Kategorie
Aktualności Opłaty

Duża zmiana w naliczaniu opłat członkowskich w PIIB od 2025 roku

Informacje o zmianie sposobu naliczania i wysokości składek członkowskich w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa od 2025 roku

Zapowiadają się istotne zmiany w sposobie naliczania składek członkowskich w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa od 2025 roku. Składki od wielu lat istotnie się nie zmieniały, natomiast zapowiada się, że „tanio to już było”. Ze zmianą rozliczeń bowiem będą się niestety także wiązały istotne podwyżki. Koszt członkostwa w izbie inżynierów budownictwa, a tym samym możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znacznie podrożeje.

Naliczanie opłat członkowskich – jak było do tej pory

Opłaty dla członków okręgowych izb inżynierów oraz Krajowej Izby PIIB dotychczas ustalane były w formie opłaty stałej za miesiąc / rok członkostwa. Izba odpowiednio wcześnie ogłaszała stawki opłat na swoich stronach internetowych i były one stałe, aż do momentu ich zmiany w formie uchwały Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Opłaty członkowskie w 2024 roku wynoszą:

  • opłata za członkostwo w okręgowej izbie – 39 zł x 12 miesięcy = 468 zł
  • opłata za członkostwo w krajowej izbie – 8 zł x 12 miesięcy = 96 zł

Tak więc całkowita wartość opłat członkowskich za jeden rok wynosi 564 zł.

Zmiany w składkach członkowskich w PIIB od 2025 roku

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 2025 roku składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa będą naliczane w o oparciu wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw. Wynagrodzenie średnie zmienia się ( rośnie ) każdego roku, a to oznacza, że od 2025 roku opłaty członkowskie w PIIB także co roku będą rosły … i to już bez żadnej uchwały, ale automatycznie.

Wysokość składek członkowskich ustalono na następujących poziomach:

  • składka na okręgowe izby inżynierów stanowić ma 8% wspomnianego wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia krajowego;
  • składka na krajową izbę inżynierów będzie natomiast wynosić 2% wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia krajowego

Co więcej wszystkie składki będą płatne za cały rok z góry. Do 2024 roku dopuszczalne było opłacanie składki na okręgowe izby w dwóch półrocznych ratach.

Ile wyniosą opłaty członkowskie w PIIB w 2025 roku?

Ciężko jest dokładnie ustalić stawki opłat w oparciu o zmienny wskaźnik natomiast można spróbować go oszacować. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez GUS:

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7462,25  zł.

Tak więc gdyby obliczać opłaty członkowskie w oparciu o ten wskaźnik już w 2024 roku wynosiłyby one:

  • składka na okręgowe izby – 7462,25 zł x 8% = 596,98 zł / rok ( podwyżka o ponad 27% )
  • składka na izbę krajową – 7462,25 zł x 2% = 149,25 zł / rok ( podwyżka o ponad 55% )

Łączna wysokość składek za 1 rok wynosiłaby więc około 750 zł na rok, czyli ponad 30% więcej niż aktualnie obowiązujące.

Za 2024 rok wskaźnik wynagrodzeń prawdopodobnie znów mocno wzrośnie co spowoduje zapewne istotny wzrost wysokości składek członkowskich w 2025 roku.

Pobierz pełny tekst uchwały PIIB w sprawie opłat członkowskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *