Kategorie
Aktualności Opłaty

Składki członkowskie w 2024 roku w PIIB jeszcze po staremu

Sprawdź wysokość składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC w PIIB w 2024 roku. Rok 2025 przyniesie spore zmiany i podwyżki.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała komunikat dotyczący składek członkowskich opłacanych w 2024 roku. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, opłaty ponoszone przez inżynierów pozostaną na niezmienionym poziomie. Natomiast zapowiadana ( i już nawet uchwalona ) podwyżka wydaje się nieuchronna. Co ważne zmieni się także sposób ustalania wysokości stawek, nie będzie on stały jak do tej pory ale ustalany według wskaźnika wynagrodzeń.

Jakie opłaty za składki członkowskie i ubezpieczenie OC w 2024 roku w PIIB

Członkowie PIIB, którzy rozpoczynają okres ubezpieczenia od 1 stycznia 2024 roku i później, zobowiązani są uiścić roczną składkę za ubezpieczenie OC w wysokości 96 zł (płatną jednorazowo za 12 miesięcy łącznie ze składką na Izbę Krajową PIIB).

Składki członkowskie PIIB

W roku 2024 składki członkowskie w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa prezentują się następująco:

  • na okręgową izbę 39 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego lub w dwóch ratach: I rata – za 6 miesięcy oraz II rata – za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego), łączna wysokość składki na okręgową izbę inżynierów na 1 rok to 468 zł
  • na krajową izbę 8 zł/miesiąc (płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego). Łącznia wysokość składki na krajową izbę inżynierów na 1 rok to 96 zł

Całkowity roczny koszt członkostwa w PIIB oraz związanej z tym możliwości wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ubezpieczenia OC to 660 zł.

Jak i kiedy opłacać składki członkowskie

Składka na ubezpieczenie powinna być uregulowana najpóźniej 15 dni przed zakończeniem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Portal PIIB, w sekcji „Dla członków”, dostępny jest nowy serwis „Lista członków”, umożliwiający generowanie spersonalizowanych blankietów opłat dla Izby oraz ubezpieczenia OC.

Numer konta podany na blankietach jest indywidualny, dlatego należy dokonywać płatności za każdą osobę na odpowiednie, przypisane jej konto.

W Portalu PIIB oraz w mobilnej Aplikacji PIIB istnieje także opcja dokonywania szybkich płatności za pomocą elektronicznych przelewów PayU, co przyspiesza proces wystawienia zaświadczenia o przynależności do izby.

Składki członkowskie w 2025 roku według nowych zasad

Zgodnie z uchwałą Nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r.,  składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Tak więc wydaje się pewne, iż od 2025 roku wejdzie w życie nowy sposób naliczania składek członkowskich w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłaty członkowskie będą więc co roku podążać za wynagrodzeniami, a te jak wiadomo rosną w ostatnim czasie bardzo dynamicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *