Kategorie
Wymagania

Studia podyplomowe a uprawnienia budowlane

Czy ukończenie studiów podyplomowych umożliwi Ci ubieganie się o uprawnienia budowlane? Co mówią przepisy rozporządzenia o przygotowaniu zawodowym?

Studia podyplomowe to forma edukacji, która umożliwia dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności po uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Studia te zazwyczaj koncentrują się na konkretnym obszarze specjalizacji i są skierowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności oraz uprawnienia a także przebranżowić się.

Celem studiów podyplomowych jest roszenie wtedy studenta w określonym zakresie. Mogą one dotyczyć zarówno nauk technicznych, medycznych, humanistycznych, jak i wielu innych dziedzin. Są również popularne wśród profesjonalistów, którzy chcą aktualizować swoje umiejętności w odpowiedzi na zmiany na rynku pracy.

Programy podyplomowe zwykle trwają od jednego do dwóch lat i często są organizowane w formie modułowej. Zajęcia mogą odbywać się w trybie wieczorowym lub weekendowym, co jest wygodne dla osób pracujących.

Studia podyplomowe dedykowane są dla osób, które chcą się specjalizować w konkretnym obszarze, np. w zarządzaniu, marketingu cyfrowym, inżynierii, edukacji, czy w dziedzinach związanych ze zdrowiem. Są one również atrakcyjne dla osób chcących zmienić ścieżkę kariery. Coraz częściej pojawiają się także oferty studiów podyplomowych z zakresu budownictwa i architektury. Są to zwykle płatne oferty oferowane przez prywatne uczelnie, których głównym celem jest zarobek.

Naturalnym jest więc pytanie, które zadaje wiele osób. Cz może warto wybrać drogę na skróty i w ciągu kilku dwóch lub trzech semestrów zyskać wykształcenie, które umożliwi ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Wykształcenie na uprawnienia budowlane

Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane, wymagane jest określone wykształcenie, które zdefiniowano w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W dokumencie wyszczególniono kierunki studiów, których ukończenie umożliwia studentom ubieganie się o konkretne rodzaje uprawnień budowlanych. Dla osób z tytułem zawodowym technik, którzy ukończyli określone specjalności również ustawodawca dopuścił możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Zgodnie z rozporządzeniem dokumentami potwierdzającymi wykształcenie są:

  1. odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
  2.  suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów;

Weryfikacji posiadanego wykształcenia i kwalifikowania izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności zakresu kierunku ukończonych studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia

Czy studia podyplomowe umożliwią ubieganie się o uprawnienia budowlane?

Studia podyplomowe nie kończą się nadaniem żadnego tytułu tytułu naukowego jak również zawodowego. Ustawodawca również nie wymienił takiego rodzaju studiów we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego. W związku z powyższym studia podyplomowe nie dają możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane. Nie zapewniają więc również możliwości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie takich jak kierownik budowy lub projektant.

Studia podyplomowe to nie jest rodzaj studiów magisterskich. Nie dają także żadnego tytułu zawodowego. Nie można po studiach dyplomowych ubiegać się o uprawnienia budowlane.

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć jakie kierunki studiów lub wykształcenie średnie da Ci możliwość zdobycia uprawnień budowlanych skorzystaj ze specjalnie przygotowanego kalkulatora wykształcenia. Wybierz specjalność uprawnień u sprawdź jakiego wykształcenia potrzebujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *