Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych, dla danej specjalności uprawnień budowlanych. Określony wg rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Lp.

Specjalność uprawnień budowlanych

Kierunki studiów wyższych odpowiednie dla danej specjalności

Kierunki studiów wyższych pokrewne dla danej specjalności

1

architektoniczna bez ograniczeń

architektura lub architektura i urbanistyka

2

architektoniczna w ograniczonym zakresie

architektura lub architektura i urbanistyka

kierunek studiów w zakresie budownictwa

3

konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń

kierunek studiów w zakresie budownictwa

4

konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie

kierunek studiów w zakresie budownictwa

kierunki studiów w zakresie:

– architektury lub architektury i urbanistyki,

– inżynierii środowiska,

– budownictwa hydrotechnicznego,

– inżynierii i gospodarki wodnej,

– melioracji.

5

inżynieryjna mostowa

kierunek studiów w zakresie budownictwa

6

inżynieryjna drogowa

kierunek w zakresie budownictwa

7

inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa,

– transportu.

8

inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym

kierunki studiów w zakresie:

– transportu,

– elektrotechniki.

kierunki studiów w zakresie:

– automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,

– elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem.

9

inżynieryjna hydrotechniczna

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa hydrotechnicznego,

– inżynierii i gospodarki wodnej,

– melioracji,

– budownictwa,

– inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej.

10

wyburzeniowa

kierunki studiów w zakresie:

– budownictwa,

– górnictwa lub geologii, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,

– inżynierii wojskowej.

11

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– telekomunikacji,

– elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

– miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

12

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– telekomunikacji,

– elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

– miernictwa elektrycznego i telekomunikacji.

kierunki studiów w zakresie:

– informatyki,

– miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

– inżynierii elektrycznej,

– elektrotechniki.

13

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– inżynierii środowiska,

– inżynierii naftowej lub gazowniczej,

– wiertnictwa nafty i gazu.

14

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– inżynierii środowiska,

– inżynierii naftowej lub gazowniczej,

– wiertnictwa nafty i gazu.

kierunki studiów w zakresie budownictwa

15

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

kierunki studiów w zakresie:

– elektrotechniki,

– inżynierii elektrycznej,

– elektroenergetyki.

16

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie

kierunki studiów w zakresie:

– elektrotechniki,

– inżynierii elektrycznej,

– elektroenergetyki.

kierunki studiów w zakresie:

– energetyki,

– elektroniki,

– elektroniki i telekomunikacji,

– transportu, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

– elektrycznego transportu szynowego,

– miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

– automatyki i robotyki.

 

70 KOMENTARZE

 1. Witam.
  Czy jeżeli ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie a na drugi stopień wybiorę budownictwo podziemne i ochrona powierzchni na wydziale górnictwa i geologi mogę liczyć na skrócenie czasu praktyki w celu uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń do 1,5 roku?

 2. Witam,
  ukończyłem studia na Politechnice Warszawskiej na Kierunku Inżynieria Śordowiska z tytułem inżyniera – jakie daje mi to uprawnienia, jeśli jakiekolwiek?

  Co się dzieje jeśli wyjeżdżam na studia magisterskie na kierunek podobny do Wielkiej Brytanii, czy tytuł magistra stamtąd daje zwiększenie uprawnień? I czy praktyka zdobywana tam też się liczy?

 3. Witam,
  jestem absolwentką studiów inżynierskich po kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów magisterskich kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Wrocławskiej. Planuję w tym roku podjąć kolejne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska (niestacjonarne czterosemestralne) na PWSZ w Kaliszu (Wydział Politechniczny). Czy po ich ukończeniu będę mogła ubiegać się o uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej?

  • Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż niektóre izby wymagają zgodności obu kierunków studiów (tzn. I i II stopnia). Najbezpieczniej, przed rozpoczęciem nauki udać się na dyżur do swojej izby i zadać pytanie członkowi OKK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here