Kategorie
Opłaty

Zaliczenie składek członkowskich PIIB w koszty firmowe

Czy składki członkowskie opłacane w PIIB oraz opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w firmie?

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego w Polsce, istnieje możliwość zaliczenia składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kluczowe warunki dotyczące możliwości zaliczenia składek w koszty działalności:

 • Warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów:
  • Wydatek musi być właściwie udokumentowany.
  • Powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a przychodem.
  • Wydatek nie może znajdować się na liście kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów.
 • Wyjątek dotyczący składek na rzecz organizacji:
  • Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa, generalnie nie są kosztem podatkowym, z wyjątkami dotyczącymi m.in. organizacji turystycznych czy zrzeszeń przedsiębiorców.
  • W przypadku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, gdzie przynależność jest obowiązkowa dla wykonywania zawodu, składki członkowskie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 • Specyfika samorządu zawodowego inżynierów budownictwa:
  • Prawo do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa jest uzależnione od wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.
  • Członkowie izby są także zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 • Decyzje interpretacyjne organów skarbowych:
  • W odniesieniu do innych zawodów, gdzie przynależność do samorządu zawodowego jest obligatoryjna, organy podatkowe potwierdziły możliwość zaliczenia składek członkowskich do kosztów uzyskania przychodów.

W konsekwencji, w przypadku samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zarówno składki członkowskie, jak i składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to zgodne z definicją kosztu podatkowego i spełnia wymogi prawne w tym zakresie.

Interpretacje organów podatkowych

Interpretacja organów podatkowych w sprawie zaliczenia składek członkowskich w koszty działalności pochodzi m.in. pisma wydanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 lipca 2020 r. Ta interpretacja dotyczy zasadności zaliczania składek członkowskich na rzecz samorządów zawodowych do kosztów uzyskania przychodów. Istotne kwestie, które wpływają na taką możliwość to wg. organu podatkowego:

 1. Znaczenie obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego: Interpretacja podkreśla, że w wielu przypadkach przynależność do określonego samorządu zawodowego jest warunkiem koniecznym do prowadzenia danej działalności zawodowej. Przykładem są farmaceuci, którzy muszą być wpisani na listę członków okręgowej izby aptekarskiej i opłacać składki na rzecz tego samorządu.
 2. Związek składek z działalnością zawodową: Interpretacja wskazuje, że opłacenie składek członkowskich jest ściśle powiązane z przychodami podatkowymi, ponieważ wykonywanie określonych profesji wiąże się z koniecznością przynależności do odpowiednich zrzeszeń i obowiązkiem uiszczania składek.
 3. Zaliczenie składek do kosztów podatkowych: W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłacone składki członkowskie w takich przypadkach spełniają definicję kosztu podatkowego, co oznacza, że mogą być one zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów.

Taka interpretacja ma kluczowe znaczenie dla osób wykonujących zawody, w których przynależność do samorządu zawodowego jest wymogiem, w tym dla inżynierów budownictwa. Potwierdza ona, że składki członkowskie i składki na obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w kontekście samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja PIIB

Informacja prawna w sprawie możliwości zaliczenia składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do kosztów podatkowych wydana przez PIIB.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *