Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Dużo wątpliwości budzi kwestia ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przez inżynierów studiujących budownictwo na kierunku I stopnia, a następnie kontynuujących naukę na studiach II stopnia na kierunku architektura.

Przypomnijmy, iż wymagany poziom wykształcenia do uzyskania poszczególnych rodzajów i specjalności uprawnień budowlanych określony został w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie. Zgodnie z załącznikiem nr 2, do uzyskania uprawnień bez ograniczeń w specjalności architektonicznej konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim: architektura lub architektura i urbanistyka. Rozporządzenie nie określa natomiast wymagań odnośnie kierunku studiów I stopnia.

Wiele osób pierwotnie studiując na kierunku budownictwo, kontynuowało naukę na II stopniu studiów na kierunku architektura. Uczelnie ( wiemy m.in o WSEiZ w Warszawie oraz Politechnice Wrocławskiej ) chętnie przyjmowały nowych kandydatów na studia architektoniczne II stopnia, gdyż za każdym kandydatem szły dodatkowe środki finansowe. Dla kandydatów bardzo znaczącą perspektywą było natomiast uzyskanie uprawnień architektonicznych bez potrzeby studiowania 5 lat na kierunku architektura.

Uprawnienia architektoniczne nie dla studentów I stopnia budownictwa

Sytuacja zaczęła się jednak komplikować około 2017 roku, kiedy to zaczęły docierać do nas informacje od użytkowników portalu o tym, iż komisje kwalifikacyjne odrzucają wnioski o kwalifikację do egzaminu na uprawnienia architektoniczne. Jako wskazywany powód pojawiała się niezgodność wykształcenia na kierunku studiów I stopnia ( budownictwo ).

Wkrótce także pojawiła się oficjalna interpretacja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy ukończyli studia na kierunku związanym z budownictwem, a następnie ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub ukończyli tylko studia na kierunku związanym z budownictwem.

Komisja powołując się na pismo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pismo Polskiej Komisji Akredytacyjnej ogłosiła stanowisko, iż wyłącznie ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura, uprawnia do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Tak więc, w ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, ukończenie studiów na kierunku architektura wyłącznie na poziomie studiów II stopnia, wyłącza w chwili obecnej możliwość ubiegania się o nadanie uprawnień w tej specjalności.

Co ciekawe IARP na swojej stronie internetowej informowała o możliwości zdobycia uprawnień architektonicznych po budownictwie, po uzupełnieniu różnic programowych. Informacja taka pojawia się w sekcji pytania od użytkowników:

Czy mogę ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń kończąc studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku budownictwo i uzyskując tytuł inżynier budownictwa oraz studia II stopnia (magisterskie) na kierunku architektura i uzyskując tytuł magister inżynier architekt?

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagane jest uzyskanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

Kontynuacja przez daną osobę studiów architektonicznych w formie studiów II stopnia i uzyskanie tytułu magistra będzie uprawniało do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień architektonicznych, z tym zastrzeżeniem, że studia I stopnia ukończyła dana osoba również na kierunku architektury i urbanistyki lub uzupełniła, na etapie studiów II stopnia, różnice wynikające z programu nauczania.

W przypadku uzupełnienia różnic programowych obejmujących I stopień kształcenia, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje również badania wykształcenia kandydata w zakresie I stopnia kształcenia, poprzez odniesienie programu studiów do standardów kształcenia określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

 

 

5 odpowiedzi na “Uprawnienia architektoniczne po budownictwie”

Ale wiocha. Po architekturze można iść na II stopień na budownictwo i zrobić pelne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane (lub nawet torowe jak to jeden mój znajomy architekt zrobił xd), a po budownictwie nie można zrobić uprawnień architektonicznych na II stopniu. No bardzo sprawiedliwe. A co ja gorzej narysuje pzt lub rzuty i elewacje? Parodia

Uzupelnienie roznic programowych z 1szego stopnia. Jakis zart chyba.
Prawda jest taka, że inzynier budownictwa zaprojektuje i policzy dom. Arcitekt co najwyzej narysuje elewacje.
Patologia to jest powszechnie znana. Zgodzilbym sie, gdyby do projektowania budynkow o powiedzmy kolokwialnie duzej kubaturze potrzebny byl architekt. Ale do domkow jednorodzinnych albo obiektow przemyslowych to na cholere.

Dziadostwo ze strony lobby architektów i tyle. Co ciekawe architekci po inżynierze mogą iść na magistra na na budownictwo. Co jeszcze ciekawsze w Niemczech technik budownictwa może projektować budynki jednorodzinne. To ja się pytam o co tu chodzi??

Czy mogę ubiegać się o uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie będąc po studiach I i II stopnia budownictwa ?
Czy po uzyskaniu uprawnień projektowch w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie i ukończeniu studiów I i II stopnia architektonicznych muszę ponownie odbywać praktykę ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *