Kategorie
Wymagania

Studia podyplomowe a uprawnienia budowlane

Czy ukończenie studiów podyplomowych umożliwi Ci ubieganie się o uprawnienia budowlane? Co mówią przepisy rozporządzenia o przygotowaniu zawodowym?

Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Dużo wątpliwości budzi kwestia ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przez inżynierów studiujących budownictwo na kierunku I stopnia, a następnie kontynuujących naukę na studiach II stopnia na kierunku architektura. Przypomnijmy, iż wymagany poziom…

Kategorie
Wymagania

Wykaz kierunków studiów wyższych odpowiednich i pokrewnych dla danej specjalności

Wykaz kierunków studiów odpowiednich i pokrewnych, dla każdej specjalności uprawnień budowlanych określono w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W oparciu o to zestawienie komisje kwalifikacyjne PIIIB i IARP…