Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej WZÓR

Wzór jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, który został pozytywnie zweryfikowany przez komisję kwalifikacyjną PIIB. Przykład przygotowano dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej oraz inżynieryjnej drogowej.