Kategorie
Uprawnienia architektoniczne Wymagania

Kwalifikacja na uprawnienia architektoniczne

Jak wygląda kwalifikacja na uprawnienia architektonicze. Wymagane dokumenty, terminy oraz opłaty za sprawdzenie dokumentów i egzamin.

Kategorie
Wymagania

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane?

Gdzie należy złożyć wniosek o uprawnienia budowlane? Czy wniosek musi zostać złożony w miejscu zamieszkania? Jaką komisję kwalifikacyjną wybrać w przypadku stałego pobytu za granicą?

Kategorie
Egzamin Wymagania

Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Kiedy i w jakich okolicznościach należy złożyć wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane. Co zawiera wniosek o ponowny egzamin i gdzie się go składa. Wzór wniosku w PDF.

Kategorie
Wymagania

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne o uprawnienia budowlane i z jakich etapów się składa? Wymagane dokumenty i procedury formalne jakie należy spełnić.

Kategorie
Wymagania

Dokumenty kwalifikacyjne

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane wymagane jest złożenie kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz odbytą praktykę zawodową. Dokumenty kwalifikacyjne składa się w okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB lub IARP właściwej do miejsca zamieszkania kandydata. Dokumenty…

Kategorie
Wymagania

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Proces nadawania uprawnień budowlanych przeprowadzają okręgowe komisje kwalifikacyjne PIIB w oparciu o przepisy kodeksu postępowania kwalifikacyjnego. Wiąże się z tym rygorystyczne przestrzeganie terminów oraz konieczność przedłożenia wielu wymaganych w procesie kwalifikacyjnym dokumentów. Jakie dokumenty są…

Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej należy złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on zostać złożony do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej IARP ustalanej według miejsca zamieszkania kandydata. Wzór wniosku kwalifikacyjnego ustalony…

Kategorie
Wymagania

Egzamin Jesień 2018 – terminy składania dokumentów kwalifikacyjnych [ PIIB ]

Wkrótce okręgowe komisje PIIB rozpoczną przyjmowanie wniosków kwalifikacyjnych na sesję egzaminacyjną JESIEŃ 2018. Czas jak zwykle jest ograniczony, tak więc zalecamy kompletowanie dokumentów odpowiednio wcześnie, oraz nie czekanie na ich składanie na ostatnią chwilę –…