Kategorie
Informacje

PIIB wzywa do utworzenia ministerstwa budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa lobbuje na rzecz utworzenia oddzielnego ministerstwa budownictwa. Jakie argumenty za tym przemawiają.

W obliczu narastających problemów i wyzwań w sektorze polskiego budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) zwróciła się z apelem do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie o utworzenie nowego, dedykowanego ministerstwa budownictwa.

Budownictwo, będące jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki, w roku 2021 zostało włączone do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Ta decyzja, zdaniem przedstawicieli branży, spowodowała marginalizację sektora i przyczyniła się do chaosu legislacyjnego oraz prawnych komplikacji. Kluczowe przepisy dla branży często powstają w różnych resortach, co utrudnia koordynację i prowadzi do niekonsekwencji.

PIIB podkreśla, że obecna struktura administracyjna nie sprzyja przeprowadzeniu skutecznych konsultacji społecznych, co jest niezbędne dla zdrowego rozwoju sektora. Alarmują również o braku czasu na zapoznanie się i ustosunkowanie do zmian, które są kluczowe dla branży budowlanej. Reprezentując 120-tysięczne środowisko branży, PIIB wskazuje na konieczność pilnej naprawy sytuacji poprzez utworzenie oddzielnego ministerstwa budownictwa. Taka zmiana byłaby kluczowym wsparciem dla sektora w obliczu wyzwań takich jak konieczność cyfryzacji, kryzys mieszkaniowy oraz potencjalna współpraca w odbudowie Ukrainy.

Sektor budownictwa w Polsce, odpowiadający za 1/5 PKB kraju, odgrywa znaczącą rolę w realizacji zadań strategicznych dla bezpieczeństwa narodowego, takich jak energetyka, mieszkalnictwo, infrastruktura, w tym budowa dróg, mostów i obiektów użytkowych. Zdaniem PIIB, oddzielne ministerstwo mogłoby skuteczniej adresować te kluczowe obszary, zapewniając bardziej spójne i efektywne zarządzanie branżą.

PIIB deklaruje gotowość do współpracy i zapewnia wsparcie całego sektora w procesie tworzenia i funkcjonowania Ministerstwa Budownictwa. Taki krok, według Izby, jest nie tylko potrzebny, ale i wyczekiwany przez branżę, która stanowi kluczowy filar polskiej gospodarki. Utworzenie ministerstwa może być szansą na lepszą koordynację, skuteczniejsze zarządzanie i rozwój jednego z najważniejszych sektorów gospodarczych Polski.

Ile inżynierów zrzesza PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) jest jedną z największych i najbardziej wpływowych organizacji zawodowych w Polsce, skupiającą znaczącą liczbę specjalistów z branży budowlanej. Zrzeszając około 120 tysięcy członków, PIIB reprezentuje szeroki wachlarz profesjonalistów, od inżynierów budownictwa, projektantów, po specjalistów w zakresie infrastruktury i energetyki. Członkostwo PIIB obejmuje różne specjalizacje uprawnień budowlanych: inżynierskie i instalacyjne, od projektowania do wykonawstwa.

PIIB reprezentuje interesy inżynierów budownictwa w Polsce, działając na rzecz ich praw i interesów zawodowych. ednym z kluczowych zadań PIIB jest nadzorowanie procesu uzyskiwania uprawnień budowlanych przez inżynierów. Uprawnienia te są niezbędne do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Instytucja ta jest odpowiedzialna za utrzymanie wysokich standardów zawodowych wśród inżynierów, co obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i etyczne praktyki zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *