Kategorie
Statystyki

Nowe uprawnienia budowlane w Opolskiej OIIB statystyki 2023

Wyniki i zdawalność egzaminów na uprawnienia budowlane za 2023 rok oraz w latach wcześniejszych w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów

W 2023 roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OPL OIIB przeprowadzała dwie sesje egzaminacyjne na uprawnienia budowlane – wiosenną XLI oraz jesienną XLII. W jesiennej sesji wnioski złożyło 89 kandydatów, tyle samo przystąpiło do egzaminu pisemnego, z których 75 osób, czyli 84,27%, zaliczyło go pozytywnie. W części ustnej wzięło udział 82 osoby, z czego pozytywny wynik osiągnęło 66 osób, co stanowi 80,49% wszystkich przystępujących.

Wyniki i statystyki nowych uprawnień budowlanych w opolskiej izbie za 2023 rok

Analizując wyniki za cały 2023 rok, nowe wnioski o uprawnienia budowlane złożyło 162 osób. Do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane przystąpiła większa liczba kandydatów – 175 osób, z których 154 osoby zdały. W części ustnej egzaminu wzięło udział 170 osób, a zaliczyło go 147 osób. Ostatecznie, to właśnie 147 osób uzyskało uprawnienia budowlane w tym roku.

Przebieg egzaminów i tworzenie pytań

Sesja XLII odbyła się zgodnie z obowiązującym „Regulaminem przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych” ustanowionym przez Krajową Radę PIIB. Nowością było wprowadzenie systemu SESZAT, używanego przez członków zespołu egzaminacyjnego OKK do przygotowania zestawów pytań, zarówno pisemnych, jak i ustnych. System SESZAT, administrowany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB, to narzędzie wspierające organizację i administrację sesji egzaminacyjnych. Pytania do egzaminu pisemnego są przygotowywane przez KKK PIIB, a następnie pobierane online, co umożliwia ich bezpośrednie drukowanie przez okręgowe komisje kwalifikacyjne.

Liczba osób, które zdobyły uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w latach 2003-2023
Liczba osób, które zdobyły uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w latach 2003-2023

Egzaminatorzy, tworząc testy na egzamin ustny, indywidualnie logują się do systemu i wybierają pytania zgodnie z ustaloną strukturą. Przykładowo, dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń, zestaw pytań składa się z ośmiu pytań, w tym cztery z zakresu prawa (prawo budowlane, BHP, PPOŻ, warunki techniczne, KPA, normy, instrukcje branżowe), trzy dotyczące umiejętności praktycznych specyficznych dla danej specjalności (budowa, nadzór, technologia) oraz jedno pytanie problemowe, często wymagające opracowania szkicu czy schematu. System SESZAT pozwala na dobór pytań z bogatej bazy, co umożliwia dokładniejsze sprawdzenie wiedzy kandydatów ubiegających się o uprawnienia w swojej specjalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *