktura i sterowanie ruchem kolei”
-studiów podyplomowych: „Telekomunikacja światłowodowa”
Chciałbym się dowiedzieć jakie wymagania edukacyjne należy spełnić aby móc przystąpić do ubiegania się o uprawnienia budowlane w następujących zakresach:

-Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym lub w ograniczonym zakresie
( I tutaj moje pytanie: Czy ukończenie studiów magisterskich II stopnia o kierunku: Budownictwo: Drogi Kolejowe oraz ukończenie studiów podyplomowych „Infrastruktura i sterowanie ruchem kolei” zostanie zaliczone przez komisje kwalifikacyjną do ubiegania się o te uprawnienia ?)

-Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
( I tutaj moje pytanie: Czy ukończenie studiów inżynierskich I stopnia: Energetyka oraz ukończenie studiów podyplomowych „Telekomunikacja światłowodowa” zostanie zaliczone przez komisje kwalifikacyjną do ubiegania się o te uprawnienia ?)

-Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
(I tutaj moje pytanie: Czy ukończenie studiów inżynierskich I stopnia: Energetyka zostanie zaliczone przez komisje kwalifikacyjną do ubiegania się o uprawnienia ?)

Bardzo proszę o odpowiedź. Szukałem odpowiedzi na te pytania w internecie lecz nigdzie nie można uzyskałem dokładnych informacji czy ukończenie studiów pokrewnych do danych uprawień oraz doszkolenie się studiami podyplomowymi pozwoli na ubieganie się o uprawnienia.

Studia podyplomowe nie mają żadnego znaczenia w kontekście zdobywania uprawnień budowlanych – tak więc jeżeli ukończenie ich jest planowane jedynie dla uprawnień to można z nich zdecydowanie zrezygnować.
Niektóre izby wymagają zgodności I i II kierunku studiów tak więc jeżeli jest taka możliwość kierunek warto dobrać już teraz. Tutaj więcej na temat wyboru kierunku studiów.
Wykaz kierunków oraz wymaganego wykształcenia dostępny tutaj: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka/

Dzień dobry!
Czy mając ukończone studia I stopnia na kierunku Inżynierii Środowiska mogę wykonać audyt energetyczny budynku? Czy potrzebuję do tego szkolenia/studiów podyplomowych?

Do sporządzania audytów energetycznych potrzebne będą uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Droga do uzyskania tych uprawnień jest różna a posiadanie uprawnień budowlanych jest zaledwie jednym z kierunków. Wszelkie informacje znajdziesz na stronach Ministerstwa Rozwoju.

Witam,
Czy po ukończeniu I stopnia Geodezji i Kartografii, a następnie po ukończeniu II stopnia z transportu, jest możliwość zrobienia uprawnień kolejowych do projektowania bez ograniczeń ?

Mam pytanie odnośnie praktyki zawodowej.
02/2016 skończyłem studia 1 stopnia tytułem inżyniera „inżynierii środowiska” (specjalizacja ogólna).
02/2020 skończyłem studia 2 stopni tytułem magistra „budownictwa” (specjalizacja drogowo-kolejowa).
obecnie od 06/2016 pracuje we firmie związanej z budownictwem drogowym początkowo na stanowisku majstra budowy a obecnie inżyniera budowy.
Chciałbym się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń.
Z góry dziękuję za udzielenie informacji.

1). Czy praktyka jaką odbyłem w terminie od 06/2016 (początek pracy) do 02/2020 (tj. uzyskania tytułu mgr budownictwa) będzie wystarczająca i będzie się liczyła do praktyki zawodowej na w/w uprawnienia (wtedy posiadałem tytuł inż „inżynierii środowiska”)?
2). Jakie obecnie uprawnienia bez ograniczeń lub z ograniczeniami mogę zrobić po studiach 1 stopnia na inżynierii środowiska?
3). Czy obecnie specjalizacja studiów ma jakikolwiek wpływ na ubieganie się o uprawnienia budowlane czy tylko kierunek ma znaczenia?
4). Czy do uprawnień liczy się praktyka na kontrakcie związanym z remontem/naprawą gwarancyjną, która trwała ok. 2,5 roku kalendarzowego (w okresach zimowych praca nie była prowadzona) na drodze klasu A (autostrada)?

Dzień dobry.
W 2007 roku ukończyłem studia na wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska na Krakowskim AGH. Kierunek studiów to Inżynieria Środowiska, specjalność Ochrona wód i geotechnika środowiska. Czy jest szansa że prawnie będę mógł robić uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.
Pozdrawiam

Kierunek inżynieria środowiska jest na liście kierunków odpowiednich dla tej specjalności uprawnień.

Jestem po Technikum Budownictwo Ogólne oraz po Inżynierii Materiałowej: Metalurgia i Hutnictwo. Podyplomówka Rzeczoznawstwo Majątkowe.
Pracuje w branży remontowo budowlanej na stanowisku Kierowniczym mam szanse na uprawnienia?
Proszę o odpowiedz za co z góry dziękuję.

Witam,
jestem absolwentem studiów inżynierskich po kierunku Elektronika i telekomunikacja. Czy niniejszym kierunku istnieje możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie?
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dzień dobry,
jestem absolwentem studiów inżynierskich po kierunku Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej. Czy niniejszym kierunku istnieje możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Witam, jestem po kierunku Górnictwo i Geologia (1stopień) i specjalizacja geologia inżynierska i geotechnika (2 stopień), wiem, że po studiach podyplomowych nie mogę starać się o uprawnienia budowlane, czy mogę iść na 2 stopień studiów budowlanych (np. geotechnika i budownictwo specjalne) i starać się o uprawnienia?

Ukończony kierunek daje szanse aktualnie ubiegać się o uprawnienia budowlane wyburzeniowe.
Jeżeli natomiast jest mowa o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych do należy uzupełnić wykształcenie o kierunek odpowiedni dla tego typu uprawnień.

Witam,

Ukończyłem pierwszy stopień studiów na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza na wydziale wiertnictwa nafty i gazu AGH oraz posiadam 3 letnią praktykę zawodową na budowie przy budowie gazociągów i sieci sanitarnych. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia sieci wentylacyjnych, kanalizacji i gazociągów bez ograniczeń?

Witam. Ukończyłem studia I stopnia na kierunku budownictwo, które upoważnia mnie do ubiegania się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w ograniczonym zakresie. Czy kończąc następnie studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogę się ubiegać o te same uprawnienia jednakże w bez ograniczeń?

Niektóre izby wymagają zgodności wykształcenie I i II stopnia studiów lub uzupełnienia różnic programowych. Niestety to już zależy od konkretnego przypadku i nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Witam,
Czy posiadając ukończone studnia I stopnia na kierunku budownictwo, po którym można ubiegać się o uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w ograniczonym zakresie, a następnie kończąc studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska można się ubiegać o uprawnienia w tej specjalności bez ograniczeń?

Niestety niektóre izby wymagają zgodności I i drugiego stopnia kierunków studiów. Jest to wymaganie uznaniowe także warto przed podjęciem tak ważnej decyzji udać się na dyżur członka OKK w swoim rejonie i zadać pytanie.

Dzień dobry,
Mam skończone Technikum Budowlane, kierunek ogólny oraz studia inżynierskie na kierunku logistyka transportu. Dodatkowo ponad 10 lat doświadczenia prowadzenia inwestycji budowlanych (drogowych, kubaturowych). Czy mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień. Jeżeli tak to jakich? pozdrawiam

Witam.
Czy jeżeli ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie a na drugi stopień wybiorę budownictwo podziemne i ochrona powierzchni na wydziale górnictwa i geologi mogę liczyć na skrócenie czasu praktyki w celu uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń do 1,5 roku?

Aktualnie liczy się nazwa kierunku czyli w tym przypadku budownictwo. Specjalność ma drugorzędne znaczenie.

Witam,
ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Kierunku Inżynieria Śordowiska z tytułem inżyniera – jakie daje mi to uprawnienia, jeśli jakiekolwiek?

Co się dzieje jeśli wyjeżdżam na studia magisterskie na kierunek podobny do Wielkiej Brytanii, czy tytuł magistra stamtąd daje zwiększenie uprawnień? I czy praktyka zdobywana tam też się liczy?

Witam,
jestem absolwentką studiów inżynierskich po kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów magisterskich kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej. Planuję w tym roku podjąć kolejne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska (niestacjonarne czterosemestralne) na PWSZ w Kaliszu (Wydział Politechniczny). Czy po ich ukończeniu będę mogła ubiegać się o uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej?

Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż niektóre izby wymagają zgodności obu kierunków studiów (tzn. I i II stopnia). Najbezpieczniej, przed rozpoczęciem nauki udać się na dyżur do swojej izby i zadać pytanie członkowi OKK.

Witam,
Aktualnie jestem w trakcie studiów magisterskich Górnictwo i Geologia na wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Czy jeśli ukończę studia podyplomowe na tym samym wydziale z „Wentylacja i klimatyzacja obiektów” będę mógł starać się o pełne uprawnienia sanitarne?

Studia podyplomowe nie mają żadnego znaczenia w kontekście zdobywania uprawnień budowlanych. Tak więc tutaj jedynie drugi stopieni ale i tak z pewnymi ograniczeniami.

Witam, jeżeli jestem studentem zaocznym, 3 roku (studia 4-letnie) kierunku Budownictwo , a na codzień pracuję na budowie jako asystent Kierownika Budowy to czy mogę moją pracę w jakiś sposób zacząć wliczać do praktyki zawodowej potrzebnej do uzyskanie uprawnień na specjalizacji Kierowanie Robót bez ograniczeń?

Witam
Właśnie ukończyłem studia magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiadam również dyplom technika drogownictwa. Jak najszybciej zdobyć uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach inżynieryjno mostowej i drogowej? Czy jest możliwość ukończenia studiów podyplomowych na kierunku drogownictwo a następnie starać się o praktykę? Czy jedyną możliwością są studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo a następnię praktyka?

Studia podyplomowe niestety nic nie dają jeżeli chodzi o uprawnienia budowlane.

Dzień Dobry,
Chciałbym zapytać czy po skończeniu studiów I stopnia na wydziale mechatroniki PW na kierunku mechatronika, specjalność mikromechanika a następnie przeniesieniu się na II stopień na wydział elektryczny PW na kierunku elektrotechnika specjalność elektrotechnika, mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?

Niektóre izby wymagają zgodności wykształcenia I i II stopnia studiów lub uzupełnienia różnic programowych na I stopniu. Polecamy zadać pytanie w Twojej izbie.

Witam! Jestem absolwentem wydziału chemicznego politechniki gdańskiej- kierunku ochrona środowiska. Studia skończyłem w 2003roku. Wtedy jeszcze miałem możliwość starani się o uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie na projektowanie instalacji sanitarnych. Pytanie : czy teraz jeszcze mam taką możliwość?

Witam. Niedługo kończę studia magisterskie na AGH , wydział górnictwa, geologi i ochrony środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalizacja: Hydrogeologia stosowana i geotechnika. Czy będę mógł się ubiegać o pełne uprawnienia sanitarne ? Pozdrawiam

Kierunek studiów jest zgodny z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, więc z dużym prawdopodobieństwem będzie można uzyskać uprawnienia.
Ostateczna decyzja jak zawsze w rękach komisji kwalifikacyjnej.

Witam,
czy kończąc uczelnie Uniwersytetu Przyrodniczego na kierunki inżynieria Środowiska I i II stopnia , uzyskując stopień mgr inż. mogę starać się o uprawnienia instalacyjne? Słyszałem opinię, że program studiów może być nie wystarczający?

Kierunek faktycznie jest egzotyczny na tej uczelni i może być to kwestia ryzykowna. Natomiast to zależy konkretnie od programu studiów, którego nie znamy.
Powinna być informacja jasno podana na uczelni dla kandydata na studia czy po ukończeniu można uzyskać uprawnienia. Dodatkowo polecam uzyskać wyciąg z programu studiów oraz zweryfikować to w okręgowej PIIB.

Dzień dobry, jestem inżynierem budownictwa. W celu uzyskania uprawnień na kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń muszę odbyć praktykę trwającą 36 miesięcy, po 3 roku odbywałem bezpłatną praktykę w firmie budowlanej i dodatkowo pomagałem kierownikowi budowy w innych realizacjach. Można napisać, że była to „umowa o bezpłatną praktykę”. Czy mogę w zestawieniu odbytych praktyk wykorzystać to doświadczenie? Kierownik podpisze się pod tym, są również pozwolenia na budowę, ale co na to komisja? I drugie moje pytanie co muszę zrobić aby zdobyć ograniczone uprawnienia na projektowanie będąc inż.? Pozdrawiam.

witam serdecznie
czy posiadając tytuł mgr inż. z elektrotechniki jest możliwe zrobić 2 rodzaje urawnień tj. instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz powiedzmy instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym skoro w wymagań podany jest kierunek elektrotechnika?

Czy mając tytuł inż. na innym kierunku i kontynuując w chwili obecnej studia na kierunku inżynieria środowiska, w przypadku braku różnic programowych, mogę zacząć praktykę potrzebną do zdobywania uprawnień do projektowania w zakresie sieci ?

Witam serdecznie,
Czy studiując kierunek : Energetyka spec. Elektroenergetyka będę mógł zrobić pełne uprawnienia instalacyjne w zakresie „sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń”?

Witam,
Proszę o informację czy mogę zrobić uprawnienia budowlane jeśli skończyłam I stopień studiów na ochronie środowiska, a II inżynierię środowiska obydwa na politechnice.

Dzień dobry, czy po inżynierii środowiska(mgr) można starać się o uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg? poprzez jakaś dłuższa praktykę itp, czy konieczne jest ukończenie studiów II stopnia budownictwa?

Dzień dobry, ukończyłam studia najpierw licencjackie na kierunku ochrona środowiska, następnie uczelnia na której robiłam studia magisterskie (uniwersytet rolniczy) dawała możliwość nadrobienia przedmiotów i zdawania egzaminu inżynierskiego równocześnie z obroną magisterską, więc końcowo otrzymałam tytuł magistra inżyniera (nauk rolniczych). Czy w przypadku dostania się na studia II stopnia na politechnikę na inżynierię środowiska będę miała otwartą drogę do uzyskania uprawnień w zakresie projektowania instalacji?

Jeżeli kierunki studiów I i II stopnia to inżynieria środowiska to jest duża szansa, że tak.

Witam, ukonczylam studia 2stopnia inżynierii środowiska.
Posiadam 1.5 roku. doświadczenia na budowie w zakresie instalacji sanitarnych, teraz pracuje w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wiem, zemoge zrobic uprawnienia w ograniczonym zakresie dla branży konstrukcyjnej, jednak ile potrzebuje doświadczenia?mozna robić dwa rodzaje uprawnień równocześnie? Z gory dziękuję.

Witam,
Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka oraz II stopień na tym samym kierunku o specjalności Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne.
Czy mogę ubiegać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń?

Czy kończąc studia I i II stopnia kierunku budownictwa (w specjalizacji technologia i organizacja budownictwa) można również ubiegać się o uprawnienia w zakresie dróg kolejowych?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

książkę uprawnień odebrałem po 3 roku studiów( 2009r), ale nie miałem przy sobie legitymacji dlatego na ksiązce zaznaczono z ograniczeniem. Praktyka trwa od 2012r. po ukończeniu studiów-inżynieria środowiska/na wydziale budownictwa, zatem mogłem się już ubiegać o uprawnienia bezograniczeń. Zatem czy na ksiązce powinno to być zmienione na bez ograniczeń, czy z automatu skoro już praktyka zaczęła się po ukończeniu mgr, czyli uprawnienia bez ograniczeń?

Książki były wydawane dla konkretnego rodzaju i specjalności uprawnień, niezależnie od tego co się działo potem ( tzn. kończenie studiów itp). Więc jeśli jest na uprawnienia ograniczone to jedynie takie można w niej dokumentować.
Można udać się do Izby i powalczyć ale pewnie to tylko będzie ich dobra wola.

Witam,
posiadam tytuł inżyniera z geodezji i kartografii, lecz studia II stopnia chciałabym robić z budownictwa. Czy po samych studiach magisterskich z budownictwa jest możliwość ubiegania się o uprawnienia?
Pozdrawiam

Będzie prawdopodobnie potrzeba uzupełnienia różnic programowych pomiędzy studiami inżynierskimi, które Pan ukończył a studiami na kierunku budownictwo. Szczegóły można sprawdzić analizując klasyfikację ECTS na wymienione kierunki studiów.

Witam,
ukończyłem studia jednolite z tytułem magistra inżyniera na wydziale elektrycznym, kierunek Elektrotechnika, Specjalność Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Pracuję w branży telekomunikacyjnej, potrzebuję uprawnień w nieograniczonym zakresie dla sieci, urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, ok. 3-4 lata temu sprawdzałem czy mogę uzyskać takie uprawnienia i bez studiów uzupełniających na wydziale technik informacyjnych nie było to możliwe.
Czy coś zmieniło się w tej kwestii, czy też moja weryfikacja nie była dokładna? Czy wystarczające będą studia podyplomowe, czy też konieczne jest odbycie pełnego toku nauki?

Dziękuję za odpowiedź, mam jednak wątpliwości odnośnie dodatkowego zapisu dla kierunku elektrotechnika:
„kierunki studiów w zakresie: elektrotechniki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,”
Co lub kto decyduje o tym, czy mój kierunek umożliwiał uzyskanie wiedzy z zakresu telekomunikacji? PIIB, kwalifikacja ECTS? Miałem kilka przedmiotów związanych z telekomunikacją, sporo związanych z programowaniem czy inżynierią komputerową, ale nie uznałbym tego za specjalność telekomunikacyjną.
W jaki sposób mógłbym to wiążąco i definitywnie ustalić?

Ostatecznie decyduje komisja kwalifikacyjna PIIB. Może ona przykładowo weryfikować zgodność ukończonego kierunku z wymaganiami na podstawie punktów ECTS.

Witam.
Ukończyłem studia I i II stopnia z Budownictwa (inż. + mgr), oraz tylko II stopnia z Architektury (1,5 roczne studia – sam mgr).
Czy wobec tego mogę ubiegać się o uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń? Czy musiałbym także na tym kierunku skończyć studia I stopnia?
Jeśli tak, to wówczas musiałbym studiować I stopień architektury mając już ukończony II – byłoby to dziwne.

Jest to możliwe po ukończeniu I stopnia na kierunku Budownictwo oraz II stopnia Architektury natomiast może się okazać konieczne uzupełnienie różnic programowych pomiędzy studiami I stopnia ( tzn. budownictwa i architektury)

To znaczy, że w Izbie Architektów mogą ode mnie wymagać ukończenie niektórych kursów ze stopnia I Architektury? Jest to wogóle możliwe skoro skończyłem już II stopień tych studiów? Aby powrócić na uczelnię i zaliczać kursy skoro nie jestem już studentem?
Dziękuję za odpowiedź.

Chodzi tutaj o przedmioty, które są na studiach architektonicznych I stopnia, a których nie ma na studiach na kierunku budownictwo. Różnice te prawdopodobnie można było uzupełnić w trakcie trwania studiów II na kierunku architektura.
Najlepiej zgłosić się do Izby z suplementem do dyplomów gdzie są wymienione wszystkie przedmioty wg. ECTS i bezpośrednio to zweryfikować.

Czy jak skończyłem studia Górnictwo i Geologia na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu na AGH w Krakowie to mogę ubiegać się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń? W wykazie studiów napisane jest tylko, że muszą być skończone studia w zakresie wiertnictwa, nafty i gazu, jednakże w naszym kraju żadna uczelnia nie prowadzi takiego kierunku. Istnieje tylko taki wydział na AGH.

Podczas weryfikacji wykształcenia Izba analizuje także suplement do dyplomu, w którym wymienione są wszystkie przedmioty studiów i na tej podstawie jest wydawana decyzja.

Witam, mam ten sam problem. Czy udało Ci się uzyskać odpowiedź na Twoje pytanie? Nie wiem czy mogę się ubiegać o takie uprawnienia również po skończeniu tego samego kierunku co Ty.

Witam

Czy po skonczeniu studiow magisterskich o kierunku elektrotechnika w specjalności : automatyka i informatyka mozna ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – elektrycznej ?

Witam, ukończyłem budownictwo I stopnia, ukończyłem również studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia spec. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa (program częściowo pokrywający się z kierunkiem budownictwo). Posiadam dwuletnią praktykę jako inżynier budowy oraz 3 letnią praktykę jako geodeta kolejowy. Czy o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (specjalizacja inżynieria kolejowa) mogę się już starać?

Witam, ukończyłem na I stopniu ekektrotechnike a na II stopniu kończę Mechatronike o jakie uprawnienia mogę się ubiegać?

Witam. Ukończyłam I stopień studiów w kierunku Energetyka. Czy mogę się starać o uprawnienia elektryczne ? Miałam specjalność Energetyka komunalna – więc tylko zakres ograniczony?
Czy jeżeli zrobiłabym II stopień na kierunku Elektrotechnika mogłabym starać się o uprawnienia bez ograniczeń?

Pozdrawiam

Czy mając ukończone studia III stopnia dające stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria środowiska można ubiegać o uprawnienia budowlane? zaznaczam brak ukończenia studiów I i II stopnia o tej specjalności.

Wymagane wykształcenie wyszczególnione zostało w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wymienione tam są kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia, więc generalnie studia III stopnia tych wymagań nie spełniają.
Jako opcja do sprawdzenia pozostaje zgodność programu ukończonych studiów z programem studiów wymienionych w rozporządzeniu. Wtedy istniałaby na to szansa.

Witam serdecznie,
Czy studiując Geofizykę jako pełne 5-letnie studia oraz studia podyplomowe z Zastosowania nowoczesnych metod hydrologicznych w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, po których będę miał możliwość zdania egzaminu i zdobycia uprawnień hydrologicznych bez ograniczeń nadawanych przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich będę mógł również starać się o uprawnienia hydrotechniczne?
Dziękuję z góry za pomoc.

Witam, czy ukończenie studiów z Geofizyki (I stopień) oraz zrobienie studiów magisterskich z Inżynierii Środowiska daje mi możliwość zdobycia w/w uprawnień po tym kierunku czy też musiałbym mieć ukończoną Inżynierię Środowiska jako tytuł lic/inż?
Pozdrawiam

W ustawie podano wymagane kierunki dla studiów inżynierskich ( 1 stopnia ) albo magisterskich ( 2 stopień ), tak więc wystarczą same magisterskie na IS. Oczywiście inną sprawą jest czy po geofizyce pierwszego stopnia przyjmują na magisterskie IS.

Cześć, ma pytanie jestem po studiach budowlanych i zamierzam robić podyplomowe ochronne i inżynierie środowiska czy po takich studiach mogę ubiegać się o uprawnienia:
Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Po kierunku studiów budownictwo może się Pan ubiegać o uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie. Studia podyplomowe, nawet z zakresu inżynierii środowiska nic nie dadzą, gdyż nie są to studia pierwszego lub drugiego stopnia ( wymagania z Ustawy Prawo Budowlane ) i nie uzyska Pan po nich tytułu zawodowego z tego kierunku.

Cześć,

czyli studiując budownictwo spec. drogową lub kolejową mogę zrobić uprawnienia bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno bud?

W artykule autor nie wyszczególnił po jakim stopniu ukończenia studiów można starać się o dane uprawnienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *