Kategorie
Informacje

Krajowa Rada PIIB obradowała w lutym 2024

Kolejne spotkanie Krajowej Rady PIIB w 2024 roku. Jakie ustalenia i wnioski ustalono w prawie zbliżających się zjazdów izb budownictwa.

21 lutego 2024 roku miało miejsce istotne wydarzenie dla polskiego środowiska inżynierów budownictwa – posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Spotkanie to, przeprowadzone w formule hybrydowej, było poświęcone kluczowym kwestiom związanym z działalnością izby, w tym przygotowaniem rocznych sprawozdań oraz nadchodzącymi zjazdami w okręgowych izbach.

Spotkanie otworzył i prowadził Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB. W obradach wzięli udział czołowi przedstawiciele organów PIIB, w tym przewodniczący i Jacek Szer, pełnomocnik Prezesa PIIB ds. szkolnictwa wyższego. Na wstępie Mariusz Dobrzeniecki złożył gratulacje Mieczysławowi Grodzkiemu, wiceprezesowi KR PIIB, który dzień wcześniej został ponownie wybrany na prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Członkowie Krajowej Rady PIIB zatwierdzili porządek obrad i przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia, przygotowany przez Tomasza Piotrowskiego, sekretarza KR PIIB. Kolejnym ważnym punktem obrad było omówienie nowej umowy z Instytutem Techniki Budowlanej. Umowa ta ma na celu zapewnienie wszystkim członkom PIIB dostępu do „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” poprzez portal PIIB. Jak podkreślił Tomasz Piotrowski, to krok w kierunku rozwijania cyfrowych funkcjonalności izby, co jest odpowiedzią na potrzeby inżynierów budownictwa.

Jednym z kluczowych punktów spotkania był również terminarz zbliżających się zjazdów okręgowych, które odbędą się w dniach od 6 do 27 kwietnia br. Ustalono, kto z członków Prezydium KR PIIB będzie reprezentował krajowe władze w poszczególnych regionach.

Adam Podhorecki przedstawił aktualne działania i projekty realizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie. Spotkanie było także okazją do zapoznania się z planami dotyczącymi organizacji jubileuszowego spotkania Grupy Wyszehradzkiej, które odbędzie się jesienią br. w Polsce. Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, omówiła efekty prac zespołów kontrolnych. Krzysztof Latoszek, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, informował o nadchodzącym posiedzeniu KKK PIIB oraz OKK związanych z procesem kwalifikacji i egzaminacyjnym na uprawnienia budowlane. O planowanych warsztatach dla rzeczników i sędziów mówił Dariusz Walasek, KROZ PIIB.

Podsumowując, posiedzenie Krajowej Rady PIIB podkreśliło znaczenie ciągłego rozwoju i wspierania kompetencji w sektorze budownictwa. Inicjatywy takie jak dostęp do specjalistycznych baz danych czy organizacja warsztatów świadczą o dążeniu do podnoszenia standardów w branży oraz o zaangażowaniu w rozwój zawodowy członków PIIB.

Czym zajmuje się Krajowa Rada PIIB

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) zajmuje się reprezentowaniem interesów Izby oraz kierowanie jej działalnością. Rada ta odgrywa centralną rolę w zarządzaniu ogólnymi sprawami Izby, co obejmuje zarówno aspekty strategiczne, jak i operacyjne.

Jednocześnie Krajowa Rada PIIB jest odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów kompetencyjnych, które mogą wystąpić między organami Krajowej Izby a organami izb okręgowych. Te spory są szczególnego rodzaju, ponieważ nie podlegają jurysdykcji innych organów państwowych. W sytuacji, gdy spór kompetencyjny dotyczy samej Krajowej Rady, jego ostateczne rozstrzygnięcie należy do Krajowego Zjazdu. To podkreśla ważną rolę Rady w utrzymaniu harmonii i efektywnego zarządzania wewnątrz organizacji inżynierów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *