Kategorie
PIIB

Komisja do spraw Cyfryzacji Krajowej Rady PIIB

PIIB ustanawia Komisję do Spraw Cyfryzacji! Nowe technologie BIM i SEOD zmienią polski sektor budowlany i sprawią, że będzie bardziej nowoczesny.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) podjęła znaczący krok w kierunku rozwoju i modernizacji sektora budowlanego w Polsce, ustanawiając Komisję do Spraw Cyfryzacji. Ta inicjatywa, zatwierdzona przez Krajową Radę PIIB, ma na celu przyspieszenie procesów cyfryzacji oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii, takich jak BIM (Building Information Modeling) i SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów).

Na mocy § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady PIIB, powołano Komisję do Spraw Cyfryzacji na VI kadencję Krajowej Rady PIIB. Komisja ta, zgodnie z § 1, będzie odpowiedzialna za aktualizację i realizację strategii dotyczącej wdrażania BIM w Polsce, a także za przygotowanie do wdrożenia i wprowadzenie SEOD w ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W skład Komisji wchodzą dwa zespoły: Zespół do spraw BIM oraz Zespół do spraw SEOD. Każdy z tych zespołów ma określone cele i zadania statutowe. Zespół BIM koncentruje się na realizacji strategii wdrażania BIM, a Zespół SEOD zajmuje się kwestiami związanymi z elektronicznym obiegiem dokumentów.

Przewodniczącym Komisji został powołany Pan Tomasz Piotrowski, a funkcje przewodniczących poszczególnych zespołów objęli Pan Ryszard Rotter (Zespół BIM) oraz Pan Roman Karwowski (Zespół SEOD). Obydwaj przewodniczący mają za zadanie kierowanie pracami swoich zespołów oraz współpracę z Komisją Przetargową i Komisją do Spraw Zamówień.

Nowa inicjatywa PIIB ma na celu nie tylko przyspieszenie procesu cyfryzacji w branży budowlanej, ale także podniesienie standardów efektywności i jakości pracy inżynierów budowlanych w Polsce. Poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii i procesów, Polska Izba Inżynierów Budownictwa dąży do ustanowienia silniejszej, bardziej zintegrowanej i efektywnej branży budowlanej, która będzie mogła sprostać wyzwaniom przyszłości.

Czym będzie zajmować się Komisja ds Cyfryzacji

Komisja do Spraw Cyfryzacji w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB) ma trzy główne obszary działania:

  1. Aktualizacja i realizacja strategii wdrażania BIM w Polsce: BIM (Building Information Modeling) to zaawansowana metoda pracy, która umożliwia tworzenie cyfrowych reprezentacji fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu budowlanego. Komisja zajmuje się aktualizacją i realizacją strategii dotyczącej wdrażania tej metody w Polsce. W ramach tego zadania, Komisja bada również miejsce i rolę PIIB w procesie wdrażania BIM oraz opracowuje i wskazuje sposoby realizacji tej strategii.
  2. Przygotowanie i wdrożenie SEOD: SEOD (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów) to system mający na celu cyfryzację procesów związanych z obiegiem dokumentów w branży budowlanej. Komisja pracuje nad przygotowaniem do wdrożenia tego systemu w PIIB oraz okręgowych izbach inżynierów budownictwa. Wdrażanie SEOD obejmuje również uwzględnienie technicznych możliwości Portalu członków PIIB oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO.
  3. Inne działania związane z cyfryzacją: Oprócz powyższych, Komisja podejmuje również inne działania związane z cyfryzacją. Może to obejmować wdrażanie nowych technologii, usprawnianie procesów cyfrowych oraz opracowywanie nowych strategii cyfryzacji w ramach działalności PIIB.

Praca Komisji skupiać się będzie na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w branży budowlanej, co ma na celu zwiększenie efektywności, poprawę zarządzania projektami oraz ułatwienie współpracy między różnymi podmiotami w branży.

W kontekście uprawnień budowlanych, rola Komisji do Spraw Cyfryzacji nabiera szczególnego znaczenia. Wprowadzanie systemów takich jak BIM i SEOD może bezpośrednio wpływać na sposób, w jaki inżynierowie budownictwa uzyskują i wykorzystują swoje uprawnienia. Cyfryzacja może znacznie usprawnić procesy związane z zarządzaniem i weryfikacją uprawnień, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów w branży budowlanej. Opracowywanie i wdrażanie nowych systemów cyfrowych przez Komisję może również przyczynić się do lepszego szkolenia i przygotowania inżynierów do wyzwań współczesnego sektora budowlanego, co ma bezpośredni wpływ na jakość realizowanych projektów i bezpieczeństwo konstrukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *