Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych, dla danej specjalności uprawnień budowlanych. Określony wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności

Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności

1

architektoniczna bez ograniczeń

architektura lub architektura i urbanistyka

2

architektoniczna w ograniczonym zakresie

architektura lub architektura i urbanistyka

kierunek studiów w zakresie budownictwa

3

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

kierunek studiów w zakresie budownictwa

4

konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

kierunek studiów w zakresie budownictwa

kierunki studiów w zakresie:

– architektury lub architektury i urbanistyki,

– inżynierii środowiska,

– budownictwa hydrotechnicznego,

– inżynierii i gospodarki wodnej,

– melioracji.

5

inżynieryjna mostowa

kierunek studiów w zakresie budownictwa

6

inżynieryjna drogowa

kierunek w zakresie budownictwa

7

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa,

– transportu.

8

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

kierunki studiów w zakresie:

– transportu,

– elektrotechniki.

kierunki studiów w zakresie:

– automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,

– elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem.

9

inżynieryjna hydrotechniczna

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa hydrotechnicznego,

– inżynierii i gospodarki wodnej,

– melioracji,

– budownictwa,

– inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej.

10

wyburzeniowa

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa,

– górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,

– inżynierii wojskowej.

11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– telekomunikacji,

– elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

– miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

12

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– telekomunikacji,

– elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

– miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

kierunki studiów w zakresie:

– informatyki,

– miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

– inżynierii elektrycznej,

– elektrotechniki.

13

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– inżynierii środowiska,

– inżynierii naftowej lub gazowniczej,

– wiertnictwa nafty i gazu.

14

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– inżynierii środowiska,

– inżynierii naftowej lub gazowniczej,

– wiertnictwa nafty i gazu.

kierunki studiów w zakresie budownictwa

15

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– elektrotechniki,

– inżynierii elektrycznej,

– elektroenergetyki.

16

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– elektrotechniki,

– inżynierii elektrycznej,

– elektroenergetyki.

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– elektroniki,

– elektroniki i telekomunikacji,

– transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

– elektrycznego transportu szynowego,

– miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

– automatyki i robotyki.

 

83 KOMENTARZE

 1. Dzień dobry,
  jestem absolwentem studiów inżynierskich po kierunku Inżynieria Produkcji na Politechnice Wrocławskiej. Czy niniejszym kierunku istnieje możliwość uzyskania uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 2. Witam, jestem po kierunku Górnictwo i Geologia (1stopień) i specjalizacja geologia inżynierska i geotechnika (2 stopień), wiem, że po studiach podyplomowych nie mogę starać się o uprawnienia budowlane, czy mogę iść na 2 stopień studiów budowlanych (np. geotechnika i budownictwo specjalne) i starać się o uprawnienia?

  • Ukończony kierunek daje szanse aktualnie ubiegać się o uprawnienia budowlane wyburzeniowe.
   Jeżeli natomiast jest mowa o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych do należy uzupełnić wykształcenie o kierunek odpowiedni dla tego typu uprawnień.

 3. Witam,

  Ukończyłem pierwszy stopień studiów na kierunku inżynieria naftowa i gazownicza na wydziale wiertnictwa nafty i gazu AGH oraz posiadam 3 letnią praktykę zawodową na budowie przy budowie gazociągów i sieci sanitarnych. Czy mogę ubiegać się o uprawnienia sieci wentylacyjnych, kanalizacji i gazociągów bez ograniczeń?

 4. Witam. Ukończyłem studia I stopnia na kierunku budownictwo, które upoważnia mnie do ubiegania się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej w ograniczonym zakresie. Czy kończąc następnie studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogę się ubiegać o te same uprawnienia jednakże w bez ograniczeń?

  • Niektóre izby wymagają zgodności wykształcenie I i II stopnia studiów lub uzupełnienia różnic programowych. Niestety to już zależy od konkretnego przypadku i nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

 5. Witam,
  Czy posiadając ukończone studnia I stopnia na kierunku budownictwo, po którym można ubiegać się o uprawnienia w zakresie sieci i instalacji sanitarnych w ograniczonym zakresie, a następnie kończąc studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska można się ubiegać o uprawnienia w tej specjalności bez ograniczeń?

  • Niestety niektóre izby wymagają zgodności I i drugiego stopnia kierunków studiów. Jest to wymaganie uznaniowe także warto przed podjęciem tak ważnej decyzji udać się na dyżur członka OKK w swoim rejonie i zadać pytanie.

 6. Dzień dobry,
  Mam skończone Technikum Budowlane, kierunek ogólny oraz studia inżynierskie na kierunku logistyka transportu. Dodatkowo ponad 10 lat doświadczenia prowadzenia inwestycji budowlanych (drogowych, kubaturowych). Czy mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień. Jeżeli tak to jakich? pozdrawiam

 7. Witam.
  Czy jeżeli ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie a na drugi stopień wybiorę budownictwo podziemne i ochrona powierzchni na wydziale górnictwa i geologi mogę liczyć na skrócenie czasu praktyki w celu uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń do 1,5 roku?

 8. Witam,
  ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Kierunku Inżynieria Śordowiska z tytułem inżyniera – jakie daje mi to uprawnienia, jeśli jakiekolwiek?

  Co się dzieje jeśli wyjeżdżam na studia magisterskie na kierunek podobny do Wielkiej Brytanii, czy tytuł magistra stamtąd daje zwiększenie uprawnień? I czy praktyka zdobywana tam też się liczy?

 9. Witam,
  jestem absolwentką studiów inżynierskich po kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów magisterskich kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej. Planuję w tym roku podjąć kolejne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska (niestacjonarne czterosemestralne) na PWSZ w Kaliszu (Wydział Politechniczny). Czy po ich ukończeniu będę mogła ubiegać się o uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej?

  • Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż niektóre izby wymagają zgodności obu kierunków studiów (tzn. I i II stopnia). Najbezpieczniej, przed rozpoczęciem nauki udać się na dyżur do swojej izby i zadać pytanie członkowi OKK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here