Kategorie
Aktualności Terminy Uprawnienia architektoniczne

Kwalifikowanie wniosków na uprawnienia architektoniczne 2024

Terminy i szczegóły przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia architektoniczne w okręgowych izbach architektów RP.

Trwa przyjmowanie wniosków kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia architektoniczne. Termin najbliższej sesji egzaminacyjnej dla architektów, rozpoczynającej się egzaminem testowym zaplanowano na 7 czerwca 2024 rok. Wnioski kwalifikacyjne należy składać w indywidualnie wyznaczonych terminach bezpośrednio w siedzibach okręgowych izb architektów. Ostateczny termin składania wniosków we wszystkich izbach upływa z dniem 7 marca 2024 r.

Termin i miejsce składania wniosków kwalifikacyjnych Okręgowych Izbach Architektów

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP, Ul. Niedźwiedzia 7/2 (I piętro), 85-103 Bydgoszcz
KONTAKT: Tel.: 52 345 56 46

Lubelska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin
KONTAKT: Tel./Fax (81) 534 70 48, Tel. (81) 534 25 98
UWAGI: Izba akceptuje tylko kompletne wnioski z odpowiednimi załącznikami wg wykazu ze str. nr 2 wniosku (w tym 2 projekty budowlane). Dodatkowo, wniosek wraz załącznikami (poza projektami budowlanymi) należy złożyć w papierowej teczce opisanej nazwiskiem, adresem, numerem telefonu.

Lubuska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE:

  • BIURO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM: Ul. Targowa 9/410, 66-400 Gorzów Wlkp., Tel. 95 307 07 03
  • BIURO W ZIELONEJ GÓRZE: Ul. Stefana Batorego 16/10, 65-084 Zielona Góra, Tel. 68 475 27 20

Łódzka Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: 91-420 Łódź, Ul. Północna 12, Tel. +48 725-488-715

Małopolska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Józefa Ignacego Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Koszykowa 54, Wejście B (od strony Ul. Poznańskiej), I Piętro, 00-675 Warszawa

Opolska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Opolska Okręgowa Izba Architektów RP, Ul. Ozimska 77/3, Opole, Poland

Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Rynek 8 (I PIĘTRO), 35-064 Rzeszów, Tel. (17) 862-28-89

Podlaska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Waszyngtona 3, 15-269 Białystok

Pomorska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk

Śląska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. 3-go Maja 11, 40-096 Katowice, Tel. +48 32 253 01 27, Fax +48 32 253 06 82

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Mazurska 48, 25-345 Kielce

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: 1 Maja 13, Piętro IV, Pok. 416, 10-117 Olsztyn, Tel. 697 886 051

Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Stary Rynek 56 w Poznaniu

Zachodnio-Pomorska Okręgowa Izba Architektów

TERMIN: Do 7 marca 2024
MIEJSCE: Ul. Jagiellońska 93/4, 70-436 Szczecin

Ile kosztują uprawnienia architektoniczne w 2024 roku

Z dniem 3 marca 2023 roku określono wysokość opłat związanych z procedurą kwalifikacyjną do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Przedstawiamy dokładne stawki opłat:

Dla specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ( oddzielne uprawnienia architektoniczne do projektowania lub kierowania ):

  • Opłata za kwalifikowanie: 1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu: 1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu: 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych i 00/100).

Dla specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ( łączone uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania ):

  • Opłata za kwalifikowanie: 2090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  • Opłata za przeprowadzenie egzaminu: 2090,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
  • Opłata za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu: 1200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych i 00/100).

Ważna informacja odnośnie wykształcenia kandydatów na uprawnienia architektoniczne

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przedstawia stanowisko dotyczące kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Komisja informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą pełnić jedynie osoby o odpowiednim wykształceniu technicznym dostosowanym do rodzaju i skomplikowania działalności. W tym kontekście Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uznaje, że indywidualna ocena poziomu uzyskanego wykształcenia jest niezbędna, a badanie tego wykształcenia powinno uwzględniać minimalne normy wymagane do wykonywania zawodu architekta.

Dodatkowo, Polska Komisja Akredytacyjna potwierdza konieczność spełnienia wymagań dotyczących poziomu wykształcenia, a także brak równoważnego kierunku studiów w Polsce do architektury lub architektury i urbanistyki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz polskie notyfikacje uczelni potwierdzają, że ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura jest niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

W związku z tym, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP stwierdza, że ukończenie wyłącznie studiów drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka nie spełnia obecnie wymagań do ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Osoby, które nie osiągnęły odpowiedniego poziomu wykształcenia, nie powinny być dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *