Skip to main content

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW WYŻSZYCH ODPOWIEDNICH I POKREWNYCH DLA DANEJ SPECJALNOŚCI

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności

Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności

1

architektoniczna bez ograniczeń

architektura lub architektura i urbanistyka

2

architektoniczna w ograniczonym zakresie

architektura lub architektura i urbanistyka

kierunek studiów w zakresie budownictwa

3

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

kierunek studiów w zakresie budownictwa

4

konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

kierunek studiów w zakresie budownictwa

kierunki studiów w zakresie:

– architektury lub architektury i urbanistyki,

– inżynierii środowiska,

– budownictwa hydrotechnicznego,

– inżynierii i gospodarki wodnej,

– melioracji.

5

inżynieryjna mostowa

kierunek studiów w zakresie budownictwa

6

inżynieryjna drogowa

kierunek w zakresie budownictwa

7

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa,

– transportu.

8

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

kierunki studiów w zakresie:

– transportu,

– elektrotechniki.

kierunki studiów w zakresie:

– automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,

– elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem.

9

inżynieryjna hydrotechniczna

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa hydrotechnicznego,

– inżynierii i gospodarki wodnej,

– melioracji,

– budownictwa,

– inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej.

10

wyburzeniowa

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa,

– górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,

– inżynierii wojskowej.

11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– telekomunikacji,

– elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

– miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

12

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– telekomunikacji,

– elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

– miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

kierunki studiów w zakresie:

– informatyki,

– miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

– inżynierii elektrycznej,

– elektrotechniki.

13

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– inżynierii środowiska,

– inżynierii naftowej lub gazowniczej,

– wiertnictwa nafty i gazu.

14

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– inżynierii środowiska,

– inżynierii naftowej lub gazowniczej,

– wiertnictwa nafty i gazu.

kierunki studiów w zakresie budownictwa

15

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– elektrotechniki,

– inżynierii elektrycznej,

– elektroenergetyki.

16

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– elektrotechniki,

– inżynierii elektrycznej,

– elektroenergetyki.

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– elektroniki,

– elektroniki i telekomunikacji,

– transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

– elektrycznego transportu szynowego,

– miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

– automatyki i robotyki.

 

47 myśli na temat “Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

 1. Cześć,

  czyli studiując budownictwo spec. drogową lub kolejową mogę zrobić uprawnienia bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno bud?

 2. Cześć, ma pytanie jestem po studiach budowlanych i zamierzam robić podyplomowe ochronne i inżynierie środowiska czy po takich studiach mogę ubiegać się o uprawnienia:
  Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

  1. Po kierunku studiów budownictwo może się Pan ubiegać o uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie. Studia podyplomowe, nawet z zakresu inżynierii środowiska nic nie dadzą, gdyż nie są to studia pierwszego lub drugiego stopnia ( wymagania z Ustawy Prawo Budowlane ) i nie uzyska Pan po nich tytułu zawodowego z tego kierunku.

 3. Witam serdecznie,
  Czy studiując Geofizykę jako pełne 5-letnie studia oraz studia podyplomowe z Zastosowania nowoczesnych metod hydrologicznych w inżynierii, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, po których będę miał możliwość zdania egzaminu i zdobycia uprawnień hydrologicznych bez ograniczeń nadawanych przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich będę mógł również starać się o uprawnienia hydrotechniczne?
  Dziękuję z góry za pomoc.

   1. Witam, czy ukończenie studiów z Geofizyki (I stopień) oraz zrobienie studiów magisterskich z Inżynierii Środowiska daje mi możliwość zdobycia w/w uprawnień po tym kierunku czy też musiałbym mieć ukończoną Inżynierię Środowiska jako tytuł lic/inż?
    Pozdrawiam

   2. W ustawie podano wymagane kierunki dla studiów inżynierskich ( 1 stopnia ) albo magisterskich ( 2 stopień ), tak więc wystarczą same magisterskie na IS. Oczywiście inną sprawą jest czy po geofizyce pierwszego stopnia przyjmują na magisterskie IS.

 4. Czy mając ukończone studia III stopnia dające stopień doktora nauk technicznych w specjalności inżynieria środowiska można ubiegać o uprawnienia budowlane? zaznaczam brak ukończenia studiów I i II stopnia o tej specjalności.

  1. Wymagane wykształcenie wyszczególnione zostało w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wymienione tam są kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia, więc generalnie studia III stopnia tych wymagań nie spełniają.
   Jako opcja do sprawdzenia pozostaje zgodność programu ukończonych studiów z programem studiów wymienionych w rozporządzeniu. Wtedy istniałaby na to szansa.

 5. Witam. Ukończyłam I stopień studiów w kierunku Energetyka. Czy mogę się starać o uprawnienia elektryczne ? Miałam specjalność Energetyka komunalna – więc tylko zakres ograniczony?
  Czy jeżeli zrobiłabym II stopień na kierunku Elektrotechnika mogłabym starać się o uprawnienia bez ograniczeń?

  Pozdrawiam

 6. Witam, ukończyłem na I stopniu ekektrotechnike a na II stopniu kończę Mechatronike o jakie uprawnienia mogę się ubiegać?

 7. Witam, ukończyłem budownictwo I stopnia, ukończyłem również studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia spec. Geodezja Inżynieryjno-przemysłowa (program częściowo pokrywający się z kierunkiem budownictwo). Posiadam dwuletnią praktykę jako inżynier budowy oraz 3 letnią praktykę jako geodeta kolejowy. Czy o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń (specjalizacja inżynieria kolejowa) mogę się już starać?

 8. Witam

  Czy po skonczeniu studiow magisterskich o kierunku elektrotechnika w specjalności : automatyka i informatyka mozna ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej – elektrycznej ?

 9. Czy jak skończyłem studia Górnictwo i Geologia na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu na AGH w Krakowie to mogę ubiegać się o uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń? W wykazie studiów napisane jest tylko, że muszą być skończone studia w zakresie wiertnictwa, nafty i gazu, jednakże w naszym kraju żadna uczelnia nie prowadzi takiego kierunku. Istnieje tylko taki wydział na AGH.

  1. Podczas weryfikacji wykształcenia Izba analizuje także suplement do dyplomu, w którym wymienione są wszystkie przedmioty studiów i na tej podstawie jest wydawana decyzja.

 10. Witam.
  Ukończyłem studia I i II stopnia z Budownictwa (inż. + mgr), oraz tylko II stopnia z Architektury (1,5 roczne studia – sam mgr).
  Czy wobec tego mogę ubiegać się o uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń? Czy musiałbym także na tym kierunku skończyć studia I stopnia?
  Jeśli tak, to wówczas musiałbym studiować I stopień architektury mając już ukończony II – byłoby to dziwne.

  1. Jest to możliwe po ukończeniu I stopnia na kierunku Budownictwo oraz II stopnia Architektury natomiast może się okazać konieczne uzupełnienie różnic programowych pomiędzy studiami I stopnia ( tzn. budownictwa i architektury)

   1. To znaczy, że w Izbie Architektów mogą ode mnie wymagać ukończenie niektórych kursów ze stopnia I Architektury? Jest to wogóle możliwe skoro skończyłem już II stopień tych studiów? Aby powrócić na uczelnię i zaliczać kursy skoro nie jestem już studentem?
    Dziękuję za odpowiedź.

   2. Chodzi tutaj o przedmioty, które są na studiach architektonicznych I stopnia, a których nie ma na studiach na kierunku budownictwo. Różnice te prawdopodobnie można było uzupełnić w trakcie trwania studiów II na kierunku architektura.
    Najlepiej zgłosić się do Izby z suplementem do dyplomów gdzie są wymienione wszystkie przedmioty wg. ECTS i bezpośrednio to zweryfikować.

 11. Witam,
  ukończyłem studia jednolite z tytułem magistra inżyniera na wydziale elektrycznym, kierunek Elektrotechnika, Specjalność Automatyka i Inżynieria Komputerowa. Pracuję w branży telekomunikacyjnej, potrzebuję uprawnień w nieograniczonym zakresie dla sieci, urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, ok. 3-4 lata temu sprawdzałem czy mogę uzyskać takie uprawnienia i bez studiów uzupełniających na wydziale technik informacyjnych nie było to możliwe.
  Czy coś zmieniło się w tej kwestii, czy też moja weryfikacja nie była dokładna? Czy wystarczające będą studia podyplomowe, czy też konieczne jest odbycie pełnego toku nauki?

   1. Dziękuję za odpowiedź, mam jednak wątpliwości odnośnie dodatkowego zapisu dla kierunku elektrotechnika:
    „kierunki studiów w zakresie: elektrotechniki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,”
    Co lub kto decyduje o tym, czy mój kierunek umożliwiał uzyskanie wiedzy z zakresu telekomunikacji? PIIB, kwalifikacja ECTS? Miałem kilka przedmiotów związanych z telekomunikacją, sporo związanych z programowaniem czy inżynierią komputerową, ale nie uznałbym tego za specjalność telekomunikacyjną.
    W jaki sposób mógłbym to wiążąco i definitywnie ustalić?

   2. Ostatecznie decyduje komisja kwalifikacyjna PIIB. Może ona przykładowo weryfikować zgodność ukończonego kierunku z wymaganiami na podstawie punktów ECTS.

 12. Witam,
  posiadam tytuł inżyniera z geodezji i kartografii, lecz studia II stopnia chciałabym robić z budownictwa. Czy po samych studiach magisterskich z budownictwa jest możliwość ubiegania się o uprawnienia?
  Pozdrawiam

  1. Będzie prawdopodobnie potrzeba uzupełnienia różnic programowych pomiędzy studiami inżynierskimi, które Pan ukończył a studiami na kierunku budownictwo. Szczegóły można sprawdzić analizując klasyfikację ECTS na wymienione kierunki studiów.

 13. książkę uprawnień odebrałem po 3 roku studiów( 2009r), ale nie miałem przy sobie legitymacji dlatego na ksiązce zaznaczono z ograniczeniem. Praktyka trwa od 2012r. po ukończeniu studiów-inżynieria środowiska/na wydziale budownictwa, zatem mogłem się już ubiegać o uprawnienia bezograniczeń. Zatem czy na ksiązce powinno to być zmienione na bez ograniczeń, czy z automatu skoro już praktyka zaczęła się po ukończeniu mgr, czyli uprawnienia bez ograniczeń?

  1. Książki były wydawane dla konkretnego rodzaju i specjalności uprawnień, niezależnie od tego co się działo potem ( tzn. kończenie studiów itp). Więc jeśli jest na uprawnienia ograniczone to jedynie takie można w niej dokumentować.
   Można udać się do Izby i powalczyć ale pewnie to tylko będzie ich dobra wola.

 14. Czy kończąc studia I i II stopnia kierunku budownictwa (w specjalizacji technologia i organizacja budownictwa) można również ubiegać się o uprawnienia w zakresie dróg kolejowych?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 15. Witam,
  Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka oraz II stopień na tym samym kierunku o specjalności Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne.
  Czy mogę ubiegać się o uprawnienia elektryczne bez ograniczeń?

 16. Witam, ukonczylam studia 2stopnia inżynierii środowiska.
  Posiadam 1.5 roku. doświadczenia na budowie w zakresie instalacji sanitarnych, teraz pracuje w branży konstrukcyjno-budowlanej. Wiem, zemoge zrobic uprawnienia w ograniczonym zakresie dla branży konstrukcyjnej, jednak ile potrzebuje doświadczenia?mozna robić dwa rodzaje uprawnień równocześnie? Z gory dziękuję.

 17. Dzień dobry, ukończyłam studia najpierw licencjackie na kierunku ochrona środowiska, następnie uczelnia na której robiłam studia magisterskie (uniwersytet rolniczy) dawała możliwość nadrobienia przedmiotów i zdawania egzaminu inżynierskiego równocześnie z obroną magisterską, więc końcowo otrzymałam tytuł magistra inżyniera (nauk rolniczych). Czy w przypadku dostania się na studia II stopnia na politechnikę na inżynierię środowiska będę miała otwartą drogę do uzyskania uprawnień w zakresie projektowania instalacji?

  1. Jeżeli kierunki studiów I i II stopnia to inżynieria środowiska to jest duża szansa, że tak.

 18. Dzień dobry, czy po inżynierii środowiska(mgr) można starać się o uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg? poprzez jakaś dłuższa praktykę itp, czy konieczne jest ukończenie studiów II stopnia budownictwa?

 19. Witam,
  Proszę o informację czy mogę zrobić uprawnienia budowlane jeśli skończyłam I stopień studiów na ochronie środowiska, a II inżynierię środowiska obydwa na politechnice.

 20. Witam serdecznie,
  Czy studiując kierunek : Energetyka spec. Elektroenergetyka będę mógł zrobić pełne uprawnienia instalacyjne w zakresie „sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń”?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *