Kategorie
Aktualności

Coraz mniej studentów studiuje budownictwo

Coraz mniej osób zainteresowanych studiowaniem budownictwa w Polsce. Jakie są tego przyczyny oraz jakie konsekwencje dla branży budowlanej.

W obliczu dynamicznie rozwijającej się gospodarki, sektor budowlany w Polsce stoi przed poważnym wyzwaniem – brakiem wysoko wykwalifikowanych kadr. To właśnie one są kluczowe dla innowacyjności i efektywności tej branży, a ich niedobór może znacząco wpłynąć na przyszłość jednej z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. W sytuacji, gdy coraz mniej młodych ludzi decyduje się na studia techniczne, w tym budownictwo, eksperci zwracają uwagę na narastające problemy i wyzwania edukacyjne.

Dane i statystyki

W obliczu nowoczesnych wyzwań branży budowlanej w Polsce, dane z ostatnich lat pokazują niepokojący trend spadku zainteresowania studiami technicznymi, w tym budownictwem, wśród absolwentów szkół średnich. Według najnowszych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zainteresowanie studiowaniem grupy kierunków: technika, przemysł i budownictwo, spadło o 34% w ciągu ostatnich 5 lat.

W roku akademickim 2017/2018 te kierunki studiowało 20,1% wszystkich studentów, podczas gdy w roku akademickim 2021/2022 odsetek ten zmalał do 14%. Ta tendencja jest szczególnie widoczna na kierunku budownictwo, gdzie liczba studentów pierwszego stopnia spadła o 11,5% pomiędzy 2019 a 2022 rokiem, a na drugim stopniu (magisterskim) zmniejszyła się o 18%.

Wykres liczby studentów budownictwa w Polsce

Chociaż politechniki nadal cieszą się popularnością, będąc najczęściej wybieranymi uczelniami w Polsce, to sama dyscyplina budownictwa zanotowała spadek. W roku akademickim 2022/2023 budownictwo zajmowało 7. miejsce w rankingu według liczby zgłoszeń (13 682 zgłoszeń), spadając na 11. miejsce w roku akademickim 2023/2024 (11 945 zgłoszeń).

Przyczyny spadku zainteresowania studiowaniem budownictwa

Zmniejszająca się liczba studentów na kierunkach budowlanych wiąże się głównie z niżem demograficznym oraz zmianą preferencji edukacyjnych młodzieży. Wzrastające odchodzenie od kierunków techniczno-inżynieryjnych potwierdza spadek o ponad 20% liczby studentów na kierunkach technicznych i przyrodniczych w ciągu ostatnich 5 lat.

W Polsce dostępne są różne specjalizacje budowlane na studiach inżynierskich i magisterskich, w tym kierunki takie jak budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM czy budownictwo zrównoważone. Mimo to, studia te nie przyciągają już tak wielu kandydatów, jak miało to miejsce w przeszłości.

Wpływ na branżę budowlaną

Spadek zainteresowania studiami budowlanymi może mieć długofalowe konsekwencje dla polskiej branży budowlanej, która jest kluczowym sektorem gospodarki. Obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów budowlanych, szczególnie w obliczu współczesnych wyzwań, takich jak cyfryzacja branży, zrównoważone budownictwo, czy plany odbudowy infrastruktury.

Pod znakiem zapytania stoi także dalszy rozwój struktur PIIB, co związane jest faktem, że coraz mniej osób będzie starało się o uprawnienia budowlane w Polsce.

Ta sytuacja stawia przed sektorem budowlanym oraz instytucjami edukacyjnymi wyzwanie przyciągnięcia młodych ludzi do kariery w budownictwie. Potrzebne są innowacyjne podejścia w nauczaniu i promowaniu kierunków budowlanych, aby przekonać młodzież do wartości i perspektyw, jakie oferuje ta branża.

Wnioski

Spadek zainteresowania studiami budowlanymi w Polsce stanowi wyzwanie dla przyszłości branży. Aby sprostać temu wyzwaniu, konieczna jest współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi, rządem oraz samą branżą budowlaną. Tylko poprzez zrozumienie przyczyn tego trendu i podjęcie skutecznych działań można odwrócić ten spadek i zapewnić stały przypływ nowych talentów do sektora budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *