Kategorie
Informacje

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Terminy, miejsce oraz wymagania dla kandydatów składających wnioski na uprawnienia budowlane w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów budownictwa udostępniła na swojej stronie internetowej wymagania dla kandydatów składających wnioski kwalifikacyjne na egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Wiosna 2024. Sprawdź terminy, miejsce i formę składania dokumentów oraz procedury formalne z tym związane. Przypominamy, iż każda okręgowa izba oprócz ogólnych wymagań zdefiniowanych w przepisach może ustalać dodatkowo „swoje” wymagania.

Procedura rejestracji przed złożeniem wniosku

Przy składaniu wniosków kwalifikacyjnych do uzyskania uprawnień budowlanych, pierwszym krokiem jest zalogowanie się do portalu PIIB w celu zarejestrowania wniosku i umówienia spotkania w biurze Podlaskiej OIIB (prosimy o wybranie dogodnego terminu i godziny spotkania). Procedura rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych odbywa się na Portalu PIIB.

Aby uniknąć problemów związanym z charakterem systemu rejestrującego, prosimy o jak najwcześniejsze zarejestrowanie wniosku w Portalu PIIB.

Możliwość wyboru terminu spotkania będzie dostępna na Portalu PIIB od 8 stycznia 2024 r.

Zalecane jest zarejestrowanie wniosku wcześniej, ponieważ rejestracja w ostatnich dniach wyznaczonego terminu może być utrudniona z powodu zajętych terminów przez inne osoby składające wnioski.

Osoby, nie należące do Izby, proszone są o pierwszorzędne założenie konta na Portalu PIIB, podając podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer pesel. Po rejestracji zostanie automatycznie wysłany link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po zalogowaniu się do Portalu PIIB użytkownik będzie mógł zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Członkowie Izby, którzy chcą zarejestrować wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, powinni zalogować się do swojego konta członkowskiego na Portalu PIIB.

Zasady rejestracji w portalu PIIB

Podczas rejestracji wniosku o uzyskanie uprawnień budowlanych, jako pierwszy krok prosimy o podanie adresu zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy). Na podstawie dostarczonego kodu pocztowego system automatycznie wyznaczy odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Następnie, w kolejnym etapie, wypełniamy formularz rejestracyjny wniosku i klikamy przycisk „Zatwierdź”. Wybieramy termin, w którym planujemy złożyć dokumenty. Potwierdzenie wybranego terminu kończy cały proces rejestracji wniosku.

Podczas wprowadzania adresu zamieszkania prosimy o dokładność w podawaniu danych, ponieważ system automatycznie wybiera odpowiednią Okręgową Komisję Kwalifikacyjną na podstawie wpisanego kodu pocztowego. Po przejściu do kolejnego etapu rejestracji wniosku nie ma możliwości cofnięcia się do formularza z danymi miejsca zamieszkania ani zmiany przypisanej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. W związku z tym, zalecamy dokładne i staranne wprowadzenie danych na etapie wpisywania adresu zamieszkania.

Ważne! Wnioski na uprawnienia budowlane zarejestrowane elektronicznie w systemie PIIB należy złożyć również w wersji papierowej w biurze Izby. Dotyczy wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jak i wniosków o ponowny egzamin!

Terminy składania wniosków o uprawnienia budowlane na sesję wiosna 2024

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wskazuje, iż przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych oraz o przystąpienie do ponownego egzaminu będzie odbywać się w następujących terminach:

  1. Wnioski o uprawnienia budowlane 2024 w sesji wiosennej będą przyjmowane od 15 do 31 stycznia 2024 r.
  2. Wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie stawiły się na egzamin) w sesji wiosennej 2024 r. będą przyjmowane od 15 stycznia do 16 lutego 2024 r.

Planuje się, że egzamin pisemny na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2024 r. odbędzie się 24 maja 2024 r.

Komplet niezbędnych dokumentów należy składać w białej tekturowej teczce na gumkę, bez dodatkowych opisów.

Ważne!

Komisja przypomina, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane należy składać w terminach wyznaczonych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Podlaskiej OIIB.

Zarówno wnioski o nadanie uprawnień budowlanych jak i wnioski o ponowny egzamin złożone po wyznaczonych terminach na daną sesję egzaminacyjną będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *